Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Входження Північного Причорномор'я і Правобережжя до складу Російської імперії

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Передумови і причини входження Північного Причорномор’я і Правобережжя до складу Росії
2. Введення правобережної України до складу Російської імперії
3. Захоплення Росією земель Північного Причорномор’я як результат російсько-турецької війни 1769-1774 рр.
4. Ретроспективна характеристика адміністративного розподілу земель Правобережжя та Причорномор’я під владою Росії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На фоні сучасного експансивного потенціалу і впливу Росії актуалізується інтерес широкої громадськості до аналогічних історичних подій, якими багата історія українсько-російських взаємин. Білі й чорні плями української історії поступово наповнюються реальним змістом, розкриваються перед нашим народом, якого тривалий час позбавляли національної історичної пам’яті.

Проблематика постгетьманського періоду, часу входження Правобережної України та Північного Причорномор’я до складу Росії, як і наслідки цього про-цесу для історії України піддавалися фальсифікації. Це набуло особливо пот-ворних форм, коли була свідомо організована злочинна акція імперсько-кому-ністичної системи проти українського народу - видання у 1953 році «Тез до 300-річчя возз’єднання України з Росією, схвалених ЦК КПРС». Їм надавався статус канонічного, нормативного, ідеологічно-партійного документа, що його абсолютно всі мусили беззастережно сприймати і виконувати як закон. 

Актуальність ретроспективного дослідження поневолення Правобережжя і Причорномор’я до Росії протягом періоду 1654 р. - друга половина ХVІІІ ст. полягає у зростаючому впливі на формування національної самосвідомості і патріотизму українців нинішньої незалежної України реалістичного висвітлення історичного минулого українського народу, міждержавних стосунків та політичної діяльності керівників української держави. Досвід ХVІІ-ХVІІІ ст. став життєдайним джерелом для розвитку наступних федералістсько-автономістських концепцій, сприяв формуванню і утвердженню ідеї державної незалежності України.

Російські царі прагнули зосередити усю владу в імперії у своїх руках, а тому не могли прийняти ідеї українського самоврядування. І таке положення речей цілком відповідало принципам і практиці абсолютизму, що з початку XVIII в. установлюється по всій Європі. Подібна позиція вступала в повне протиріччя з тими формами самоврядування, заснованими на самобутніх установах і традиціях, що існували в тогочасній Гетьманській Україні, і головною проблемою політичного життя України XVIII ст. стає боротьба імперського централізму Росії з прагненням України до автономії.

 

Список використаних джерел: 
 1. Драгоманов М.П. Пропащий  час: Українці  під  Московським  царством  1654-1876 // Український  історичний  журнал. - №9. - 1991. - С.131-144.
 2. Історія держави і права України: Навч. посіб. / В.П. Шкварець, В.К. Орловський. - 2-е вид., доповн, виправл.. - Миколаїв, 2006. - 215 с.
 3. Історія держави і права України: Навч. посіб. / П.П. Музиченко. - 6-е вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2007. - 471 с.
 4. Історія України від найдавніших часів до початку національно-визвольної війни в козацьких літописах 30-80-х рр. ХVIII ст. / І. Дзира // Пробл. історії України XIX - початку XX ст. - 2004. - Вип. 7. - С. 280-292.
 5. Історія України та її державності / Л.Є. Дещинський, С.В. Терський та ін. - 5-те вид., переробл. і доповн. - Л.: Львів. політехніка, 2009. - 474 с.
 6. Історія України. Кінець XVII - початок XXI століття: посібник / О.М. Уривалкін. - К.: КНТ, 2007. - 433 с.
 7. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посіб. / М.С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 735 с.
 8. Історія України: сучасне бачення: навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. - 4-те вид., виправл. - К.: Знання-Прес, 2008. - 424 с.
 9. Політичний устрій українських земель другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна / В. Горо-бець; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2000. - 96 с.
 10. Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії / А.Г. Філінюк, Т.В. Ігнатьєва. - Кам’янець-Поділ., 2006. - 316 c.
 11. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність. / О. Апанович . - К.: Варта, 1994. - 96 с.
 12. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні / М.В. Бармак. - Тернопіль: Астон, 2007. - 512 с.
11419
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).