Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Внутрішньомагазинні засоби реклами та їх ефективність

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Реклама: суть, цілі та завдання
2. Особливості внутрішньомагазинної реклами
2.1. Вітрини як засоби реклами
2.2. Оформлення вітрин
2.3. Особливості інших видів внутрішньомагазинної реклами
3. Види внутрішньомагазинних рекламних засобів та їх застосування
4. Ефективність використання внутрішньо-магазинної реклами
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Реклама є складовою частиною комерційної діяльності підприємства і, отже, вона повинна здійснюватися планомірно на основі його єдиної політики.

Планування рекламної діяльності передбачає визначення її цілей, шляхів їх досягнення і створює підприємству (фірмі) умови для реалізації своїх особливостей в умовах конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування реклами на підприємстві і створює умови для оцінки її ефективності. Реалізація цілей реклами ставить за обов'язок усі структурні підрозділи підприємства діяти у взаємозв'язку.

Завдання внутрішньої реклами в магазині - забезпечити зустріч покупця з товаром. Всі аудіо- і візуальні компоненти підлягати загальній меті: змусити покупця провести в магазині якомога більше часу, акцентувати увагу на пропозиції і стимулювати більше число покупок. Виробників і продавців у першу чергу цікавлять питання: які види реклами краще підходять для розміщення в місцях продажів? І чи існують прийоми використання внутрішньої реклами, які дозволяють якнайшвидше отримати додатковий прибуток?

Актуальність теми курсової роботи визначається постійно зростаючою конкуренції на ринку торгівлі. Всі засоби рекламної діяльності домопагають залучити покупців, однак на місці покупки вирішальним часто є фактор внутрімагазинної реклами, а не почутого від знайомих чи побаченого по телебаченню.

Метою курсової роботи є вивчення і аналіз методів і способів проведення внутрішньомагазинної рекламної кампанії, а також оцінка її ефективності.

Отже, об’єктом вивчення у роботі є реклама як процес залучення більшої кількості покупців, а предметом – власне засоби внутрімагазинної реклами – вітрини та аудіовізаульні її компоненти.

Відповідно до теми і мети роботи сформульовано наступні завдання:

 • вивчення і аналіз поняття, суті та завдань реклами в цілому;
 • вивчення видів і способів використання внутрімагазинної реклами;
 • оцінка ефективності використання рекламних засобів.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу,  чотирьох  розділів, висновків і списку використаної літератури.

У розвинутих країнах фірми здійснюють планування рекламних заходів після розробки її річного бюджету. Широкий спектр рекламних послуг різних агентств і фірм дозволяє здійснювати практично будь-як наміри в цій області. На жаль, така форма не завжди прийнятна для українських підприємців, тому що на малих підприємствах планування річного бюджету не завжди можливо через нестабільність економічної ситуації і постійної зміни законів і податків. Крім цього існують складності у виготовленні і розміщенні внутрішньої реклами.

У курсовій роботі розглянуті основні поняття засобів внутрімагазинної реклами, їх особливості та ефективність.

 

Список використаних джерел: 
 1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998.
 2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика / навчальний посібник: К.: Вища школа, 1994.
 3. Дайновський Ю.А. 505 прийомів бізнесу. К.: АСК, 1998.
 4. Закон України “Про рекламу” від 03.07.96р. №270/96- ВР із змінами і доповненнями // Урядовий кур’єр. - № 14. – 2006.
 5. Коттлер Ф., Армстронг Г.. Маркетинг. Общий курс. - М.: Вільямс, 2001.
 6. Крижановський Р.А., Прдіус І.П. Основи маркетингу.  – К.: УМК ВО 1992.
 7. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 1999.
 8. Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий. СПб: Питер, 1998.
 9. Моррис Р. Маркетинг. - М.: Юнити, 1999.
 10. Москаленко А. З., Губерский Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: підручник. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999.
 11. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы. – М.: Евразийский регион, 1998.
 12. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність. – К.: МАУП, 2002.
 13. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности: практикум. -  Юнити, 2000.
 14. Панкратов Ф. Г. Рекламная деятельность. - М.: ИВЦ Маркетинг, 1998.
 15. Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. – Рівне: Вертекс, 2001.
 16. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. – М.: Инфра-М, 2000.
 17. Рабинович І. А. Маркетинг комерційної діяльності. – К.: Інтмар,1999.
 18. Реклама. Словник термінів / уклад. Р. Г. Іванченко. - К., 1998.
 19. Ромат В. Е. Реклама. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2001.
 20. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товара. - СПб.: Питер, 2000.
 21. Саркісян О. Рекламні агентства і методи реклами // Реклама № 4. - 2002.
 22. Сендидж Ч.Г.,Фрейнбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М: Прогресс, 1999.
 23. Скибінський С.В., Кайструков С.Є. Організація рекламної діяльності. - Львів: Світ, 1997.
 24. Старобинський Е.Є. Посібник по рекламі. К.: Бізнес школа Інтел-Синтез. - 2000.
 25. Типові правила розміщення зовнішньої реклами затверджені постановою КМУ від 23.09.1998р. № 1511 із змінами і доповненнями // Бізнес. - №№5-6. 2004.
 26. Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы. - М.: Юнити, 1999.
 27. Уэллс У., Бернетт Д., Мориарти С. Реклама. Принципы и практика. -СПб.: Питер, 2001.
 28. Хруцький В.Є. Сучасний маркетинг. – К.: Фінанси і статистика, 2000.
 29. Эдвардс Ч., Браун Р. Реклама в розничной торговле США. - К.: Слово, 1993.
3210
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).