Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План заняття
 
1. Поняття і види відповідальності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
2. Господарська відповідальність під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності
3. Поняття і види державного захисту прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 
1. Поняття і види відповідальності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 
Юридична відповідальність за неправомірні дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності – відповідальність, яка застосовується в особливому процесуальному порядку до суб'єктів неправомірних дій в сфері зовнішньоекономічної діяльності, із застосуванням засобів державного примусу, передбачених санкцією міжнародних та національних норм права.
Юридичну відповідальність застосовують з метою утвердження законності; запобігання неправомірним діям; здійснення правової пропаганди щодо переваг правомірної поведінки; захисту суб'єктивних прав (компенсації спричиненої шкоди і відновлення порушених суб'єктивних прав). Додержання правових норм в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності випливає з інтересів всіх суб'єктів цієї діяльності. Сфера зовнішньоекономічної діяльності не могла б функціонувати, якби її суб'єкти не відповідали за свої дії або не передбачали можливість юридичної відповідальності.
Для того, щоб за вчинення неправомірної дії настала юридична відповідальність, необхідні 2 умови: неправомірна дія має бути визначена у правовій нормі та фактичне здійснення описаної в правовій нормі неправомірної дії. Таким чином, підставами для юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності мають бути:
1) нормативна підстава (правовий акт) як система правових норм, що регулюють застосування видів юридичної відповідальності;
2) фактична підстава, як сукупність юридичних факторів, що засвідчують скоєння неправомірної дії.
Нормативною підставою застосування юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності є „Кримінальний кодекс України» [10], „Кодекс України про адміністративні правопорушення» [8, 9], „Господарський кодекс» [7] та „Митний кодекси України» [11], інші нормативні акти України, що містять правові норми щодо юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності. При визначенні тяжкості юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності враховуються характер вчиненої неправомірної дії; характеристика особи, що вчинила неправомірну дію, ступінь її вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Перелік обставин, що пом'якшують або обтяжують юридичну відповідальність за неправомірні дії наведений в табл. 11. 1.
Суб'єктами юридичної відповідальності в сфері правових відносин можуть бути Україна, як держава, та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Україна, як держава, несе юридичну відповідальність за порушення міжнародних та національних норм права та своїх зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть юридичну відповідальність за порушення міжнародних та національних норм права, своїх зобов'язань, які випливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених на умовах і в порядку, визначених міжнародними та національними нормами права. При цьому Україна, як держава, не несе юридичної відповідальності за дії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, а суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не несуть юридичної відповідальності за дії України, як держави. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть юридичну відповідальність перед Україною, як державою, яка базується на владному підпорядкуванні всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Україні, як державі. Юридична відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності перед партнерами – суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності базується на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності сторін.
 
Таблиця 1.1
Обставини, що пом'якшують або обтяжують юридичну відповідальність за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності
Обставини, що пом'якшують юридичну відповідальністьОбставини, що обтяжують юридичну відповідальність
1. Щире розкаяння винного. 1. Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її. 
2. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди. 2. Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який раніше вчинив злочин. 
3. Вчинення правопорушення під впливом душевного хвилювання або при тяжких особистих чи сімейних обставинах. 3. Вчинення правопорушення:
а) в стані сп'яніння;
б) в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин. 
4. Вчинення правопорушення неповнолітнім. 4. Втягнення неповнолітнього в правопорушення. 
5. Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року. 5. Вчинення правопорушення групою осіб. 
 
Правові основи юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності закріплені в міжнародних та національних джерелах права.
Юридична відповідальність за неправомірні дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності настає у вигляді:
а) майнової відповідальність;
б) кримінальна відповідальність [2].
Майнова відповідальність
Майнова відповідальність – юридична відповідальність за правопорушення, яка застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, моральної шкоди, а також майнових санкцій.
Суб'єктами майнової відповідальності можуть бути Україна, як держава, юридичні та фізичні осудні особи – резиденти і нерезиденти України.
Майнова відповідальність за правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності проявляється в таких випадках:
- адміністративно-господарської відповідальності;
- цивільно-господарської відповідальності.
Адміністративно-господарська відповідальність – один з видів майнової відповідальності, яка наступає за вчинення адміністративно-господарського правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності та ініціюється уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування у встановленому законом порядку. Адміністративно-господарська відповідальність базується на застосуванні норм „Кодексу України про адміністративні правопорушення» [8, 9], «Митного кодексу України» [11], „Господарського кодексу України» [7], інших законодавчих
Фото Капча