Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Водогосподарські комплекси (ВГК)

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 2.Водогосподарські комплекси (ВГК)
 
2.1.Поняття про водогосподарський комплекс, водоспоживачів та водокористувачів (ВГК)
2.2.Класифікація водокористування
2.3. Види водокористування
2.4. Умови, які визначають склад учачників ВГК
2.5. Вимоги учасників ВГК до водних об'єктів
2.6. Вимоги до ВГК
 
2.1. Поняття про водогосподарський комплекс, водоспоживачів та водокористувачів (ВГК)
 
У сучасних умовах і особливо в перспективі вcе, більше  значення набувають водогосподарські комплекси (ВГК).
Водогосподарські комплекси—це сукупність гідротехнічних споруд, соціально-економічних та технічних заходів щодо використання водних ресурсів в інтересах ефективного розвитку всіх галузей економіки.
Згідно з ГОСТ 19185-73 ВГК-сукупність різних галузей господарства, які спільно використовують водні ресурси одного водозбірного басейну.
Галузі, які забирають воду або використовують її з даного водогосподарського комплексу або водного об'єкту називаються учасниками або компонентами ВГК.
До учасників або компонентів ВГК   відносяться: водопостачання, гідроенергетика,  водний транспорт, гідротехнічні меліорації, лісосплав, рибне господарство, відпочинок на воді та водний туризм.
До гідротехнічних меліорацій крім осушення та зрошення відносяться також відновлення порушених екосистем, боротьба з повенями, водною ерозією, селевими потоками, зсувами і руйнуванням берегів, а також із заболоченням і засоленням земель.
ВГК класифікуються за масштабами поширення їх дії, типом споруд та числом учасників.
Так, за масштабами поширення їх дії можна виділити глобальні, або міждержавні, державні, зональні, басейнові і регіональні (частини басейну) ВГК.
До глобальних або міждержавних ВГК відноситься використання водних ресурсів прикордонних річок (Прут, Прип'ять) або річок, що проходять через ряд країн (Дунай, Дніпро, Дністер).
До державних ВГК відноситься  використання водних ресурсів, що мають на меті створення єдиної водогосподарської системи країни (ЄВГС). У США, Англії, Франції такі системи або частини їх існують, в Україні така система ще не розроблена.
Басейнові ВГК охоплюють басейни великих річок. Нині розроблені "Схеми комплексного використання і охорони водних і земельних ресурсів" для багатьох річок України.
Регіональні ВГК (частини басейну) можуть складатися для окремих  адміністративних територій, областей або районів.
ВГК  за  кількістю  учасників  можуть  бути  галузевими   або   комплексними.   Галузеві   комплекси   можуть створюватись для однієї галузі, наприклад, для зрошення, рибного господарства та ін (рис. 1.3.).
 
2.2. Класифікація водокористування
 
Комплексні ВГК включають в себе декілька учасників (комунально-побутове господарство, гідроенергетика, зрошення, водний транспорт, лісосплав, водний туризм і ін.). Наприклад,  на Дніпрі створено шість комплексних ВГК: Київський, Канівський, Кременчуцький, Дніпродзержинський, Дніпровський (Дніпрогес), Каховський.
За своєю дією та характером використання водних ресурсів учасники ВГК поділяються на водоспоживачів і водокористувачів.
Водоспоживачи (або водоспоживання)-забирають воду із водних об'єктів, при цьому частина води втрачається безповоротно, так як вона входить до складу промислової та сільськогосподарської продукції, а також випаровується в процесі використання, а інша частина повертається у водойму. До водоспоживачів відносяться промислове і комунальне водопостачання, зрошення, теплова та атомна енергетики і ін.
Водокористувачі (або водокористування)-не забирають воду з водних об'єктів, а лише використовують її для виконання  різних  операцій.  До  їх  числа  відноситься   гідроенергетика,   водний  транспорт,   лісосплав,   рибне господарство, водний туризм.
Класифікація водокористування наведена на рис. 1.4.
Спеціалісти, особливо юристи, вживають один термін "водокористування"  і розуміють під цим всі галузі господарства, без поділу на водоспоживачів і водокористувачів.
В сучасних умовах спостерігається поступове стирання меж між водокористувачами  в зв'язку з тим, що водні ресурси використовуються комплексно. Так, наприклад, будівництво електростанцій пов'язане із створенням водосховищ, з яких вода забирається для зрошення, комунального і промислового водопостачання, використовується для водного транспорту, лісосплаву, водного туризму, спорту.Крім того, створені водосховища повинні обов'язково використовуватись для розвитку рибного господарство, інакше такі комплекси не повинні прийматись в експлуатацію.
Нині все частіше галузі економіки поділяють на дві категорії в залежності від цілей водокористування:
І категорія-галузі економіки, для яких прісна вода в даний час і в майбутньому є абсолютно необхідною і потреба в ній все зростає. Це постійні водоспоживачі води, до яких відносяться водопостачання, зрошення, харчова промисловість, а також курорти, відпочинок, водний спорт і туризм, охорона природи.
ІІ категорія-галузі економіки, для яких вода є сировиною, яку можна частково або повністю замінити при подальшому вдосконаленні технологічних процесів виробництва і транспорту, росту культури і комунального благоустрою. До них відносяться енергетика, транспорт, деякі галузі промисловості, в яких можуть розроблятися менш водомісткі технологічні схеми.
Фото Капча