Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Водні ресурси та їх використання

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

ВОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Тема 1. Водне господарство, як галузь економіки україни

 

1.1. Поняття про комплексне, раціональне використання водних ресурсів в контексті стабілізації навколишнього природного середовища

1.2. Вода та її властивості

1.3. Водні ресурси

1.4. Особливості користування малими річками

1.5. Паспорт річки

 

1.1. Поняття про комплексне, раціональне використання водних ресурсів в контексті стабілізації навколишнього природного середовища

 

Оскільки водні ресурси є одним з головних чинників екологічного і соціального благополуччя країни, природною основою ]ї сталого економічного розвитку в умовах зростаючого рівня антропогенного навантаження на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб населення виникає необхідність розробки і дотримання особливих правил користування водними ресурсами, їх комплексне і раціональне використання та охорона.

Однією з головних умов використання водних ресурсів при зростаючому рівні антропогенного навантаження на сучасному етапі розвитку суспільства повинна бути їх комплексне та раціональне використання.

Комплексне використання водних ресурсів (КВВР) – одночасне використання водних ресурсів для задоволення потреб населення і різних галузей економіки на певній території або водному об’єкті.

Раціональне використання водних ресурсів – це всебічно науково обґрунтоване використання вод, яке забезпечує оптимальний економічний ефект для суспільства при обов’язковому дотриманні вимог водного законодавства щодо їх охорони.

Недотримання умов комплексного та раціонального використання водних ресурсів наносить галузям економіки як прямі так і опосередковані збитки. Збиток може бути економічними, фізичними або моральними.

Економічні збитки – визначаються об’ємом втраченої промислової та сільськогосподарської продукції, зниженням терміну використання обладнання і конструкцій, тощо. Схема формування економічних збитків внаслідок забруднення водного об’єкту при скидах у поверхневі води стічних вод наведена на рис. 1.1.

Фізичні збитки – визначаються погіршенням санітарних та соціально-гігієнічних умов життя населення, яке користується недоброякісною водою.

Моральні збитки – спостерігаються внаслідок зниження оздоровчої, естетичної та спортивної цінності водного об’єкту та його берегової смуги.

Положення щодо необхідності забезпечення умов комплексного, раціонального використання та екологічно спрямованого захисту водних ресурсів викладені у Водному кодексі України.

Розробку і впровадження заходів щодо використання поверхневих і підземних вод в Україні здійснює галузь економіки яка має назву водне господарство.

Водне господарство – є складовою частиною економіки держави, економічного району чи області та включає облік, вивчення, використання, охорону водних ресурсів, а також боротьбу із шкідливою дією вод. Водне господарство це виробнича і природоохоронна система, метою функціонування якої є забезпечення потреб населення і галузей економіки водою потрібної якості у необхідному обсязі, режимі і місці використання, що здійснює відтворення водних ресурсів, їх охорону від забруднення, засмічення і виснаження, захист навколишнього природного середовища від шкідливого впливу вод.

Контроль за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів в Україні здійснює

Державний комітет по водному господарству (Держводгосп) та підпорядковані йому органи на місцях, зокрема:

- Управління комплексного використання водних ресурсів та Управління експлуатації водогосподарських систем;

- Республіканський комітет по водному господарству Автономної Республіки Крим;

- басейнові управління водних ресурсів та їх територіальні органи;

- обласні виробничі управління водного господарства і меліорації та їх структурні підрозділи (управління зрошувальних систем, управління меліоративних систем і водного господарства, управління водного господарства, управління меліоративних систем і протипаводкових споруд, управління осушувальних систем);

- Управління каналу Дніпро-Донбас;

- Управління Головного Каховського магістрального каналу;

- Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи;

- Управління Північно-Кримського каналу;

- Управління каналу Дніпро – Інгулець.

При виконанні своїх повноважень органи Держводгоспу взаємодіють з Державною екологічною інспекцією та її територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Згідно до “Положення про здійснення органами Держ-водгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів” основними завданнями органів Держводгоспу є здійснення контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, що включає в себе контроль за:

- забезпеченням права державної власності на води;

- наявністю та станом водоохоронних споруд та обладнання;

- веденням обліку використання води та скидами речовин, що забруднюють, у водні джерела і наявністю відповідної апаратури та систем контролю;

- дотриманням правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв;

- дотриманням умов дозволів на спеціальне водокористування;

- дотримання встановлених режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем;

- виконанням заходів з охорони вод від забруднення, засмічення та виснаження при здійсненні господарської діяльності на водозборах, у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах річок, водосховищ, озер та інших водних об’єктів;

- дотриманням порядку та режиму використання земель водного фонду;

1. виконанням заходів щодо безпечного водокористування у зонах впливу атомних електростанцій.

 

1.2. Вода та її властивості

 

Вода - це хімічне сполучення водню з киснем. Вона складається з 11,11% водню і 88,89% кисню (за вагою). Як природний ресурс вода безперервно відновлюється і існує в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому і газоподібному.

В залежності від природних властивостей, стану, якості, способу використання, місцезнаходження вода має багато назв. Ці назви визначають поліморфізм і різний якісний стан цього найпопулярнішого мінералу.

Сукупність усіх вод (поверхневих,

Фото Капча