Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив альтернативних оздоровчих систем на серцево-судинну систему

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вплив альтернативних оздоровчих систем на серцево-судинну систему
 
Корнійчук Я. А.
Міжнародний економіко гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. У статті висвітлюється вплив альтернативних методів оздоровлення зокрема йоги на організм людини функції, серцево-судинної системи, розвиток фізичних якостей при певних порушеннях організму, роботу серцево-судинної системи при навантаженнях з застосуванням альтернативних оздоровчих систем та швидкість відновлення організму спортсмена.
Ключові слова: йога, організм, відновлення, серцево-судинна система, фізичні якості.
Аннотация. В статье освещается влияние альтернативных методов оздоровления в частности йоги на организм человека, функции сердечнососудистой системы, развитие физических качеств при определенных нарушениях организма, работу сердечнососудистой системы при нагрузке с применением альтернативной оздоровительной системы и скорость возобновления организма спортсмена.
Ключевые слова: йога, организм, возобновление, сердечно-сосудистая система, физические качества.
Annotation. In the article influence of alternative methods of making healthy in particular of yoga lights up on the organism of man of function of the heart-vascular system development of physical qualities at certain violations of organism the robot of the heart-vascular system at loadings with the use of the alternative health systems and speed of proceeding in the organism of sportsman.
Keywords: yoga, organism, renewal, heart-vascular system, physical qualities.
Постановка проблеми.
Захворювання серцево-судинної системи є одними з найпоширеніших захворювань на Землі. За статистичними даними ними хворіють понад 50% населення планети. Самі захворювання такі як стенокардія, аритмія, пороки є досить рідкими за ступенями важкості так само як і лікуються по-іншому. Також слід зазначити що серцево-судинна система відіграє дуже важливу роль у спорті та фізичному розвитку. Адже, як відомо, від роботи серцево-судинної системи залежить ефективність роботи всіх інших систем організму, зокрема м’язевої [5]. Крім того встановлено, що за допомогою альтернативних оздоровчих систем можна досягнути певного позитивного впливу на розвиток серцево-судинної системи [6].
У зв’язку з цим маємо мету – Охарактеризувати умови впливу альтернативних методів оздоровлення та підвищення ефективності роботи серцево-судинної системи.
Завдання: дослідити вплив оздоровчих засобів на функціонування серцево-судинної системи.
Об’єкт дослідження – альтернативні оздоровчі системи і їх зв'язок з серцево-судинною системою у фізичному вихованні.
Предмет – це умови оптимального застосування альтернативних оздоровчих методик на розвиток серцево-судинної системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Для початку охарактеризуємо вплив пранаями (дихальних вправ Хатха-йоги) на серцево-судинну систему організму.
У пранаямі часто говориться про користь затримок подиху, у результаті яких у крові та клітинах органів і таким накопичується вуглекислий газ, який відіграє важливу роль у життєдіяльності організму.
Багато процесів окислювання не можуть проходити без вуглекислоти. Роль вуглекислого газу в різних фізіологічних процесах, які протікають в людському організмі дуже різноманітна. Зупинимося тільки на деяких властивостях вуглекислоти. Це кращий судинорозширюючий, а також прекрасний анестезуючий засіб, що є транквілізатором і заспокійливим засобом для нервової системи. Без вуглекислоти синтезуються амінокислоти, що веде до порушення обміну речовин, породжуючи цілий ряд захворювань. Вона відіграє велику роль у стимуляції роботи серця, збуджуючи його.
Нашому організму для нормальної життєдіяльності потрібно 7-7, 5% вуглекислоти, а в атмосфері її зараз дуже мало (0, 03%). Виходить, потрібно навчитися дихати так, щоб вуглекислий газ продукувався в середині організму і зберігався у необхідній концентрації [5].
Майже у всіх сучасних людей дихання є неправильним – глибоке і часте, без затримок. Це викликає хронічну гіпервентиляцію легень і, як наслідок виникнення, виникнення багатьох захворювань наприклад тахікардія атеросклерозу, гіпертензії та ішемічної хвороби серця [1].
Отже, чим глибше подих, тим менше кисню надходить в організм, тобто настає гіпоксія – кисневе голодування. При нормалізації дихання вміст вуглекислого газу в організмі підвищується і досягає належного рівня. Починається поступове оздоровлення всього організму і заспокоюється нервова система, поліпшується сон, підвищується працездатність, або здатність до тривалих навантажень [4].
Заняття дихальними вправами йогів ведуть до зменшення частоти серцевих скорочень й до збільшення вмісту вуглекислого газу в організму.
Головна мета практики пранаями полягає в тому щоб зробити подих повільним і рідким (1-2 подихи за хвилину). А це сприяє нормалізації чотирьох найважливіших систем організму: систем органів дихання, серцево-судинної, нервової й ендокринної [9].
Для оцінки ефективності впливу пранаями на організм було взято за основу комплекс дихальних вправ з Хатха йоги, розроблений Анатолієм Зубковим, одним із перших дипломованих йогів в Московському інституті йоготерапій та його культури. Для визначення впливу методики дихання на організм людини ми використали два тестові методи для визначення спроможності серцево-судинної системи. Перший тест замір частоти серцевих скорочень після фізичного навантаження.
Тест №1. Техніка виконання – спокійно сісти, тримаючи спину рівно вертикально, повністю розслабити все тіло, уникаючи будь-яких подразників. По черзі засікти частоту серцевих скорочень. На променевій артерії за 1 хв. На кожній руці. А потім за наступною формулою СЧсс=П, Л,
де СЧсс – сердечна частота серцевих скорочень,
П – права рука,
Л – ліва рука.
Визначаємо середню частоту серцевих скорочень
Тест №2. Для цього був застосований тест з бігу на 3 км. І визначення частоти серцевих скорочень через 10 хвилин після закінчення бігу. В групі А були люди, які ведуть звичайний спосіб життя, в групі Б люди, які займаються оздоровчими системами.
Для вираження впливу альтернативних методів оздоровлення на організм людини були застосовані наступні техніки: дихальна вправа для нервів, повне дихання, анулема-вілома (поперемінне дихання), очищувальне дихання при пранаямі, вправи для збудження легеневих клітин, вправи для збудження кровообігу та ін.. До спостереження було залучено юнаків віком до 20 років, з середнім рівнем фізичного розвитку, які протягом 3-х років займалися даними методиками.
Результати впливу даних методик на організм видно з наступних таблиць:
 
Таблиця 1
Ефективність впливу занять на серцево-судинну систему
 
Таблиця 2
Ефективність впливу припаями на серцево-судинну систему
 
Отже, з вище наведених таблиць видно, що показники частоти серцевих скорочень знизились в середньому з 79 уд/хв. до 60 уд/хв.
Другий тест показав, що середня частота серцевих скорочень у групі А було 80 уд/хв., а через два роки занять становила 74 уд/хв. У групі Б початкова частота серцевих скорочень була 75 уд/хв., а через 2 роки занять становила 62 уд/хв. Це свідчить про те, що пранаяма ефективно впливає на серцево-судинну систему.
 
Висновки. Охарактеризувавши альтернативні методи оздоровлення та їх зв'язок з серцево-судинною системою, ми бачимо, що дихання має вплив на роботу даної системи.
Провівши спостереження №1 ми дослідили, що під час занять альтернативною оздоровчою системою, системи організму стають значно ефективніше функціонувати. З другого спостереження можна зробити висновок, що заняття альтернативною оздоровчою системою допомагають організму адаптуватись до фізичних навантажень.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методик комплексної фізичної реабілітації для захворювань серцево-судинної системи різних вікових категорій.
 
Література
 
Айенгар Б. К. С. Прояснение Йоги. Йога Дипика / Б. К. С. Айенгар. – М. : Меси XXI, 1993. – 527 с.
Бобрищев К. В. Пути Исцеления / К. В. Бобрищев. – К. : АСК Книга-сервис, 1997. – 432 с. ISBN 9665390228
Большая медицинская энциклопедия / [состав. Петровский]. – М. : Советская энциклопедия, 1984. – Т. 23. – 544 с.
Віншудевананда Свамі. Повна ілюстрована книга Йоги / Свамі Віншудевананда. – К. : Здоров’я, 1992. – 193 с.
Зубков А. Йога в меняющемся миру // А. Зубков. Физкультура и спорт. 1990. – №1-12.
Островский Е. П., Рудой В. И. Классическая йога («Йога Сутра» Патанджали «Вьяса – Бхашья») / Е. П. Островский, В. И. Рудой. – М. : Российская академия наук, отделение истории, Институт востоковедения, 1992. – 260 с. ISBN 5-02-017601-X
Свами Муктабодхананда Саравати, Свами сатьянанда Сарасвати. Хатха йога Прадипика / С. М. Сарасвати, С. С. Сарасвати. – М. : Саттва, 2003. – 672 с. – ISBN 5901518187
Стражный Александр. Секреты нетрадиционной медицины / Александр Стражный. – К. : А. С. К., 2001 – 336 с. : ил.
Морозинський В. Й. Методика викладання гімнастики й оздоровчої роботи / В. Й. Морозинський. – Рівне: Міжнародний університет «РЕГІ» ім. академіка Степана Дем’янчука, 2004. – 315 с.
Фото Капча