Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Від професійної майстерності бібліотекаря - до компетентного читача, інтелектуально-розвиненої особистості (тези виступу)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Волянська Ніна Миколаївна
 
ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕКАРЯ - ДО КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ
(ТЕЗИ ВИСТУПУ)
 
Шкільна бібліотека – це місце, де, як, у кришталевій посудині, різноманітними барвами відображаються всі фантазії та мрії дитинства, це центр становлення особистості, духовної культури, національної свідомості.
Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, модернізація системи освіти, процес інформатизації суспільства зумовлюють зміну змісту діяльності шкільних бібліотек, реформування їх у сучасні бібліотечно-інформаційні центри. Успіх цього процесу значною мірою залежить від рівня професійної компетентності бібліотекарів, їхньої готовності до інноваційної діяльності.
Тому основна проблема методичної роботи в 2009-2010, над якою я працювала: розвиток професійної компетентності, творчої активності бібліотекарів навчальних закладів.
Мета: вдосконалення методичної роботи із забезпечення зростання творчої активності шкільних бібліотекарів, сприяння розвитку їхньої професійної компетентності та підвищення загальної культури.
Шляхи становлення та вдосконалення компетентного бібліотекаря:
‒самоосвіта;
‒курси підвищення кваліфікації;
‒семінари;
‒методичні об’єднання;
‒творчі групи;
‒клуб бібліотекарів;
‒«круглі столи»;
‒консультації;
‒День спеціаліста;
‒Всеукраїнська акція «Живи, книго!»;
‒Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Найкращий читач України 2009-2010н. р. «.
Основні завдання методичної роботи з бібліотечними кадрами в 2009-2010н. р. :
‒створення інноваційного, творчого середовища для професійно і соціально активних бібліотекарів, орієнтованих на досягнення позитивного результату;
‒системне інформаційно-методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек;
‒інформаційно-методичний супровід модернізації змісту і форм роботи шкільних бібліотек;
‒методичне забезпечення запровадження в практичну діяльність бібліотекарів передових ідей та досягнень бібліотечної психолого-педагогічної науки.
Система методичної роботи з розвитку професійної компетентності, творчої активності шкільних бібліотекарів включала:
‒організаційно-методичну роботу;
‒інформаційно-просвітницьку роботу;
‒експертно-діагностичну роботу;
‒дослідницько-аналітичну роботу.
І. Організаційно-методична робота включала:
Організацію роботи МО, семінарів з тем:
‒«Модернізація змісту діяльності шкільних бібліотек»;
‒«Активізація діяльності шкільної бібліотеки в організації дозвіллєвої діяльності школярів»;
‒«Роль шкільної бібліотеки у формуванні громадянознавчої компетенції учнів»;
‒«Формування героїко-патріотичних якостей школярів на основі культурно-історичних цінностей народу».
День спеціаліста: «Система роботи публічних і університетських бібліотек США з обслуговування громади».
Засідання творчої групи бібліотекарів з впровадження комп’ютерних технологій:
‒«Регіональний інформаційний портал: Рівненщина»;
‒«Знайомтесь: сторінка шкільної бібліотеки на сайті НВК «Престиж».
Засідання творчої групи бібліотекарів із впровадження інноваційних бібліотечних технологій:
‒«Організація книжкових виставок – це наука і мистецтво» (виставка одного жанру, виставка – хоббі, виставка – ікебана, виставка – вернісаж тощо) ;
‒«Бібліотечна режисура: моделювання інноваційних форм роботи з користувачами».
Клуб бібліотекарів
‒І засідання «Формування духовності – актуальна проблема сьогодення»;
‒ІІ засідання «Християнська культура спілкування – основа особистісно- орієнтованої моделі освіти».
Виїзне засідання клубу бібліотекарів з метою ознайомлення з історією рідного краю, розширення знань бібліотекарів про пам’ятки культури України – замки Львівщини.
Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Переможцем ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської акції «Живи, книго!» стала Л. С. Ретунська, завідувач бібліотекою ЗОШ № 18).
Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Найкращий читач України року».
Активізувалася робота бібліотекарів щодо виховання в учнів любові до книги, вироблення у дітей навичок самостійної роботи з літературою, підвищення якості й ефективності читання. Підтвердженням цього є те, що учениця 6 – А класу ЗОШ № 23 Метка Оксана та учениця 7 класу ЗОШ № 8 Місковець Анастасія стали переможцями ІІ (міського) та учасниками ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу дитячогочитання «Найкращий читач України 2009-2010 н. р. «
У 2009-2010н. р. здійснено розподіл нових надходжень підручників, посібників, програм і літератури в заклади освіти згідно з контингентами учнів та потребами закладів у кількості понад 42300 примірників.
Здійснено розподіл та видачу літератури на бібліотеки ЗНЗ за рахунок місцевих коштів.
Здійснено замовлення на підручники з урахуванням контингентів учнів, потреб учителів та наявності чинних підручників на 2010-2011н. р. для 2-го, 3-го, 10-го класів.
Здійснено облік надходжень підручників для 9-го класу в кількості 42268 примірників в «Картотеці обліку надходжень підручників для ЗНЗ».
Здійснено звірку із закладами освіти надходжень підручників для 9-го класу, одержаних протягом 2009/2010н. р. (42268 прим.).
Станом на 03. 06. 2010 року здійснено перевірку актів на списання підручників, літератури (зношених, застарілих, загублених читачами) в кількості 21. 000 прим.
Здійснено паспортизацію бібліотек ЗНЗ (зведення на 11 аркушах).
ІІ. Інформаційно просвітницька робота включала:
‒підготовка проектів організаційних наказів, написання звітів;
‒підготовка методичних рекомендацій, листів, бібліографічних списків літератури;
‒створення та поповнення «методичних портфелів» із різних напрямків діяльності:
‒«Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек»;
‒«Методична робота з бібліотечними кадрами»;
‒«Програми, концепції»;
‒«Підвищення професійної компетентності шкільного бібліотекаря. Планування. Моніторингова діяльність. Тести»;
‒«Формування інформаційних, бібліотечно-бібліографічних компетентностей учнів»;
‒«Всеукраїнській тиждень дитячого читання» (сценарії) ;
‒«Інноваційні методики та технології залучення дітей до читання»;
‒«Бібліографічні, рекомендаційні, тематичні покажчики статей із періодичних видань» (на допомогу навчально-виховному процесу) ;
‒«Стежини духовності»;
‒«Методична палітра інноваційної діяльності педагогів» (навчання та виховання) ;
‒«Профілактика девіантної поведінки серед підлітків «Пропорадки» або прості поради, як стати успішною та щасливою людиною»;
‒«Сценарії свят. Вітальне слово»;
‒«Мозаїка думки» (вислови великих про мову, книгу, математику, характер, мрію, виховання, владу, життя) ;
‒Газетно-журнальні публікації бібліотекарів, про бібліотекарів «Ми пишемо…», «Про нас пишуть…»;
‒Консультування бібліотекарів щодо підготовки матеріалів до публікацій в періодичній пресі (матеріали бібліотекарів були надруковані у всеукраїнських виданнях «Шкільна бібліотека», «Сучасна школа України», місцевих виданнях).
ІІІ. Експертно -діагностична робота включала:
Анкетування бібліотечних працівників (зворотний зв’язок) : оцінювання методичної роботи й виявлення запитів бібліотекарів на майбутнє;
Робота в експертній групі під час атестації закладів освіти. Експертно- аналітична оцінка роботи шкільних бібліотек.
Участь у атестації бібліотекарів ЗНЗ.
ІV. Дослідницько-аналітична робота включала:
Моніторинг рівня забезпечення учнів підручниками, потреба в підручниках.
Моніторинг кількості охоплення дітей читанням (у%) : відвідування, книговидача, книговидача підручників, усього книговидача.
Поповнення книжкових фондів бібліотек за рахунок позабюджетних коштів, благодійних акцій (аналіз).
Аналіз придатних для використання підручників і посібників з урахуванням контингентів учнів та потреб учителів (з метою здійснення якісного замовлення підручників для 2-3- го класів).
Аналіз контингентів учнів з профільного навчання (з метою здійснення якісного замовлення на підручники для 10-го класу).
Кількісно-якісний аналіз бібліотечних кадрів.
Результативність роботи
Проведено День спеціаліста з теми «Система роботи публічних і університетських бібліотек США з обслуговування громади».
Переможцем ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської акції «Живи, книго!» стала Л. С. Ретунська, завідувач бібліотекою ЗОШ № 18.
Переможцями ІІ (міського) та учасниками ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України 2009-2010 н. р. « стали Метка Оксана, учениця 6-А класу ЗОШ № 23, та Місковець Анастасія, учениця 7 класу ЗОШ № 8.
Здійснено виїзне засідання клубу бібліотекарів з метою ознайомлення з історією рідного краю, розширення знань бібліотекарів про пам’ятки культури України – замки Львівщини.
Створено «методичні портфелі» різних напрямків діяльності:
‒«Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек»;
‒«Методична робота з бібліотечними кадрами»;
‒«Програми, концепції»;
‒«Підвищення професійної компетентності шкільного бібліотекаря. Планування. Моніторингова діяльність. Тести»;
‒«Бібліографічні, рекомендаційні, тематичні покажчики статей із періодичних видань» (на допомогу навчально-виховному процесу) ;
‒«Стежини духовності»;
‒«Методична палітра інноваційної діяльності педагогів» (навчання та виховання) ;
‒«Профілактика девіантної поведінки серед підлітків «Пропорадки» або прості поради, як стати успішною та щасливою людиною»;
‒«Сценарії свят. Вітальне слово»;
‒«Мозаїка думки» (вислови великих про мову, книгу, математику, характер, мрію, виховання, владу, життя).
 
 
 
Фото Капча