Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Відділення механізації і електрифікації сільського господарства української академії сільськогосподарських наук: програма

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК: ПРОГРАМА
 
Кондрашевська Ю. П.
 
Проаналізовано діяльність громадських та політичних організацій української діаспори в Канаді, спрямованої на здобуття Україною незалежної і суверенної держави. Розкрито засади даної боротьби, реакцію на неї з боку Канади та Радянського союзу. Розглянуто роль молоді у даному контексті.
Ключові слова: громадські організації, українська діаспора, незалежність, політика, акції протесту.
Метою даної статті є висвітлення активної громадської позиції української діаспори в Канаді проти радянської політики в УРСР та діяльність різних громадських організацій спрямованих на боротьбу українського народу за незалежність. Основні завдання статті: розкрити цілі та мету громадської діяльності в руслі боротьби за суверенітет України, визначити її пріоритетні напрямки, взаємодію з органами влади, політичними силами, громадськістю та дати оцінку цим подіям.
Діяльність українців Канади щодо відродження незалежності своєї Батьківщини у вітчизняній та зарубіжній історіографії висвітлена фрагментально. Серед праць, у яких є будь-яка інформація з даної теми слід зазначити ряд статей Ю. В. Недужка, у яких він досліджує різні аспекти (культурний, політичний, виховний) боротьби українських емігрантів за незалежність України. Слід відзначити роботи канадського вченого Михайла Боровика, зокрема його фундаментальну працю “Століття українського поселення в Канаді (1891-1991) ”, в якій змальована боротьба зарубіжних українців за демократію і права людини в СРСР [2]. Праці українських науковців В. П. Трощинського та А. А. Шевченко торкаються певним чином даного питання [6]. Проте всі вони лише побіжно відносяться до зазначеної проблеми. Тому актуальність даної теми викликає велику зацікавленість і потребує детального дослідження.
У кінці 1960-х на початку 1970-х років серед українських громадських організацій Канади були визначені основні п’ять найважливіших ділянок для ефективної діяльності в напрямку допомоги визвольним силам в Україні й поза Україною [7, арк. 15]. А саме:
“Праця серед молоді. Тому що молодь по своїй природі тягнеться до нових ідей, до освіти й нових методів праці, тому й методи праці з нашої сторони мусять бути новими, враховуючи досвід канадсько- американського суспільства.
Розбудова української науки та наукових установ. Здобутки української науки в сучасних умовах є найбільш ефективною зброєю в боротьбі за відвоювання української освіченої людини від чужих впливів там і тут [7, арк. 16].
Професійна і бізнесова діяльність – матеріальна основа для розбудови українських культурних, наукових і мистецьких інституцій. Через акумуляцію капіталу від стороннього (чужинецького) світу до розбудови українських культурно-національних цінностей.
Омолодження нашого церковного життя, інтенсифікація участі молоді в управлінні церковними справами. Церква потребує молодих високоосвічених священників, що наголос ставили б не на ретуалізм, а на духовний аспект вірування. Університетська молодь не може знайти вдоволення в ретуалістичному традиціоналізмі, їй потрібний духовний зміст церкви [7, арк. 17].
Оздоровлення політичного життя, щоб його зробити атрактивним для молодого покоління. Потрібні через це шукання нових шляхів політичної боротьби й самоорганізації. Потрібне омолодження нашого центру (УНР) й наших політичних партій” [7, арк. 18].
Отже, спираючись на ці основні вимоги українська діаспора продовжує боротьбу за незалежність України та права її громадян на краще життя, без переслідувань та агресії.
Основний акцент, як бачимо, робився на політично активну в цьому сенсі молодь. Саме їй надавались широкі можливості для пропагандиської, громадської та агітаційної діяльності. Канада є найбільш показовою країною по відношенню до молодої генерації та толерантним ставленням до неї.
Слід відзначити, що молодіжним організаціям в структурі КУК (Конгресу українців Канади) відводиться особлива роль. Це обумовлено тим, що їх представництво є достатньо впливовим. Зокрема серед таких організацій: Спілка української молоді Канади, Союз української молоді Канади, Українсько-канадське студентське об’єднання, Українська молодіжна асоціація Канади “Пласт” тощо [1, с. 189].
Союз української молоді Канади (СУМК) одна з найбільших молодіжних організацій Канади, налічує близько 250 представників по всій країні. Основною метою діяльності СУМК є розповсюдження української культури в Канаді. Тож, велике значення у розвитку української культури поза Батьківщиною відіграли її молодіжні осередки, відомі своєю енергійністю, наснагою та ініціативністю. На сьогоднішній день значна частина представників цієї молоді асимілювалась в канадське суспільство як професіонали, політики, працівники торгівлі тощо [1, с. 189].
Спілка української молоді Канади (СУМ) приєдналася до складу КУК з метою виховання молоді на засадах високих ідеалів, пропагувати ідейну єдність українців у цілому світі, готових працювати для добробуту українського народу і домагатися досягти його незалежності [1, с. 188]. Дотримуючись цих ідеалів, СУМ виховує молодь на християнських засадах і гордості за українську національну спадщину.
Сьогодні делегати СУМ регулярно беруть участь в щорічних з’ їздах Конгресу українців Канади, де активно обговорюють важливі проблеми українців Канади.
Мета Союзу українських студентів Канади (СУСК), яка зазначена в його статуті, полягає в тому, щоб вирішувати питання, які стосуються україно-канадських студентів, тобто СУСК покликаний відстоювати і захищати їх інтереси.
Усі ці організації виділяють власні завдання та цілі, але до 1991 року їх об’єднувала єдина мета.
Молодіжна політика важлива для кожної держави. Конгрес українців Канади як авторитетний представник української спільноти перед урядом та суспільством Канади у свій час також звертає свою особливу увагу на залучення молоді до свого складу. Адже саме молода генерація є
Фото Капча