Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Влаштування монолітних підпірних стінок за допомогою універсального устаткування

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Влаштування монолітних підпірних стінок за допомогою універсального устаткування
 
Устройство монолитных подпорных стенок с помощью универсального оборудования
 
Installation of monolithic supporting walls with a universal equipment
 
Доманський Г. В., к. т. н., доц. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Доманський В. Г., Кватерчук Р. О., магістри (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Доманский Г. В., к. т. н., доц. (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ривне), Доманський В. Г., Кватерчук Р. О., магистры (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ривне)
Domanskyi Georgii V., docent, the candidate of technical science (National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne), Domanskyy Vitaliy G., Kvaterchuk R. O., masters (National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne)
 
Запропоновані нові організаційно – технологічні рішення по влаштуванню монолітних підпірних стінок за допомогою універсального устаткування
Предложены новые организационно – технологические решення по устройству монолитных подпорных стенок с помощью универсального оборудования
New organizational-technological solutions for the installation monolithic supporting walls with a universal equipment were suggested
Ключові слова:
Монолітна підпірна стінка, універсальне устаткування.
Монолитная подпорная стенка, универсальное оборудование
Monolithic supporting wall, universal equipment
Стан питання і задачі дослідження. Застосування тих чи інших окремих конструктивних елементів під час зведення підпірних стінок методом “стіна в ґрунті” залежить від гідро-геологічних умов, додаткових навантажень від споруд, що знаходяться поряд, умов будівельного майданчика, геометричних розмірів та призначення майбутньої споруди.
Влаштування підпірної стінки методом “стіна в ґрунті” із застосуванням збірних елементів виконується здебільшого за тих умов, коли є можливість застосувати вантажні механізми із значними вантажопідйомністю та вильотом стріли. Крім того, подальше зашпарування стиків між збірними елементами та використання певного складу глинистої суспензії вимагає від виконавців робіт додаткових вільних площ будівельного майданчика [1].
Використання відомого методу є економічно обґрунтованим та доцільним. За цих умов найчастіше використовують технології «Паносоль», «Префасиф», К. К. Окамурагуми, НДІБВ – Укрводоканалпроекту та Придніпровского Промбудпроекта.
Суть цих методів полягає в тому, що монтаж збірних елементів здійснюється у заздалегідь підготовлену і заповнену розчином траншею. Розчин, що повільно тужавіє, заповнює порожнини в стиках між самими панелями та між панелями та стінками траншеї.
Крім того, дана технологія застосовується при умові вільного доступу з наступним заповненням порожнин розчином за допомогою труб, що опущені до долівки.
Під час виконання будівельно-монтажних робіт по влаштуванню підпірних стінок необхідно чітко дотримуватись термінів постачання розчину та бетонної суміші на будівельний майданчик згідно до технологічної послідовності виконання земляних робіт та технологічних перерв. Це необхідно для набирання міцності монолітних конструктивних елементів, що з’єднують збірні конструкції в єдину систему.
Поряд із збірним варіантом на практиці широко застосовують і збірно-монолітні варіанти виконання конструкцій. Цей спосіб дає можливість застосовувати конструкції на значній глибині та відмовитись від водопониження. Це досягається за допомогою влаштування в нижній частині споруди монолітної (яка відіграє роль фундаменту та протифільтраційного екрану в період експлуатації) та збірної частин, що значно прискорює процес монтажу окремих частин споруди та відкриває фронт робіт наступним процесам.
Двошарова конструкція вертикальних стінок досягається за рахунок послідовного монтажу збірного елемента з наступним заповненням порожнини між нею і стінками траншеї бетонною сумішшю. Ефективність способу в тому, що збірні конструкції крім точності і швидкості монтажу, додатково відіграють роль опалубки. Для монолітності конструкції, збірні панелі обладнані випусками арматури. Прикладом такого будівництва є зведення бібліотеки в Єгипті.
Переваги і недоліки застосування збірних і збірно-монолітних варіантів в порівнянні із монолітним залишаються традиційні: загальна якість виконаних робіт; якість внутрішніх стін конструкцій; висока ступінь механізації будівельно-монтажних робіт; можливість застосування тонкостінних, будь-якої форми конструкцій; застосування глинистої суспензії без додаткових вимог до неї.
До недоліків слід віднести складність монтажу, значну вартість робіт та досить високі вимоги до точності влаштування траншей та монтажу конструкцій через що необхідно залучати більш висококваліфікованих фахівців для виконання будівельно-монтажних та гідроізоляційних робіт по запобіганню фільтрації через вертикальні стіни споруди через напірні ґрунтові води.
Область застосування конструкцій із монолітного залізобетону визначається як одна із можливостей виконання робіт в несприятливих умовах. Перш за все це особливо стислі умови будівництва і реконструкції, значна посезонна (“весна-осінь”) зміна рівня ґрунтових вод та складні інженерно-геологічні умови будівельного майданчика. Значною мірою якісне виконання робіт залежить від виду механізмів і устаткування, що застосовуються під час виконання земляних та будівельно-монтажних робіт. Крім того, технологічна послідовність зведення монолітних стін залежить від їх конструктивних особливостей, розмірів споруди та наявності сторонніх факторів (сусідні масивні споруди, діючі магістралі і пішохідні потоки).
Аналіз цих умов і факторів дав можливість обмежити види монолітних стінок. Значна кількість вертикальних конструктивних елементів зводиться в порожнинах свердловин (палеві) або у заздалегідь підготовлених траншеях (траншейні) шляхом їх армування з наступним заповненням бетонною сумішшю.
Для чіткої фіксації верху майбутньої траншеї на першому етапі влаштовується форшахта траншеї. Крім того, форшахта запобігає руйнації верху траншеї під час виконання земляних робіт та служить в якості каркасу для підвішування арматурних виробів під час армування. В залежності від призначення, цей
Фото Капча