Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання різних видів діяльності в процесі формування комунікативних умінь дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Зміст та напрямки формування комунікативних умінь дітей дошкільного віку
 2. Дослідження рівня сформованості комунікативних умінь у дітей і завдання її підвищення
 3. Застосування різноманітних форм роботи з формування комунікативних умінь і навичок
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку - «Я у Світі» не виокремлює мовленнєвий розвиток як сферу життєдіяльності чи змістову лінію, не програмує окремі заняття суто мовленнєвого змісту, як то було донині. І це не тільки не зменшує значущість означеного напряму, а, навпаки, вивищує мовлення як компонент, що обслуговує всі сторони життєдіяльності малюка, є основою всіх змістових ліній Програми.

Мовлення - особлива форма діяльності дитини, особливий результат її зусиль в освоєнні життєвого простору. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того середовища, яке його оточує, маля сприймає та переймає їх як єдино правильні й незмінні. Варіативність виникає на виході дитини з родинного оточення в інше середовище, коли з'являється потреба в спілкуванні з іншими дітьми, дорослими, що й стає початком набуття життєвого досвіду.

Пріоритетними для розвитку дитини є спілкування, мовленнєвотворча діяльність, обговорення, роздуми вголос без страху помилитися чи висловитися врозріз з думкою дорослого. Визнаючи, що підмурівком для виникнення власної позиції дитини є її життєвий досвід, логічно припустити, що кожна дитина набуває та реалізує його по-своєму. Слід збагачувати досвід малюка такими способами й формами мовленнєвої взаємодії, які б набували варіативності залежно від тривалості контактів, змісту діяльності, кількісної та статевої характеристик дитячого угруповання, інших чинників.

Продуктивною формою мовленнєвого розвитку дітей є вільна й самостійна діяльність у спеціально організованому середовищі, де педагог надає кожному вихованцеві право вибору: де, коли, скільки часу і з ким йому діяти. Відтак у кожному «фрагменті» мовленнєвої активності дитини розвиваються, час від часу міняючись ролями - то домінуючи, то стаючи тлом для інших, - усі лінгвістичні компоненти. Головне - адресне спрямування мовлення, наявність співрозмовника, партнера по спілкуванню. Це йому адресується, «дарується» слово, на яке очікується емоційна чи мовленнєва реакція-відповідь.

 

Список використаних джерел: 
 1. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: навч. вид. / І.О. Луценко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Ін-т розв. дитини. - К.: Світич, 2008. - 202 с.
 2. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку: Моногр. / Н.І. Луцан; Півден. наук. центр АПН України. - О.: СВД М.П.Черкасов, 2005. - 320 с.
 3. Образотворчо-мовленнєва діяльність у дітей дошкільного віку / С. І. Мака-ренко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 106-113.
 4. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / Ред.: І.М. Хом'як. - Рівне, 2005. - 106 с.
 5. Особливості організації корекційної роботи з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників / С. А. Михальська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти. - 2008. - Вип. 41. - С. 125-127.
 6. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: монографія / Л.О. Калмикова; Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди». - К.: Фенікс, 2008. - 497 c.
 7. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці / Н.В. Гавриш. - Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2001. - 218 с.
 8. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку у спадщині В.О. Сухомлинського / Г.В. Почиваліна // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 128-131.
6949
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).