Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання логіко-математичних ігор у роботі з дошкільниками

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Теоретичні засади застосування логіко-математичних ігор у роботі з дошкільниками
  2. Практика застосування логіко-математичних ігор у навчально-виховному процесі
  3. Приклади логіко-математичних ігор та вправ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Зміст логіко-математичного розвитку дошкільників подано у всіх сферах життєдіяльності Базової програми «Я у Світі», а щодо формування логіко-математичної компетентності дітей в цій програмі визначено коло питань, а саме: 

1. Роль вихователя у логіко-математичному розвитку дітей полягає у створенні умов, за яких можливо надавати допомогу дитині розкрити свій потенціал, навчити її самостійно пізнавати світ, бо основним чинником розвитку дитини є її власна діяльність. 

2. Важливим є не результат пізнавальної діяльності дитини, а процес її здійснення. Тому, що від цього процесу залежить усвідомленість отриманих знань в ході самостійної пізнавальної діяльності. 

3. Принципова особливість Базової програми «Я у Світі» стосовно математичного змісту полягає у тому, що традиційний математичний аспект знань поєднаний з логічним. Тому, щоб забезпечити логіко-математичну компетентність дітей, необхідно формувати і розвивати у них уміння здійснювати і математичні, і логічні операції. 

Отже, вихователь має бути добре обізнаним з математичними і логічними операціями, якими мають опанувати діти дошкільного віку. 

Математичні операції: операції з множинами, величинами, фігурами, орієнтація у просторі, лічба, операції з числами, обчислювання, вимірювання. 

Логічні операції: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, доведення, серіація, причинно-наслідкові зв’язки, узагальнення, абстрагування. 

Логічний і математичний компоненти взаємозалежні оскільки математичні знання засвоюються за допомогою логічних прийомів. Тільки правильно організована діяльність дітей і вихователя в процесі навчання забезпечує достатній рівень логіко-математичного розвитку дітей. Бо кожне логіко-математичне поняття і уміння формується поступово, поетапно на основі виконання математичних і логічних операцій, доступних конкретній групі дітей. Тому, в роботі з логіко-математичного розвитку вихованців, необхідно враховувати послідовність засвоєння ними логічних операцій. 

 

Список використаних джерел: 
  1. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» / наук. ред. та упор. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
  2. Базовий компонент дошкільної освіти / гол. ред. Н. О. Андрусич. – К.: Дошкільне виховання, 1999. – 62 с.
  3. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Людмила Білоусько // Рідна школа. – 2001. – № 8 – С. 53.
  4. Криворучко Т. Логіко-математичні ігри / Т. Криворучко // Дошкільне виховання : Науково-педагогічний журнал для педагогів і батьків. - К.: Преса України, 2007. - № 2. - С. 10-13.
  5. Крутій К. Л. Логіко-математичний розвиток дошкільників / К. Л. Крутій, Л. С. Плетеницька. – Запоріжжя : TOB «ЛіПС Лтд», 2002. – 156 с.
  6. Матасова И. Л. Математические игры как средство развития логического мышления дошкольников / И. Л. Матасова // Психолог в детском саду : Научно-практический журнал. - 2009. - № 4. - С. 51-76.
  7. Старченко В. А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників : навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / В. А. Старченко. – К.: Світич, 2009. – 80 с.
6946
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).