Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання інноваційних технологій у ході формування професійних компетентностей учителів трудового навчання (метод багаторівневих запитань)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ошурко М. В.
 
Використання інноваційних технологій у ході формування професійних компетентностей
учителів трудового навчання
(метод багаторівневих запитань)
 
Зростання соціальних вимог до навчального закладу в умовах сучасної парадигми освіти вимагає всіх складових підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. Висвітлення проблеми становлення професійної компетентності педагогів простежується в роботах А. Амонашвілі, О. Шияна, М. Коломійця, І. Ареф’єва та інших науковців. Але, незважаючи на досить значну кількість наукових праць щодо теоретичного обґрунтування управління професійною компетентністю вчителів, у практичній діяльності освіти району проблема зростання педагогічної компетентності залишається актуальною.
Безумовно, управління розвитком професійної компетентності педагогів безпосередньо залежить від якості науково-методичної роботи. Застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності кожного вчителя. Це – головна проблема, якій підпорядкована вся методична робота в районі.
Як же спланувати роботу з педагогами, щоб розвивати та вдосконалювати їх професійні компетентності? Для цього слід побудувати роботу таким чином, щоб кожен учитель міг повною мірою розкрити свої здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук, самореалізуватися у професійній діяльності. Як приклад, наведу одну з методик, яку використовую у своїй роботі. Це – інтерактивна методика багаторівневих запитань, яка відіграє центральну роль у процесі мислення і цікава тим, що дає змогу вчителю підходити до розв’язання проблеми диференційовано.
Пропоную педагогам методику складання запитань різної складності.
Буквальні запитання – ті, що вимагають знання фактичної інформації. Цей моніторинг професійної компетентності вчителів проводжу наприкінці навчального року. Застосування діагностики та вивчення професійних потреб учителів допомагає нам ефективно використати потенціал кожного вчителя, з максимальною віддачею організувати підвищення їх майстерності у ході індивідуальної роботи.
Запитання на відтворення вимагають від педагога подання інформації в іншій формі. Оформляю їх у вигляді анкети «Які форми методичної роботи Вас цікавлять?». Уточнюю можливість відтворення потрібної інформації у тій чи іншій формі.
Запитання на тлумачення змісту та застосування отриманих знань – даний етап суто практичний. Для проведення семінарів-практикумів педагогам-учасникам пропоную спланувати майстер-класи, семінари-практикуми з варіативних модулів навчальної програми. Фактично кожен з вчителів, хто проводив майстер-клас, пропонував свій проект. Протягом навчального року вчителі змогли опанувати практично та отримати поради, дидактичні матеріали, слайди-презентації з таких варіативних модулів: «Технологія художнього різьблення по дереву» (вчитель Стельмах Олег Васильович), «Технологія геометричного різьблення» (вчитель Оксенюк Ігор Михайлович), «Технологія лозоплетіння» (народний умілець Колодій Валерій Ульянович), «Технологія бісерного плетіння на дротяній основі» (вчитель Юрчик Людмила Вікторівна), «Технологія художнього набивання на тканині» (вчитель Блищик Руслана Степанівна), «Технологія ниткової графіки» (вчитель Міхеєва Катерина Єфремівна).
Етап аналітичних запитань (наприклад, Поясніть чому…? Як ви вважаєте…? Зіставте та поясніть….) знайшов своє відображення у таких формах роботи, як презентація посібника вчителя трудового навчання Володимирецького районного колегіуму Вакуліч Людмили Іванівни «Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання», яку ми провели під час методичного об’єднання вчителів трудового навчання та креслення у січні 2011 року. Педагог чітко і послідовно представила і довела переваги проектної діяльності на уроках трудового навчання та запропонувала своє бачення підготовки та виконання творчих проектів з учнями. Більше того, всі учасники методичного об’єднання познайомилися з банком проектів Володимирецького районного колегіуму.
Творчий звіт учителя на робочому місці – це одна із форм роботи, яку практикують учителі Великожолудської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Так, Якимчук Юрій Сильвестрович, працюючи над проблемою з теми «Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання», ґрунтовно пояснив та показав на практиці планування навчальної програми та елементи розвитку творчих здібностей учнів під час уроків і в позаурочний час. Учень 8 класу Мордас Максим презентував проект «Прасувальна дошка» з варіативного модуля «Технологія обробки деревини».
Запитання на синтез, що дають можливість застосувати наявні знання для творчого розв’язання проблеми – це завершальний етап даної методики. У методичній роботі з педагогами-трудовиками він висвітлений у таких формах роботи, як «коло ідей». По завершенню майстер-класів усі учасники залучаються до обговорення кожного етапу представленого проектув групах. Кожна група по черзі представляє лише один аспект проблеми, яку вони обговорювали. Всі ідеї із запропонованої проблеми фіксуються. Це допомагає розглянути проблему в цілому і підвести підсумок у роботі. Кожен учасник отримує список ідей у пакет документів, які він отримав після роботи семінару-практикуму. Для підведення підсумків методичної роботи за рік ми постійно практикуємо таку форму роботи, як «анкета-відлуння», яка допомагає врахувати в роботі районного методичного об’єднання інтереси кожного вчителя.
Фото Капча