Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Водні ресурси як частина природо-ресурсного потенціалу

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 2. Водні ресурси як частина природо-ресурсного потенціалу

 

2.1. Навколишнє середовище та природні ресурси.

2.2. Класифікація природних ресурсів.

2.3. Поняття водних ресурсів.

2.4. Класифікація водних ресурсів.

2.5. Водно-ресурсний потенціал України та Рівненської області.

2.6. Сучасний підхід до раціонального використання водних ресурсів.

 

2.1. Навколишнє середовище та природні ресурси

 

Природні ресурси – це природні тіла, явища та процеси, які людина використовує у своїй діяльності. Розрізняють поняття «природні ресурси» і «природні умови», які є ширші і характеризують всі властивості, процеси та об’єкти навколишнього природного середовища. Природні ресурси є соціально-економічною категорією, оскільки це елементи природи, які є засобами існування людини і частиною продуктивних сил суспільства. З економічної точки зору природні ресурси постають у якості засобів виробництва та предметів споживання.

 

2.2. Класифікація природних ресурсів

 

Природні ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні.

Невичерпні складаються з водних та кліматичних ресурсів (сонячна радіація як джерело світла, тепла та енергії вітру).

Вичерпні природні ресурси поділяються на відновлювані та невідновлювані.

Відновлювані: родючі ґрунти рослинність, тваринний світ. Стосовно відновлюваних вичерпних природних ресурсів важливою економічною категорією є поняття їх відтворення, особливо це стосується родючих ґрунтів – відновлення первісних якісних та кількісних характеристик певного виду ресурсу.

Невідновлювані ресурси – це більша частина корисних копалин (нафта, кам’яне вугілля, торф, газ).

Важливим елементом природних ресурсів є мінеральні ресурси – це природні речовини мінерального походження, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії. Вони є основним джерелом матеріального виробництва. Поділяються на:

1. енергохімічні (вугілля, нафта, природний газ, уран, торф тощо);

2. рудні (чорних, кольорових та благородних металів);

3. гірничо-хімічні (сіль, сірка та інші);

4. технічні (глина, гіпс, природний камінь);

5. гідротермальні (підземні та поверхневі, прісні та мінеральні води).

 

2.3. Поняття водних ресурсів

 

Водні ресурси – це поверхневі і підземні води, придатні для використання в народному господарстві.

Водні ресурси – це частина невичерпних природних ресурсів. Частина користувачів (сільське господарство, промисловість та комунальне господарство) використовують воду безповоротно, інші (гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство) використовують не саму воду, а її властивості – енергію, поверхню, поживні речовини, що містяться в ній.

 

2.4. Класифікація водних ресурсів

 

Існують різні класифікації водних ресурсів. По-перше, вони поділяються на прісні та солені.

За хімічним складом води поділяються на 3 класи:

1. гідрокарбонатні та карбонатні води (річки, озера, частина підземних вод);

2. хлоридні води (океани, моря, солоні озера);

3. сульфатні води.

За видом водних об’єктів водні ресурси поділяються на:

1. океани;

2. моря;

3. підземні води (4 % гідросфери);

4. ріки;

5. озера – це замкнута водойма, що утворилася на поверхні суші в природній заглибині рельєфу;

6. болота – надмірно зволожені ділянки суші з шаром торфу не менше 30 см;

7. льодовики – рухомі природні нагромадження льоду на поверхні.

 

2.5. Водно-ресурсний потенціал України та Рівненської області

 

Загальні запаси природної води в середньому складають в Україні 94 куб. км. З них доступні до використання

56 куб. км. Україна характеризується недостатніми водними ресурсами. Структура споживання води в нашій

країні:

промисловість – 48 %; сільське господарство – 40 %; комунальне господарство – 12 %.

В Україні є 117 великих річок (довжиною більше 100 км). Водопостачання в маловодні райони відбувається за допомогою каналів:

1. Північнокримський (400 км);

2. Дніпро-Донбас (550 км);

3. Сіверський Донець-Донбас (132 км).

Рівненська область – одна з найбільш забезпечених водою в Україні. Середньорічна кількість опадів становить

600-700 мм. Річки області належать до басейну Прип’яті. Живляться в основному за рахунок атмосферних

опадів. Якість води неоднорідна і погіршується в місцях розташування промислових підприємств.

 

2.6. Сучасний підхід до раціонального використання водних ресурсів

 

В сучасних умовах активного антропогенного втручання, перерозподілу водних ресурсів та забруднення їх неочищеними стічними водами необхідно досягти економічно ефективного використання водних ресурсів за умови збереження їх якості.

Зокрема необхідно:

1. впровадити системи зворотного водопостачання;

2. досягти оптимального рівня зрошення;

3. поступово замінювати водне промислове охолодження повітряним;

4. зменшити водоємність виробництва;

5. створити ефективну систему охорони поверхневих і підземних вод.

Фото Капча