Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види комунікації. Публічний виступ

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Види комунікації
2. Публічний виступ
Використана література
 
1. Види комунікації
 
Термін «комунікація» лат. communicatio від communico – роблю загальним, зв'язую, спілкуюся вживається в значенні:
- шлях повідомлення, зв'язок одного листа з іншим;
- спілкування, передача інформації від людини до людини, сигнальні зв'язки у тварин.
Є ще термін «спілкування», близький до терміна «комунікація». Доцільно розрізняти ці два терміни в такий спосіб: під комунікацією будемо розуміти техніко-інформаційний аспект спілкування, тоді як під спілкуванням розуміти соціально-психологічний аспект комунікації.
Інакше кажучи, спілкування відбувається тільки між людьми (суб'єктами), а комунікація а) між людьми (суб'єктами) ; б) апаратами (об'єктами). Важко сказати яке поняття ширше, а яке вже, але очевидно, що вони виражають різні сторони одного явища. Спілкування між людьми відбувається в декількох основних формах. У залежності від засобу передачі інформації розрізняють два види спілкування:
- мовне – слова, звуки, букви
- немовне – міміка, жести
У залежності від характеру і змісту інформації, що повідомляється, виділяють наступні форми спілкування
- службове (ділове)
- повсякденне (побутове)
- переконуюче
- ритуальне
- межкультурное
Комунікацію можна класифікувати по різних підставах. У залежності від мови повідомлення комунікацію поділяють на вербальну і невербальну.
У вербальній комунікації використовують як передавач людську мову, тобто звукова мова – систему фонетичних знаків, що включають два елементи: лексичний і синтаксичний. Мова є самим універсальним засобом спілкування, що найбільше адекватно передає зміст повідомлення.
Невербальна комунікація зв'язана з використанням не тільки жестів і рухів, але і предметів і малюнків, скажемо дорожніх знаків і світлофорів, релігійних символів, національної і державної символіки. Приблизно 30% населення Землі старше 15 років неписьменні, тобто не вміють ні читати, ні писати. Для спілкування вони використовують винятково усне мовлення (обходячи без письмової мови), а також невербальні символи і знаки.
Протягом історії людство користалося письмовою мовою тільки останні 4 – 5 тис. років. Дотепер існують суспільства, що знають тільки розмовний і жестовый мова. З 3 тис. мов світу менше половини убрано в письмову форму. Культурна спадщина передається наступним поколінням шляхом усної комунікації.
Якщо взяти за підставу класифікації мети, наміри і мотиви, то одержимо наступні види комунікації.
Інформативна комунікація – це процес передачі інформації про світ, у якому живуть коммуникатор і реципієнт. Очікується, що інформаційні повідомлення є правдивими, несуперечливими і безсторонніми щодо обговорюваної проблеми. Наприклад, передбачається, що спортивні зведення і прогноз погоди в різних газетах будуть однаковими.
Точно так само правдивими, несуперечливими й об'єктивними повинні бути зведення в підручниках і наукових монографіях, що віддають важливу інформацію наступним поколінням. Існують визначені санкції до порушників і способи контролю вірогідності інформації: зокрема, за брехливу інформацію автора публікації можуть залучити до суду, а в редакціях чи журналів газет часто зберігаються справжні документи, що фігурували в публікації. Точно також апарат посилань у науковій статті дозволяє будь-якому читачу перевірити ще раз викладені факти.
Інформативній стороні комунікації сьогодні придается величезне значення. Щороку інформація у світі подвоюється і потроюється, з'являються нові інформаційні канали, серед яких особливе місце займає Інтернет-комп'ютерна павутина, що обплутала невидимими нитками вся земна куля. Сьогодні по Інтернету люди різних країн і континентів спілкуються письмово і візуально, проводяться наукові конференції. Завдяки Інтернету можна ввійти в будь-яку бібліотеку, прочитати будь-яку газету і довідатися самі останні новини.
Термін «інформація» ліг в основу поняття «інформаційне суспільство», що прийшло на зміну індустріальному. Суспільство в США і Західній Європі іменують не тільки постіндустріальним, але також інформаційним, оскільки 60 – 80% робочої сили чи прямо побічно пов'язано зі створенням, обробкою і передачею інформації.
Комунікаційний прорив кінця 80-х – початку 90-х років створив у Росії нову інформаційну ситуацію, і буквально захлиснули нові засоби повідомлення, включаючи факси і стільникові телефони, многоканальные передавачі, супутникове телебачення, персональні комп'ютери й Інтернет. У РФ виникло нове інформаційне співтовариство, під яким фахівці мають на увазі насамперед комунікаційне середовище найбільших міст, у яких рівень телефонізації (включаючи стільниковий зв'язок), число телевізійних каналів і персональних комп'ютерів забезпечують стійкі регулярні інформаційні потоки, що обслуговують велику частину населення.
Енциклопедичні словники, географічні атласи, бібліотечні покажчики, нормативні юридичні документи, статистичні показники і таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації і т. д. несуть фактологическую інформацію про об'єктивне положення справ, і тому вони усе більше цінуються людьми. Науково-довідкова література поступово витісняє фантастичну, казкову, пригодницьку, розважальну і т. д. літературу. Інформація стає усе більш і більш доступної через розвиток технології.
Персональні комп'ютери, автоматична обробка тексту, кабельне телебачення, відеодиски і записуючі відеопристрої усе ширше проникають у вдома, школи, офіси. Використання комп'ютерів різним образом змінило спосіб збереження, аналізу й одержання інформації в комерційних і урядових агентствах.
Інформація може об'єктивно викладати факти, навіть якщо вона носить афективно-оцінний характер. Але, іноді, якщо перевірити ще раз такого роду зведення, вони можуть виявитися помилковими чи, у всякому разі, непідтвердженими. Однак, упередженість необхідна в багатьох сферах життя. І за формою вона набагато вариативнее, чим ми звикли думати.
Афективно-оцінна інформація може бути спрямована на зовні, як у
Фото Капча