Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ВВП, його обчислення та аналіз (за матеріалами України)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ВНП та ВВП як основні макроекономічні показники
1.1. Валовий національний продукт
1.2. Валовий внутрішній продукт
1.3. Грошовий вимір ВВП
2. Методи обчислення валового внутрішнього продукту
2.1. Виробничий підхід
2.2. Видатковий підхід
2.3. Доходний підхід
2.4. Чисті іноземні факторні доходи
3. Недоліки показника ВВП (ВНП) та економічний добробут
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність проблеми визначення ВВП постає буквально щороку чи навть щомісяця, адже цей показник – один з найголовніших індексів розвитку економіки країни, а тому максимально точне і швидке його обчислення – запорука успішного стратегічного планування.

Метою курсової роботи роботи є характеристика і аналіз комплексу понять валового внутрішнього прибутку та основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків (СНР). Вони створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій економіці. Це необхідно для того, щоб показати, що суспільне рахівництво виконує для економіки ті ж функції, що й бухгалтерський облік для окремого підприємства або суб’єкта, тобто є основною частиною функції управління економікою в цілому.

Вперше обрахунок національного доходу було проведено майже 300 років тому в Англії Грегорі Кінгом для 1688 та 1695 років. Вдруге обрахунок проводився тільки через 80 років в 1770 році Артуром Юнгом. Англія, Росія, США, Німеччина, Австралія, Норвегія, - це перші країни, які спробували організувати систему розрахунків національного доходу вже у ХІХ ст. Однак, ці спроби були досить нерегулярними,з випадковими, довготривалими інтервалами, проводились вони тільки деякими вченими, які не ставили перед собою проблему реального існування таких методів обрахунку, і більш за все це були разові операції для окремої країни чи періоду. Але був створений теоретичний фундамент для подальшого розвитку і вдосконалення методів обрахунку національного доходу.

У 20 ст. положення різко змінилось. Зросла як кількість країн, які стали проводити обрахунок національного доходу, так і самі обрахунки стали методологічно більш досконалими і точними. По середині 20ст. вже 92 країни стали регулярно проводити обчислення національного доходу. З’явились нові математичні методи, математичний аналіз народного господарства.Отже варто приділити увагу саме математичним методам обчислення макроекономічних показників. Тобто уточнення і позбавлення помилок при обчисленні. А також створення нової, більш досконалої та більш повної, бази для подальшого розвитку прогнозування таких показників. Це б дало змогу, в майбутньому, передбачувати небажані наслідки та запобігати їх виникненню. 

Джерельною базою виконання роботи є надбання таких зарубіжних корифеїв економічної науки як Макконнел, Долан та вітчизняних вчених Р. Шпека, Б. Панасюка та інших.

 

Список використаних джерел: 
 1. Акулов В. Б. Макроэкономика. – Петрозаводск: изд. ПУ,1994.
 2. Булатов А. С. Экономика. - М.: Юрист, 1999.
 3. Василик О., Буковинський С., Павлюк К. Фінансова стабілізація: суть, заходи проблеми//Фінанси України, 1996. - №4.
 4. Видяпин В. И., Журавлева Г. П. Экономическая теория (политэкономия). - М., 1999.
 5. Гальперин В. М., Лукашевич В. В и др. Макроэкономика. С-Пб: ун-т экономики и финансов, 1994. 
 6. Геблер Н. М. Макроэкономика. - К.: ИНХ, 1993.
 7. Долан Эдвин Дж., Линдсей Дэйвид Е. Макроэкономика. -С-Пб: АО «Оркестр», 1994. 
 8. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка/за ред. Ватаманюка З. та Панчишина С. - Львів: Інтереко, 1998.
 9. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997.
 10. Майкл Бурда .Макроекономіка: Європейський контекст. – Львів: Просвіта, 1997.
 11. Меламед М. Методи та проблеми очислення ВВП за категоріями доходу//Економіка України, 1997. - №3.
 12. Методологічні рекомендації по квартальних розробках валового внутрішнього продукту. - Мінстат України. – К., 1996.
 13. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. - М.: изд. МГУ, 1994.
 14. Панасюк Б., Литвинов В. Національний продукт: теоретичні основи обчислення//Економіка України, 1992. - №8
 15. П'ятаченко Г. Яку модель обрати Україні//Урядовий кур'єр, 1 червня 1996 р.
 16. Статистический ежегодник Украины за 2000 г. - К.: Техника, 2001.
 17. Статистический ежегодник Украины за 2001 г. - К.: Техника, 2002.
 18. Фишер С., Дорбуш Р., Шмалензи Р., Экономика. - М.: изд. «Дело ЛТД», 1993.
 19. Швець І. Методичні основи обліку потенціального обсягу виробництва//Економіка України, 1998. - №10.
 20. Шегинський І. Врахування природоохоронної діяльності у макроекономічних показниках//Вісник ЛДУ "Становлення національної економіки України" за ред. Ватаманюка З. Г.-  Львів, 1997. - №27.
 21. Шпек Р. Тенденції української економіки//Економіка України, 1996. - №6.
10836
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).