Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимірювання кутів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат на тему: Вимірювання кутів
Суть вимірювання горизонтального кута полягає ось у чому. Нехай на місцевості є три точки – А, В і С, розташовані на різних висотах (рис. 1). Розмістимо над вершиною кута, який вимірюємо, паралельно горизонтальній площині градуйоване коло R, через центр якого проходить прямовисна лінія BB1. Тоді проекції напрямів ВС і ВА, кут між якими вимірюють, перетнуть шкалу кола по поділках с' і а' (відліком). Різниця цих відліків дає шуканий кут
Описану геометричну схему вимірювання горизонтального кута здійснюють кутомірним інструментом, який називається теодолітом; ним вимірюють горизонтальні й вертикальні кути.
Рис. 1. Схема і принципи вимірювання горизонтального кута.
До комплекту теодоліта входять штатив і висок. Теодоліт кріплять до головки штатива за допомогою станового гвинта. За допомогою виска центрують інструмент над точкою. Обертові частини теодоліта мають закріплений гвинт і мікрометричний (навідний) гвинт для повільного і плавного обертання.
Щоб виміряти горизонтальний кут, при нерухомому лімбі 8 обертанням алідади 9 послідовно наводять зорову трубу на точки А і С (рис. 1, 2) і за допомогою відлікового пристрою роблять відліки на лімбі. Різниця відліків дає значення кута  , який вимірюють.
 Рис. 2. Схема будови теодоліта:
l – зорова труба; 2- вісь обертання труби, 3- підставки; 4 – триніжок, 5 – підйомні гвинти, 6 – штатив; 7 – становий гвинт, 8, 11 – лімби, 9, 10 – алідади.
При інженерно-геодезичних роботах на будівельних майданчиках застосовують теодоліти Т2, Т5, ТІ5, Т30. Після літери цифра означає середню квадратичну похибку, з якою прилад дає змогу вимірювати кути.
Для встановлення теодоліта в робоче положення здійснюють такі перевірки:
вісь UUl циліндричного рівня алідади горизонтального круга має бути перпендикулярною до осі ІІ1 обертання теодоліта, тобто UU1  II1;
візирна вісь VV1 зорової труби – перпендикулярною до осі ТТ1 обертання труби, тобто VV1 ТТ1;
вісь обертання труби ТТ1 – перпендикулярною до осі обертання теодоліта, тобто ТТ1  II1;
сітка ниток теодоліта має бути встановлена без перекосу.
Теодоліт приводять у робоче положення регулюванням гвинтами і фіксуванням показників рівнів приладу.
Коли зводять будівлі підвищеної поверховості і високі споруди, точність передачі осей теодолітом недостатня. Тому в таких випадках застосовують зеніт-прилад, спеціально призначений для визначення зміщення точок по вертикалі.
Результати вимірювань записують до журналу вимірювань горизонтальних кутів.
 
Фото Капча