Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Впровадження електронного декларування доходів держпосадовців в Україні

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Юденко А. В.
 
Впровадження електронного декларування доходів держпосадовців в Україні
 
Анотація
 
У статті піднімається тема запровадження е-декларування в Україні. Та розкриттям умови для отримання безвізового режиму з державами Шенгенської зони. Розкриття справжньої мети нової системи – впровадження дійового інструменту запобігання корупції.  На підставі аналізу даних за 2015 рік встановлюється, що загальна задекларована сума категорії «Грошові активи» склала майже 12 мільярдів у гривневому еквіваленті.
В якості ключового доказу у статті наведено діаграми грошових активів держслужбовців України.
 
Summary
 
The article raised the topic introduction of e-declaration in Ukraine. And disclosure of the conditions for visa-free regime with the countries of the Schengen area. Disclosing the real objective of the new system – implementing an effective tool to prevent corruption.
Based on the analysis of data for 2015 is established that the total amount declared for «Cash assets» amounted to almost 12 billion UAH equivalent.
As a key evidence in the article are diagrams cash assets of civil servants in Ukraine.
Ключові слова: інформаційне суспільство, електронне декларування, інноваційні технології, органи державної влади, реєстр.
 
Вступ
 
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІКІ) та прискорення глобалізаційних процесів змусили уряди країн світу замислитись над створенням системи «єдиного вікна», до якого мало б доступ населення. Така система пришвидшує роботу приватного й державного сектору, а також заощаджує час та гроші громадян. Країни Європейського Союзу працюють над створенням електронної системи на сьогоднішній день.
Теоретичні та практичні аспекти декларування в цілому висвітлюють такі українські вчені, як В. Дудчак, : Р. Базаров, П. Беспалов, М. Боунс, С. Бурас, М. Вершинін, В. Глушков, М. Демков, С. Дубова, В. Дрожжинов, І. Георгієв, А. Данилін, С. Зурідіс, О. Ємельяненко. Важливе значення для аналізу політики провідних країн у цій сфері мають документи міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО та ін.), а також інформаційні матеріали різноманітних Інтернет-сайтів, серед яких необхідно виділити сайт Інституту інформаційного суспільства та сайт «Електронна Україна»
У цій статті ставиться мета розглянути досвід країн ЄС по впровадженню системи декларування для підвищення ефективності державного управління. Зробити висновок про можливість та доцільність його використання в Україні та підвести підсумки е-декларування 2016 року.
Методологія представлена системою загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.
26 квітня 2015 р., на підставі Закону України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII «Про запобігання корупції», набула чинності ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України (КК). Цей законодавчий крок став ще одним підтвердженням курсу нашої держави на суворий контроль за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на нещадну протидію корупційним правопорушенням з їхнього боку та на відкритість інформації про їх майновий стан. Зрозуміло, що наразі, через об’єктивні фактори (зокрема, на теперішній час навіть не призначено навіть членів Національного агентства з питань запобігання корупції (Національного агентства), як центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що має забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики, у тому числі за рахунок перевірки декларацій суб’єктів декларування, але очікується, що воно запрацює до кінця поточного року), поки що немає кримінальних проваджень по цій статті у слідчій та судовій практиці, однак незабаром вони мають обов’язково бути. У зв’язку з цим далі пропонується розглянути особливості складу нового для КК злочину – декларування недостовірної інформації.
Юристи та експерти Європейського Союзу спільно з представниками України напрацювали компромісне рішення щодо поправок в закон про електронне декларування, які необхідні для введення безвізового режиму між Україною та ЄС.
Запровадження е-декларування справді є умовою для отримання безвізового режиму з державами Шенгенської зони. Проте справжня мета нової системи – впровадження дійового інструменту запобігання корупції. Чиновник отримує заробітну плату за рахунок платників податків і здійснює функції та повноваження держави. Цілком справедливо, що суспільство має право знати про рівень його доброчесності та пересвідчитися, що джерела його доходів – законні, а майно – набуте за чесно зароблені кошти. Крім того, сам факт прозорості доходів і майна службовця, а також публічності будь-яких значних змін у його статках стануть потужним запобіжником, який повинен стримувати потенційних корупціонерів.
Електронна декларація нового зразка складається з 16 блоків, кожен із яких чиновник зможе заповнити і зберегти автоматично. Вся ця інформація надалі зберігатиметься в системі, і під час кожного створення наступної декларації її поля будуть автоматично заповнені, а чиновник зможе просто й швидко відредагувати їх, аби відбити зміни, що відбулися в його майновому статусі за звітний період. Більше того, на кожній сторінці системи є підказки (зокрема й відео) про те, що і як декларувати. Ці пояснення набагато простіші й зрозуміліші, ніж сухий текст закону «Про запобігання корупції». Технічну помилку зробити теж майже неможливо, – система просить рівно стільки цифр, скільки ви маєте вписати, не дозволить уписати букви замість цифр, перевірить, чи ви заповнили всі обов'язкові поля, проведе логічні перевірки й підкаже, побачивши десь помилку, яку слід виправити. Нова система, зокрема завдяки тому, що вона електронна, дозволить максимально полегшити процес заповнення декларації та створити зручну систему підказок і допомоги кожному чиновнику. Більше того, впродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію в разі виявлення помилок Всі чиновники і політики можуть почуватися в безпеці, оскільки їхні конфіденційні персональні дані надійним чином захищені (не гірше, ніж у всіх інших державних базах даних), а безпека системи протестована авторитетною міжнародною компанією. Відтак, питання оцінки майна виключно задля його декларування повністю знімається. Після подання першої декларації за новою системою чиновникам, звісно, доведеться стежити за набуттям у власність, володіння чи користування цінного майна і зважати на його вартість, хоча зрозуміло, що 121,8 тис. грн – не та сума, яку можна витратити не помітивши. За подарунками також потрібно буде стежити і вказувати їхню вартість, хоча право декларанта вказати, що вартість невідома, зберігається. Інші об'єкти декларування також досить непересічні: корпоративні права, у тому числі цінні папери; юридичні особи, бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; майно, власником якого є третя особа, але контролює і розпоряджається яким декларант або член його сім'ї; наявні грошові активи, у тому числі готівка та гроші на рахунках, декларуються, якщо вони перевищують суму 60, 9 тис. грн (50 МЗП); отримані доходи, у тому числі грошові подарунки, якщо вони перевищують 6 090 грн на рік від одного джерела; фінансові зобов'язання (позики, іпотеки тощо); видатки декларуються, якщо одноразовий видаток перевищує 60, 9 тис. грн (50 МЗП); нематеріальні активи, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, якщо вони можуть бути оцінені в грошах; посади чи робота, що виконується або виконувалася за сумісництвом, та входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів організацій.
За помилки в деклараціях передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Але для настання хоч якоїсь відповідальності чиновнику доведеться помилитися бодай на 137, 9 тис. грн. (100 МЗП у 2016 р.). Більше того, якщо недостовірні відомості у декларації відрізняються від достовірних на суму від 137, 8 тис. грн до 344, 5 тис. грн (від 100 до 250 МЗП) – за це настає лише адміністративна відповідальність, тобто штраф, який становитиме від 17 тис. до 42, 5 тис. грн. Якщо ж відомості відрізняються від достовірних на суму понад 344, 5 тис. грн, при доведенні умислу, злочинець карається штрафом від 42, 5 тис. грн до 51 тис. грн, або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на термін до двох років, з обов'язковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Якщо неправильно вказати копійки після коми в декларації, ніхто не підпадатиме навіть під адміністративну відповідальність. А 137, 8 тис. грн – це зовсім не копійки, помилитися на таку суму не так уже й просто. Тим більше що в переважної більшості декларантів просто не буде таких доходів (на жаль). Несвоєчасність же подання декларації без поважних причин карається накладенням невеликого штрафу у розмірі від 850 до 1700 грн. За останні півроку тільки й чути звідусюди, що Україна сліпо виконує вказівки європейських експертів, що закони у нас неякісні, і що кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях немає в багатьох європейських країнах, а в нас чомусь є. Такі коментарі здебільшого з'являються через відсутність ґрунтовного аналізу як української системи та національного контексту, так і міжнародного досвіду. Дійсно, ні французи, ні німці не декларують майно дітей та батьків, проте чиновники ні у Франції, ні в Німеччині не переписують масово майно на родичів і навіть сусідів. Дозвольте також нагадати, що, за даними індексу корупції CPI-2015 Transparency International, Німеччина посідає 10-те місце, Франція – 23-тє, а Україна – 130-те. (Низький рейтинг країни свідчить про її корумпованість) При цьому наша сусідка Польща, в якій, до речі, чиновники декларують майно і в разі порушення наражаються на кримінальну відповідальність, на 100 (!!) позицій попереду України й посідає 30 місце поруч із успішними державами. Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування запровадили також більшість Балканських країн, які вже вступили або готуються до вступу в ЄС, Латвія, Литва, Грузія, Велика Британія, США, Румунія та Італія. При цьому пороги декларування в цих країнах часто нижчі, ніж встановлені в Україні, хоча рівень життя там вищий. Щодо декларування майна родичів, то тут теж «загроза» перебільшена. Декларувати потрібно своє майно, а також дітей, батьків та інших родичів і осіб, але лише тих, із якими декларант пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки і спільно проживає (всі ознаки одночасно). Тобто не треба декларувати майно і доходи повнолітньої дитини, брата, сестри, батьків і так далі, якщо вони не живуть із декларантом. Лише для дружини і чоловіка зроблено виняток: якщо шлюб не розірвано, майно такого подружжя має декларуватися незалежно від спільного чи окремого проживання. Звісно, член сім'ї суб'єкта декларування може відмовитися надавати будь-які відомості для заповнення декларації і не нестиме за це жодної відповідальності, оскільки декларування – обов'язок службовця. Про це суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити в декларації, яку в такому разі НАЗК мусить обов'язково перевірити. І відповідальність декларанта можлива в цьому випадку лише тоді, коли буде доведено, що він навмисне приховав відомі йому дані. слід.
Отже станом на 31 жовтня 2016 року до Єдиного державного реєстру декларації подали 413 народних депутатів 8 скликання. Загальна задекларована сума категорії «Грошові активи» склала майже 12 мільярдів у гривневому еквіваленті. Зазначимо, що система е-декларацій розпочала роботу з 1 вересня 2016 року. Відповідно, декларації мали бути подані до 24: 00 30 жовтня 2016 року. Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко задекларував 62, 162 млн грн доходу за 2015 рік, з яких заробітна плата складає 121 тис. грн.
Грошові активи нардепів України за 2015 рік
 
Висновки
 
Декларації про доходи чиновників подані. Прийшов час надати НАБУ право прослуховування за рішенням суду. Верховна Рада має винести на голосування законопроект 4812. Зрозуміло, що цьому рішенню чинять шалений опір. Адже сьогодні всі українці могли переконатися, що з розширенням повноважень НАБУ й права прослуховування незалежно від СБУ тисячі чиновників запросять на зустріч, причому не в якості свідків.
 
Список використаних джерел:
 
  1. Конституція України від 28. 06. 1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15. 05. 2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/254к/96-вр
  2. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 № 2341-III, редакція від 24. 12. 2015: [Електронний  ресурс].   -  Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2341-14
  3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, редакція від 01. 01. 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon5. rada. gov. ua/laws/show/1700-18
  4. [Електронний ресурс]: режим доступу: http: //gazeta. dt. ua/internal/chogo-vam-nikoli-ne-rozpovidali-pro-elektronne-deklaruvannya-chinovnikiv-_. html
  5. Стоп корупція [Електронний ресурс]: режим доступу: http: //anticorruption. in. ua
  6. Український політик [Електронний ресурс]: режим доступу: http: //www. ukrpolitic. com
  7. Президент України Петро Порошенко (Офіційне інтернет-представництво) [Електронний ресурс]: режим доступу: http: //www. president. gov. ua
  8. Слово і діло[Електронний ресурс]: режимдоступуhttp: //www. slovoidilo. ua/2016/10/31/novyna/polityka/pershyj-etap-podannya-e-deklaraczij-zaversheno
Фото Капча