Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання сучасних досліджень, освітніх технологій психофізичного розвитку

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Застосування арттерапевтичних технологій корекції психофізич-ного розвитку
  2. Музикотерапевтичні технології психофізичного розвитку
  3. Кінезітерапевтичні форми роботи з психофізичного розвитку
  4. Психогімнастика як одна з форм психофізичної корекції
  5. Нетрадиційні форми корекції психофізичного розвитку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Трансформація вітчизняної дошкільної освіти на часі пов’язана із залученням дітей з особливостями психофізичного розвитку до загальноосвітнього простору. Названа категорія дітей отримує корекційно спрямовану навчально-виховну допомогу в різних типах закладів та за різних форм навчання. Непересічного значення, у цьому зв'язку, набуває психологічний супровід особистісного становлення дітей з різними особливостями психофізичного розвитку, за якого вдається знизити конфліктний характер їх соціальної ситуації розвитку.

Оскільки доцільність психологічної та психотерапевтичної допомоги у корекційній педагогіці та спеціальній психології довгий час ставилась під сумнів, особливе зацікавлення як науковців, так і практиків складають методи, які були започатковані у рамках психодинамічного підходу до психокорекції. Йдеться, зокрема, про сукупність психокорекційних методик, в основу яких покладена певна діяльність суб’єкта. Активізація зазначеної діяльності забезпечує корекцію порушень психічного розвитку дитини за умов: певного рівня розвитку самосвідомості, сформованості мовленнєвих та рухових навичок, елементарних умінь в художніх видах діяльності. Тому найбільш сензитивним для використання психофізичних методик у корекційній роботі з дошкільниками з різними особливостями психофізичного розвитку вважається вік 6-7 років; в окремих випадках така робота може проводитись з 5-ти років.

У системі психокорекційної допомоги дошкільникам з особливостями психофізичного розвитку використовуються різні види арттерапії: терапія засобами зображувальної діяльності (малюнок, ліпка); музична терапія; імаготерапія; кінезітерапія (особливо, психогімнастика та корекційна ритміка); танцювальна терапія; казкотерапія. Психокорекційний ефект кожного з названих видів залежить не лише від кваліфікованої технології застосування, а, в першу чергу, від урахування психофізичних моживостей дитини, які зумовлюють специфіку використання різних методів.

 

Список використаних джерел: 
  1. Мамайчук И. И. Психокорекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. - СПб.: Речь, 2004. - С. 43-81.
  2. Медведева Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко. - М.: Академия, 2002. – 248 с.
  3. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов / А. А. Осипова. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - С. 22-32.
  4. Чистякова М. И. Психогимнастика / под ред. М. И. Буянова. - М.: Просвещение, 1990. – 128 с.
4508
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).