Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Впровадження електронного декларування доходів держпосадовців в Україні

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юденко А. В.
 
Впровадження електронного декларування доходів держпосадовців в Україні
 
Анотація
 
У статті піднімається тема запровадження е-декларування в Україні. Та розкриттям умови для отримання безвізового режиму з державами Шенгенської зони. Розкриття справжньої мети нової системи – впровадження дійового інструменту запобігання корупції.  На підставі аналізу даних за 2015 рік встановлюється, що загальна задекларована сума категорії «Грошові активи» склала майже 12 мільярдів у гривневому еквіваленті.
В якості ключового доказу у статті наведено діаграми грошових активів держслужбовців України.
 
Summary
 
The article raised the topic introduction of e-declaration in Ukraine. And disclosure of the conditions for visa-free regime with the countries of the Schengen area. Disclosing the real objective of the new system – implementing an effective tool to prevent corruption.
Based on the analysis of data for 2015 is established that the total amount declared for «Cash assets» amounted to almost 12 billion UAH equivalent.
As a key evidence in the article are diagrams cash assets of civil servants in Ukraine.
Ключові слова: інформаційне суспільство, електронне декларування, інноваційні технології, органи державної влади, реєстр.
 
Вступ
 
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІКІ) та прискорення глобалізаційних процесів змусили уряди країн світу замислитись над створенням системи «єдиного вікна», до якого мало б доступ населення. Така система пришвидшує роботу приватного й державного сектору, а також заощаджує час та гроші громадян. Країни Європейського Союзу працюють над створенням електронної системи на сьогоднішній день.
Теоретичні та практичні аспекти декларування в цілому висвітлюють такі українські вчені, як В. Дудчак, : Р. Базаров, П. Беспалов, М. Боунс, С. Бурас, М. Вершинін, В. Глушков, М. Демков, С. Дубова, В. Дрожжинов, І. Георгієв, А. Данилін, С. Зурідіс, О. Ємельяненко. Важливе значення для аналізу політики провідних країн у цій сфері мають документи міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО та ін.), а також інформаційні матеріали різноманітних Інтернет-сайтів, серед яких необхідно виділити сайт Інституту інформаційного суспільства та сайт «Електронна Україна»
У цій статті ставиться мета розглянути досвід країн ЄС по впровадженню системи декларування для підвищення ефективності державного управління. Зробити висновок про можливість та доцільність його використання в Україні та підвести підсумки е-декларування 2016 року.
Методологія представлена системою загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.
26 квітня 2015 р., на підставі Закону України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII «Про запобігання корупції», набула чинності ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України (КК). Цей законодавчий крок став ще одним підтвердженням курсу нашої держави на суворий контроль за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на нещадну протидію корупційним правопорушенням з їхнього боку та на відкритість інформації про їх майновий стан. Зрозуміло, що наразі, через об’єктивні фактори (зокрема, на теперішній час навіть не призначено навіть членів Національного агентства з питань запобігання корупції (Національного агентства), як центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що має забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики, у тому числі за рахунок перевірки декларацій суб’єктів декларування, але очікується, що воно запрацює до кінця поточного року), поки що немає кримінальних проваджень по цій статті у слідчій та судовій практиці, однак незабаром вони мають обов’язково бути. У зв’язку з цим далі пропонується розглянути особливості складу нового для КК злочину – декларування недостовірної інформації.
Юристи та експерти Європейського Союзу спільно з представниками України напрацювали компромісне рішення щодо поправок в закон про електронне декларування, які необхідні для введення безвізового режиму між Україною та ЄС.
Запровадження е-декларування справді є умовою для отримання безвізового режиму з державами Шенгенської зони. Проте справжня мета нової системи – впровадження дійового інструменту запобігання корупції. Чиновник отримує заробітну плату за рахунок платників податків і здійснює функції та повноваження держави. Цілком справедливо, що суспільство має право знати про рівень його доброчесності та пересвідчитися, що джерела його доходів – законні, а майно – набуте за чесно зароблені кошти. Крім того, сам факт прозорості доходів і майна службовця, а також публічності будь-яких значних змін у його статках стануть потужним запобіжником, який повинен стримувати потенційних корупціонерів.
Електронна декларація нового зразка складається з 16 блоків, кожен із яких чиновник зможе заповнити і зберегти автоматично. Вся ця інформація надалі зберігатиметься в системі, і під час кожного створення наступної декларації її поля будуть автоматично заповнені, а чиновник зможе просто й швидко відредагувати їх, аби відбити зміни, що відбулися в його майновому статусі за звітний період. Більше того, на кожній сторінці системи є підказки (зокрема й відео) про те, що і як декларувати. Ці пояснення набагато простіші й зрозуміліші, ніж сухий текст закону «Про запобігання корупції». Технічну помилку зробити теж майже неможливо, – система просить рівно стільки цифр, скільки ви маєте вписати, не дозволить уписати букви замість цифр, перевірить, чи ви заповнили всі обов'язкові поля, проведе логічні
Фото Капча