Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання дисциплінованості учнів підліткового віку в процесі фізкультурно-масової роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Виховання дисциплінованості учнів підліткового віку в процесі фізкультурно-масової роботи
 
Федорович О., Бабейчик А.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука
 
Анотація. Федорович О., Бабейчик A. Виховання дисциплінованості учнів підліткового віку в процесі фізкультурно-масової роботи. У статті автор визначає основні шляхи профілактики правопорушень серед неповнолітніх в процесі фізкультурно-масової роботи.
Ключові слова: свідома дисципліна, учитель фізкультури, спортивні заходи.
Аннотация. Федорович О., Бабейчик A. Воспитание дисциплинированности учеников подросткового возраста в процессе физкультурно-массовой работы. В статье автор определяет основные пути профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в процессе физкультурно-массовой работы.
Ключевые слова: сознательная дисциплина, учитель физического воспитания, спортивные мероприятия.
Abstract. Fedorovich O., Babeichik A. His article seals whit the main directions of under-age offences in the process of mass physical training activity.
Key words: conscious discipline, teacher Physical Training, sports measures.
Актуальність. Процес демократизації суспільства, розбудова і зміцнення української незалежної держави вимагають зваженого та реального погляду на основні напрямки та складові освітньо-виховної діяльності.
На етапі другого десятиріччя незалежності нашої країни, коли ще не зміцнилися правові норми суспільного життя, правопорушення серед молоді, в тому числі і підлітків, особливо хвилює широку громадськість нашої країни.
Постійний негативний вплив аудіовізуальної інформації пов’язаний із порнографією, злочинністю, бандитизмом, сприймаються дітьми як норми сучасного життя. Бути крутим в середовищі ровесників – модно і навіть потрібно. Послаблена виховна робота в навчальних закладах, немає чітко розробленої програми виховання здорового способу життя, не вважають своїм обов’язком і відповідальністю за стан дисципліни у школі і вчителі фізичного виховання. Вони не володіють у достатній мірі методикою виховання дисциплінованості учнів на уроках фізкультури і в позаурочний час, зокрема учнів середнього шкільного віку. Тому проблема виховання свідомої дисципліни учнів підліткового віку актуальна на сучасному етапі розвитку української держави.
Дисципліна – термін латинського походження (disciplina-вивчення) вживається у двох значеннях:
1) окрема галузь наукового знання;
2) обов’язкове для всіх членів даного колективу підкорення твердо встановленому порядку.
Шкільна дисципліна передбачає дотримання учнями правил поведінки в школі і поза її межами, режиму школи, чітке і організоване виконанням своїх обов’язків.
Однією з особливостей шкільної дисципліни є єдність високої вимогливості до учнів і поваги до їхньої особистості. Наукові дослідження засвідчують, що дисципліна на всіх етапах розвитку суспільства, була проблемою виховання взагалі і невід’ємною частиною фізичного та війського виховання дітей і молоді зокрема. Німецький педагог
Й. Ф. Гербард вважав основою дисципліни успішне навчання – «Хто гарно навчає – гарно і дисциплінує». [1]
Соціально-педагогічні аспекти профілактичних правопорушень серед неповнолітніх 13-14 років, засоби фізичного виховання досліджувала Н. Я. Краснобаєва. Автор розробила концепцію психолого-педагогічного підходу до здійснення профілактичних заходів. [2]
Прихильником свідомої дисципліни учнів, побудованої на науковій основі, був російський педагог Т. Ф. Лесгафт. Він висунув теорію «додаткових подразників», за якою сильні подразники, що впливають на дитину завжди понижують її увагу. [3]
По-новому проблему дисципліни вдалося вирішити А. С. Макаренку. Необхідність організованості і дисциплінованості випливала із загальних інтересів колективу, виходячи з почуття обов’язку, честі. Для виховання дисциплінованості, вважає педагог, не можна обійтись без покарання. [4]
На думку В. О. Сухомлинського, потрібно надавати перевагу почуттям совісті, честі, добру, які виходять із самої природи дитини, її внутрішніх переконань «завтрішньої радості», що виховуються завдяки майстерності вчителя. [5]
Т. Г. Шевченко великого значення надавав правильному сімейному вихованню, коли батьки між собою підтримують теплі, сердечні стосунки, так необхідні для правильного вихованя дітей. [7]
Наші дослідження засвідчують, що важливою умовою вирішення проблеми подолання недисциплінованості підлітків є виховання потреби до систематичних занять фізкультурою і спортом. Серед шляхів виховання свідомої дисципліни учнів 4-6 класів слід виділити такі індивідуальні доручення з улюбленого виду спорту, режим з використанням спорту, дотримання норм навантаження з фізичними вправами, дотримання спортивної етики, порядності.
Виправдовують себе такі нетрадиційні форми роботи, як спортивні змагання, в яких активну участь беруть учні, схильні до правопорушень, спостереженння за спортивними змаганнями з наступним обговоренням їх, участь у роботі гуртків і позашкільних спортивних установ, виконання вправ, заданих на домашнє завдання, оформлення стендів про спортивні досягнення з коментуванням оформлення стінних газет з іллюстраціями спортивних досягнень, перегляду комп’ютерної інформації, телевізійних коментарів про спортивні досягнення наших спортсменів та ін.
На думку вчителів фізичного виховання, найбільші виховні можливості мають спільні спортивні заходи, що відбуваються за участю батьків і дітей. Особлива роль у вихованні дітей належить батькові. Справжній батько – це особистість сильна, мужня, яскраво виражена, якій вміє виховувати, захищати і оберігати дітей.
Таким чином, з метою забезпечення успішної роботи з виховання свідомої дисципліни в учнів підліткового віку учителю фізичного виховання потрібно враховувати:
а) суспільно-політичні явища, як діючий фактор впливу на формування особистості;
б) кращі теоретичні і науково-практичні надбання попередній поколінь учених і практиків;
в) основні причини порушень дисципліни в кожному окремому випадку;
г) характер, типовість і частоту проявів недисциплінованості. Форми, методи і прийоми впливу потрібно підбирати відповідно до причин, на подолання яких повинно бути спрямоване виховання;
ґ) серед шляхів виховання свідомої дисципліни засобами фізкультури слід виділяти індивідуальні доручення дотримання спортивної дисципліни, норм етики і порядності.
Виходячи з вищесказаного ми вбачаємо доцільність в проведенні різноманітних фізкультурно-масових заходів. Серед них спостереження за спортивними змаганнями з наступним обговоренням, участь у роботі гуртків і позашкільних, спортивних установ, залучення до спільних спортивних заходів батьків, дітей, організацій, які здійснюють шефство над навчальними закладами.
 
Висновки
 
Дисципліна на всіх етапах розвитку суспільства була проблемою виховання взагалі і невід’ємною частиною фізичного виховання.
Наші дослідження засвідчують, що важливою умовою вирішення проблеми подолання недисциплінованості підлітків є виховання потреби до систематичних занять фізкультурою і спортом. Серед шляхів виховання свідомої дисципліни учнів 4-6 класів слід виділити індивідуальні доручення, режим з використанням спорту, дотримання норм навантаження фізичними вправами, спортивної етики, порядності.
Виправдовують себе такі нетрадиційні форми роботи, як спортивні змагання, участь у роботі гуртків, спостереження за спортивними змаганнями з наступним обговоренням, спортивні заходи за участі батьків і дітей.
 
Список використаної літератури
 
Історія педагогіки // за ред. М. С. Гриценка. – К., 1973
Краснобаєва Н. Я. Социльно-педагогогические аспекты профилактики несовершеннолетних подростков... Диссертация. – М., 1996.
Лесгафт Т. Ф. – Создатель русской системи подготовки педагогических кадров по физическому образованию. Очерки по истории физической культуры. Под ред. М. И. Торопова. М. – Л., 1949.
Макаренко А. С. Твори в 7 – ми тт. Т. 5, – С. 435 – К., 1954.
Сухомлинский А. В. Трудние судьби. – М.. 1987.
Федорович О. В. Відвернути від правопорушень підлітка можуть і повинні фізкультура і спорт// Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту. – Рівне: Ліста. 1999.
Шевченко Т. Г. Кобзар (вибране). – К., Радянська школа. – 1961.
Фото Капча