Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимоги безпеки до навчальних приміщень та обладнання

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01. 08. 2001 р. № 563 (z0969-01) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20. 11. 2001 р. за № 969/6160, введення в експлуатацію навчальних приміщень проводить комісія, створена за наказом органу виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники обласного, районного (міського) відділів освіти (залежно від підпорядкування), профспілки галузі, керівник навчального закладу.
У навчальних приміщеннях проводяться:
навчальні заняття з різних навчальних предметів;
позакласні (позаурочні) групові та індивідуальні заняття.
Усі заняття мають проводитися за навчальними програмами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України або затверджені регіональними чи місцевими органами управління освітою.
Монтаж, введення в експлуатацію, технічне обслуговування та гарантійний ремонт обладнання навчальних приміщень проводять підприємства, що здійснюють їх поставку, ремонт та сервісне обслуговування і мають право на проведення таких робіт, відповідно до угод, що укладають навчальні заклади.
Роботи з введення в експлуатацію та ремонту навчального обладнання в виконуються на основі гарантійного листа-заявки навчального закладу.
Окремі операції технічного обслуговування, за домовленістю сторін допускається проводити завідувачем кабінету або вчителем (викладачем) за дорученням керівника навчального закладу.
Для всіх приміщень навчальних закладів вимоги пожежної безпеки визна-чаються НАПБ В. 01. 050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженим спільним наказом Міносвіти України і МВС України від 30. 09. 1998 р. № 348/70 (z0800-98), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17. 12. 1998 р. за № 800/3240 (із змінами).
Навчальні приміщення мають відповідати вимогам: ДСанПіН 5. 5. 2-008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладав та організації навчально- виховного процесу», затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14. 08. 2001 № 63.
Приміщення навчальних кабінетів повинно мати природне і штучне освітлення з урахуванням вимог ДСанПіН 5. 8. 6-009-98.
Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання, шуму, вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі навчальних приміщень, слід виконувати відповідно до вимог і нормативів ДСанПіН 5. 5. 6-009-98.
Організація робочого місця повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування відповідно до вимог ДСанПіН 5. 5. 6-009-98ю
Конструкція робочого столу має забезпечувати можливе розташування навчального обладнання. Конструкція робочого стільця (крісла) має забезпечувати підтримання раціональної робочої пози під час виконання основних робочих операцій, створювати умова для зміни пози. Учитель повинен відрегулювати висоту та кут нахилу сидіння і спинки відповідно до зросту і віку учня. Сидіння, спинка та підлокітники стільця мають м’яке, неслизьке, повітропроникне покриття.
Під час експлуатації систем електропостачання, електрообладнання та елект-ричного освітлення навчальних приміщень необхідно дотримуватись вимог «Пра-вил устройства злектроустановок», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., «Правил технической эксплуатации электроустановок потребите-лей», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., ДНАОП 0. 00-1. 21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зат-вердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09. 01. 1998 р. № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20. 02. 1998 р. за № 93/2533, НАПБ В. 01. 050-98/920.
Для підключення переносної електроапаратури застосовують гнучкі проводи в ізоляції.
Заземлення повинно відповідати вимогам ДНАОП 0. 00-1. 21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України від 09. 01. 1998 р. № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10. 02. 1998 р. за №93/2533.
Штепсельні -з’єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцією мають відрізнятися від штепсельних з’єднань для напруги 127 В та 220 В і бути пофарбовані в колір який візуально відрізняється від кольору штепсельних з’єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.
Робота з охорони праці у навчальних приміщеннях організовується відповідно до статуту навчального закладу.
На початку вивчення предметів учні закріплюються вчителем за робочими місцями з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасова зміна розташування учні. Позакласні заняття з проводяться в присутності вчителів.
Учителі стежать за виконанням учнями вимог безпеки під час навчання.
Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці до роботи з навчальним обладнанням допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності).
Керівництво організацією роботи з охорони праці під час проведення навчання у приміщеннях навчального закладу покладається на його керівника відповідно до Положення про організацію роботи з охороною праці.
Навчання учнів безпечного поводження проводиться відповідно до інструкцій з охорони праці, які розробляють учителі, викладачі навчальних закладів згідно з ДНАОП 0. 00-4. 15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29. 01. 1998 р. № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07. 04. 1998 р. за № 226/ 2666; здійснюють першу допомогу у разі нещасних випадків, що сталися з учнями у навчальних приміщеннях.
 
Список використаних джерел:
 
«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» / Наказ Міносвіти вiд 01. 08. 2001 № 563, редакцiя вiд 22. 12. 2006: Електронний ресурс: [режим доступу] http: //zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/law2/main. cgi? nreg=z0969-01
«Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» / Наказ Міносвіти, МВС України, ГУ Державної пожежної охорони вiд 30. 09. 1998 № 348/70, редакцiя вiд 15. 03. 2001: Електронний ресурс: [режим доступу] http: //zakon. rada. gov. ua/ cgi-bin/law2/main. cgi? nreg=z0800-98&myid=4/UMfPEGznhhEqp. Ziriz27FHdllssFggkRbI1c
ДСанПіН 5. 5. 2. 008-01 Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Державні санітарні правила і норми: Електронний ресурс: [режим доступу] http: //www. budinfo. org. ua/d. php? name=1815024
Гандзюк М. П. Основи охорони праці: підручник для вузів – К. : Каравела, 2004.
Грищук М. В. Основи охорони праці. – К. : Кондор, 2005.
Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002.
Охорона праці: навчальний посібник / Я. І. Бедрій, В. С. Джигирей, А. І. Кидасюк та ін. – Львів: ПТВФ «Афіша», 1997.
Типове Положення про службу охорони праці: Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15. 11. 2004 р. № 255. // Охорона праці. – 2006. – № 1.
Фото Капча