Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання творів мистецтв у психолого-педагогічному консультуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Арт-терапія
 2. Музикотерапія
 3. Психодрама
 4. Бібліотерапія
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Психолог, який працює безпосередньо з дітьми, повинен насамперед опиратися на їх вікові особливості і новоутворення, характерні для кожного вікового періоду розвитку. Психічний розвиток дитини найбільш сприятливо проходить саме при збігу виду діяльності і соціальної ситуації розвитку у кожному віковому періоді. Якщо цього не відбувається, то можна прогнозувати, що розвиток набув проблемного характеру і може піти по незворотному шляху, привести до патологічних форм поведінки. У той же час психіка дитини відрізняється гнучкістю, пластичністю і можливістю компенсації, тому при певних видах реабілітаційної і психокорекційної роботи можна компенсувати окремі сторони психічного розвитку і допомогти дитині опанувати навичками соціальної компетенції, які дозволяють пристосовуватися до культурних типів поведінки.

Актуальність напрямку нетрадиційних методів роботи у психолого-педагогічному консультуванні базується на тому, що консультанти, які працюють у психолого-педагогічному напрямку, часто відзначають, що буває дуже важко знайти підходящі методи для роботи з сучасними дітьми. Наявні практичні матеріали часто не можуть бути використані у роботі з окремими дітьми, яким важко впоратися із запропонованими завданнями, з якими добре справляються інші діти. Нерідко діти не розуміють змісту пропонованих завдань, вони їм не цікаві, у них відсутні інтелектуальні навички вирішення завдань, вони не отримують задоволення від виконаної роботи, і, як правило, така робота виявляється малоефективною. 

У випадку виникнення проблем з підбором класичних методик психолого-педагогічної роботи можна використати інші ефективні види і форми роботи з дітьми від 3 до 18 років, які можуть лежати в основі складання реабілітаційних і психокорекційних програм. До таких форм роботи відноситься також використання різних творів мистецтва.

Класифікація подібних напрямків психолого-педагогічної роботи проводиться за типом використовуваного у процесі консультацій матеріалу: книг, музики, образотворчого і театрального мистецтва. Відповідні напрямки носять назви бібліотерапії, музикотерапії, арттерапії і психодрами.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. - М.: Независимая фирма "Класс", 2000. - 208 с.
 2. Андерсон-Уоррен М., Грейнджер Р. Драматерапия. – Спб.: Питер, 2001. – 320 с.
 3. Бельская Е.Г. Основы психологического консультирования и психотерапии. Учебное пособие. - Обнинск: ИАТЭ, 1998. - 80 с.
 4. Беннис У., Шепард Г. Теория группового развития //Современная зарубежная социальная психология. Тексты /Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С.142 - 161.
 5. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
 6. Голубева Т.В. Подготовка учителя начальных классов к использованию приемов театрализації в обучении школьников. – Калининград, 2002. – 183 с.
 7. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Издательство "Речь", 2001. - 352 с.
 8. Диагностика в арт-терапии / под ред. А.И.Копытина. – СПб: Речь, 2002. – 104 с.
 9. Днепров В. Искусство человековедения. Из художественного опыта Льва Толстого. – Л.: Муза, 1985. – 339 с.
 10. Дробинская А.О. Школьные трудности "нестандартных" детей. - 2-е издание. - М.: Школа-Пресс, 2001. - 144 с.
 11. Елизаров А.Н. Использование романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" для профилактики деструктивных родительско-юношеских конфликтов //Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. Журнал. - 1996. - №4. - С. 31 - 39.
 12. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М: Искусство, 1972. – 123 с.
 13. Кипнис М. Драмотерапия. Театр как инструмент решения конфликтов и способ самовыражения. – М.: Ось-89, 2002. – 286 с.
 14. Копытин А.И. Системная арт-терапия.- Спб: Питер, 2001. – 236 с.
 15. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. - СПб.: Питер, 2002. - 368 с.
 16. Копьев А.Ф. Диалогический подход в психологическом консультировании и вопросы психологической клиники //Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - №1. - С. 33 - 48.
 17. Мортон Ч. Техники детской психотерапии. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.
 18. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Изд-во Апрель пресс, ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. - 256 с.
 19. Оганесян Н.Г. Библиотерапия: Самоактуализация психических состояний через поэзию. – М.: Ось-89, 2002. – 211 с.
 20. Практикум по арт-терапии / под ред. Копытина А.И. – СПб: Питер, 2000. – 209 с.
 21. Рыкун Р.О. Социально-психологический анализ общения на материале художественной литературы. – Томск, 1973. – 166 с. 
 22. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: Лекции, консультирование, тренинги. - М.: Интор, 1997а. - 192 с.
 23. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 624 с.
 24. Символдрама. Сборник научных трудов / под. ред. Я.Л. Обухова, В.А. Поликарпова. - Минск.: Европейский гуманитарный университет, 2001. - 416 с.
 25. Смирнова Н.Л. Психологические особенности русской волшебной сказки / под ред. К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. - М.: Издательство "Институт психологии РАН", 1997. – 346 c.
 26. Шабалина В.В. Методика группового психологического консультирования (группового каунслинга): Методические рекомендации для психологов, работающих в школе / Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства. Кафедра психологии. - СПб, 1998. - 75 с.
3367
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).