Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вклад Одеської школи муніципального права в забезпечення правового супроводження місцевого самоврядування в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВКЛАД ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
О. Фрицький
Б. Пережняк
 
З середини 60-х років минулого століття зростає інтерес кафедри державного і адміністративного права юридичного факультету Одеського державного університету ім. 1. 1. Мечникова до науково-прикладних досліджень. Кафедра, очолювана професорами І. М. Пахомовим, Л. М. Стрельцовим, безпосередньо звертається до практики державного (радянського) будівництва. При кафедрі була організована і успішно працювала спеціалізована Лабораторія радянського будівництва. Відродження цих традицій – звернення наукових досліджень безпосередньо до державно-правової практики – сприяла «багатопредметності» кафедри, поступове зосередження на кафедрі практично всього циклу публічно-правових дисциплін, прагнення вчених кафедри до розпредмечення науково-прикладних досліджень.
Новий розвиток наукових досліджень у цьому напрямку розпочався тоді, коли кафедру у 1979 р. Очолив доктор юридичних наук, професор М. П. Орзіх. Сформувалися такі напрямки науково-прикладних досліджень: особистісний вимір права і державного управління, правове супроводження місцевого самоврядування, конституційна модернізація і реформування.
Наукове забезпечення кафедри здійснювалося в пошуково-прикладному режимі дослідницької діяльності за республіканськими і регіональними цільовими комплексними програмами, важливішими республіканськими темами, на замовлення державних органів і господарських організацій, громадських організацій, за договорами співробітництва з Одеською обласною і Одеською міською радами.
З 1993 року почалась робота за проектом «Муніципальне самоврядування в умовах формування правової держави» Державної науково-технічної програми, затвердженої Держкомітетом з питань науки і технологій України.
Широко практикувалися на кафедрі такі форми впровадження результатів наукової праці в практику державноправового будівництва, як участь в робочих та експертних груп по законопроектам, подання концептуальних напрацювань і проектів, нормативно-правових актів, підготовка доповідних записок, пропозицій.
В 1991 р. на замовлення Одеської міської ради, у відповідності з Концепцією (автор – професор М. П. Орзіх), група вчених юридичного факультету ОДУ, підготувала Положення про розподіл компетенції між міською Радою і органами інших рівнів місцевого самоврядування. В 1994 р. професор М. П. Орзіх на замовлення Одеської міської ради для Асоціації міських рад в Україні підготував Концепцію правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування в Україні.
28-29 вересня 1995 року у Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управліннясучасним містом». Помітною подією на ній була доповідь декана факультету державної служби і управління Одеського державного університету імені І. І. Мечникова професора М. П. Орзіха «Науково-прикладні проблеми сучасного місцевого самоврядування в Україні». Автор відзначив, що тенденції до децентралізації публічної влади, зокрема, обумовили науково-прикладний ренесанс проблематики самоврядування [1]. Було підкреслено, що організаційно- управлінська проблематика міського самоврядування свідчить про необхідність переведення її на нормативно-правову мову. Практично, місто – суб’єкт публічного і приватного внутрішньо-державного і міждержавного права. Але на відміну від інших суб’єктів права місто не має легалізованого е становища. В умовах формування правової держави і правової системи України проведена науково-практична проблематика обумовлює необхідність її концептуальної розробки і нормативно-правової багаторівневої трансформації в комплексну галузь права (законодавця) – муніципальне (міське) право у складі: 1. Концепції і Закони про самоврядні території в Україні. 2. Закони про міста в Україні.
Типових Статутів міських агломерацій, великих міст, міст та міських селищ.
Типових Регламентів органів місцевого і територіального громадського самоврядування міст. 5. Локальних актів [2].
Було проведено науково-прикладну роботу у режимі господоговірних досліджень, в результаті яких надані Одеській міській раді пропозиції у формі нормо-проектних актів муніципальної правотворчості.
На цій науково-прикладній базі, керуючись принципами нормотворчої техніки та умовами проведення конкурсу на визначення наукової установи – розробника Статуту територіальної громади міста Одеси, кафедрою конституційного права надано Конкурсній комісії авторську розробку завідувача кафедрою М. П. Орзіх проекту Статуту територіальної громади міста Одеси [3].
Кафедрою було визнано, що авторська проектна орієнтація визначається прагненням, по-перше, врахувати сучасну правову політику у сфері місцевого самоврядування, існуючі проекти Муніципального кодексу України, нормативні проекти Статуту територіальної громади міста Одеси, по-друге, уникнути відтворення приписів діючого законодавства з тим, щоб не знижувався рівень правового регулювання, по-третє, обмежити кількість відсилкових та банкетних норм, по-четверте, забезпечити інформаційну доступність нормативних формулювань для населення, по-п’яте, створити право регулятивну можливість прямої дії статутних норм [4].
Нові актуальні дослідження проблем державного будівництва, проведені науковцями у 70-80-х роках, закономірно привели до появи наукових шкіл на чолі з відомими вченими цієї галузі державознавства. Одеську наукову школу муніципального права очолив професор М. П. Орзіх [5].
У 2001р. на базі кафедри конституційного права та кафедри адміністративного права відбулось обговорення проекту Кодексу законів про місцеве самоврядування в Україні (Муніципального кодексу України).
Проект був внесений до Верховної Ради України народними депутатами Г. П. Антоньєвою, Л. М. Кравчуком, Ю. Я. Іоффе, він є комплексним міжгалузевим актом великого обсягу та нормативно-правового змісту.
Це – перша в Україні, навіть у порівнянні із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, спроба такої масштабної систематизації комплексної галузі права, предметом якої є регулювання кола суспільних відносин, що мають величезне значення для державотворення та формування громадянського суспільства в Україні.
Захист і зміцнення місцевої демократії, місцевої економіки та місцевих фінансів – не тільки запорука успіху соціально-економічних реформ та демократичних перетворень в країні, але й надійний шлях до європейської спільноти, втілення європейських та світових стандартів в життя українського суспільства.
Фото Капча