Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання духовності молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Формування духовності молодших школярів засобами образотворчого мистецтва
1.1. Формування духовного світу дитини – важлива умова розвитку особистості молодших школярів
1.2. Роль образотворчого мистецтва у формуванні світогляду і моральних якостей молодших школярів
2. Впровадження методів та прийомів формування духовності молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва та у позакласній виховній роботі
2.1. Бесіди про образотворче мистецтво як метод формування світогляду та моральних цінностей молодших школярів
2.2. Відвідування експозицій творів мистецтва, виховання природою – шляхи формування ціннісного ставлення до прекрасного в мистецтві та у житті
2.3. Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час виконання практичних завдань з образотворчого мистецтва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Проблема виховання духовності дітей завжди стоїть на одному з чільних місць серед найголовніших завдань як суспільства в цілому, так і кожної окремо взятої людини, сім’ї чи колективу. 

Актуальність цього питання дедалі зростає вже значний період часу і сьогодні наближається ледве не до критичної межі, адже досить важко нині знайти дитину як молодшого, так і старшого шкільного віку, яка б на запитання, “чи відвідував ти краєзнавчий музей?” або “чи був ти на виставці художників краю?” відповіла позитивно.

А саме такі відвідини, поряд з правильним морально-духовним вихованням у школі та сім’ї, закладають основу для формування у майбутньому повноцінної особистості, людини з високими духовними та моральними ідеалами, до яких так прагне наше суспільство.

Одним зі способів поєднати педагогічно-виховний процес із вихованням дитини у духовному напрямку є правильна побудова програми навчання з образотворчого мистецтва саме у молодших класах, коли діти легко й невимушено сприймають пояснення педагога і можуть зацікавитися нестандартним проведенням учбового процесу.

Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні та аналізі способів виховання духовних та моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку засобами образотворчого мистецтва та встановленні практичних рекомендацій для проведення уроків.

Відповідно до мети роботи можна виділити наступні завдання:

 • теоретичне вивчення проблеми формування духовності молодших школярів;
 • узагальнення досвіду і напрацювань відомих педагогів за напрямком викладання образотворчого мистецтва;
 • вивчення способів і методів формування духовності дітей засобами образотворчого мистецтва.

Джерельна база роботи – праці таких відомих педагогів та психологів, як В. В. Давидов, Т. В. Драгунов, Л. С. Виготського та інших, статті вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема, А. Д. Альохіна (“О языке изобразительного искусства), Т. В. Сорокіної (“Виховання дітей у навчальному процесі”) тощо.

Практичне значення результатів роботи полягатиме у можливості використанні на практиці розроблених тем уроків, методів та засобів їх проведення, а також визначенні можливості формування духовного світу школяра за допомогою предметної діяльності на уроках образотворчого мистецтва.

 

Список використаних джерел: 
 1. Артеменко Н. М. Природа и эстетическое воспитание школьников: из опыта работы сельских школ. - М.: Наука, 1978.
 2. Бакелова Н. Ф. Использование природного материала на уроках изобразительного искусства и труда // Нач. школа. – 1996. - № 4.
 3. Бессонов Б. Н. Человек. Пути формирования новой личности. – М., 1988. 
 4. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Наука, 1988.
 5. Буров А. И. О природе объективности красоты // Вопросы литературы, 1989. -№ 3.
 6. Буров А. И. Эстетика: Проблемы и споры. - М.: 1985.
 7. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство. – М.: Мысль, 1980.
 8. Гончаров И. Ф. Действительность и искусство в эстетическом воспитании школьников: из опыта работы учителя. - М.: Искусство, 1978.
 9. Зверев И. Д. Экологическое и эстетическое образование школьников. – М.: Педагогика, 1984.
 10. Кнященко. Н. И., Лейзеров Н. Л., Каган М. С. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. – М.: Просвещение, 1993. 
 11. Краткий словарь по эстетике / кн. для учителя, под ред. М. Ф. Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983.
 12. Лихачев Б. Т., Квятковский Е. В. Сущность, принципы и система эстетического воспитания учащихся общеобразовательной школы // Педагогика, 1990. - № 7.
 13. Маймин Е. А. Эстетика – наука о прекрасном: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1982.
 14. Мелехова О. П. Экологическое образование и нравственное воспитание // Высшее образование в России. – 1994. - № 4.
 15. Основы эстетики и искусствознания / фак. курс., пос для учителей / под ред. И. Л. Любинского, В. К. Скатерщикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989.
 16. Палий В. Ф., Щербина В. Ф. Диалектика духовно–практического освоения природы. - Л.: Актан, 1990.
 17. Педагогика: учеб. пос. для учащихся пед. уч-щ по спец. / под ред. Л. Р. Болотиной и др. – М.: Просвещение, 1987.
 18. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Наука, 1982.
 19. Программы общеобразовательной школы: изобразительное искусство. - М.: изд-во Министерства образования РФ, 2001.
 20. Эстетика / под ред. А.А. Радугина. – М.: Искусство, 1998.
 21. Эстетическое воспитание школьников. Вопросы теории и методики / под ред. М. Д. Таборидзе. – М.: Педагогика, 1988.
 22. Эстетическое сознание и процесс его формирования, Ин-т философии АН СССР. - М.: Искусство, 1981.
 23. Южакова Т. П. Воспитание любви к природе на уроках изобразительного искусства // Нач. школа. – 1996. - № 5.
6476
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.