Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимоги до бібліотечних Веб-сайтів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Розвиток інформаційних технологій та впровадження їх у повсякденне життя суспільства призводить до того, що бібліотеки перетворюються із звичайних для нас організацій і починають існувати в мережі Інтернет як потужні інформаційні центри. Це спричинено ще й тим, що все більше користувачів надають перевагу електронному документу над традиційним. Тому сучасні бібліотеки знайшли вирішення проблеми у створенні веб-cайту.
Аналізується діяльність веб-сайтів бібліотек та їх ролі в науково-інформаційному просторі України в роботах Ю. Артемова, наукових працівників державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, Н. Задорожної, Ж. Левченко, О. Непляхи. Питання змісту, концепції побудови та інформаційного наповнення веб-сайту досліджували Д. Зубченко, Г. Г. Нежурбіда, Л. Філіппова.
Перші веб-сайти українських бібліотек зареєстровані у середині 90-х років ХХ ст. На сьогодні значна їх кількість, особливо обласних універсальних наукових бібліотек, представлені в мережі Інтернет, як потужні інформаційні центри.
Перевагами веб-сайтів є те, що бібліотеки можуть не лише краще забезпечувати інформаційні потреби користувачів, а й представляти на розгляд широкому загалу свої інформаційно-аналітичні продукти, ознайомлювати з послугами, які надає організація та інформувати в цілому про свою діяльність. Варто відзначити також зручність у користуванні, адже веб-сайти надають доступ віддаленим користувачам та те, що користувачі в будь-який час можуть ознайомитись з необхідною інформацією тієї чи іншої бібліотеки, перебуваючи чи то на роботі, чи вдома, в Інтернет-кафе тощо.
Бібліотечні веб-ресурси фахівці характеризують за двома ознаками: структурою побудови; інформаційним наповненням. За цими критеріями науковці визначили, що веб-сайти обласних універсальних наукових бібліотек є багаторівневими, інформативними.
Вважаємо актуальним висвітлити ряд завдань, які постають перед сайтами бібліотек. Основними завданнями, які, на нашу думку, повинен виконувати веб-сайт бібліотеки, є:
Створення позитивного іміджу бібліотеки, а також популяризація інформації про існування та діяльність бібліотеки. На цьому етапі відбувається створення загального образу веб-сайту як обличчя бібліотеки і представлення його на огляд публіці. З цього моменту починається існування бібліотеки в новому просторі – Інтернеті.
Інформування користувачів про інформаційну діяльність бібліотек, а саме: про створення та функціонування інформаційно-аналітичної, бібліографічної та довідкової продукції, тобто всієї вторинної інформації, яка виробляється в процесі інформаційно-аналітичної діяльності.
Забезпечення належних умов для швидкого і якісного пошуку інформації на сайті. Це завдання можна досягнути за допомогою створення пошукового віконечка, карти сайту. Актуальним на сьогодні є також пошук та підбір необхідної літератури за допомогою «Віртуальної довідки».
Інформування про події (наукові конференції, презентації, виставки, дні відкритих дверей та ін.), які заплановані в бібліотеці. Адже таким чином відбувається двостороння співпраця бібліотеки з користувачами. З однієї сторони, бібліотека підвищує свій рейтинг, поширює інформацію про свою діяльність, а з іншого боку, у відвідувачів виникає унікальна можливість взяти участь у наукових конференціях, відвідати інформативні виставки, розширити коло захоплень.
Надання доступу до бібліотечних продуктів (електронних каталогів, бібліографічних матеріалів, інформаційно-аналітичної продукції). А також забезпечення доступу до повних текстів нормативно-правової, методичної, наукової та ін. літератури.
Виконання цих завдань забезпечить якісне та інформативне наповнення веб-сайту, а також презентує широкому загалу користувачів бібліотеку, як потужний інформаційний центр та установу, яка піклується про своїх користувачів.
 
Список використаних джерел
 
Артемов Ю. Роль і місце веб-порталу в діяльності наукової бібліотеки / Ю. Артемов, О. Непляха, Ж. Левченко // Бібл. форум України. -2006. – № 2. – С. 19-21.
Задорожня Н. Роль і місце веб-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі України / Н. Задорожня, Ж. Левченко, О. Непляха // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2007. – Вип. 19. – С. 70-76.
Зубченко Д. WЕB-сайт бібліотеки для юнацтва: метод. поради [Электронный ресурс] / Д. Зубченко, Т. Сопова. – Режим доступу: http://4uth.gov.ua›library_science/methodical/8vs.htm – Заголовок з екрану.
Нежурбіда Г. Г. Веб-сайти медичних бібліотек України: основні концепції побудови та тенденції розвитку [Электронный ресурс] / Г. Г. Нежурбіда. – Режим доступу: http://library.gov.ua›html/pok_pr/12/77.doc – Заголовок з екрану.
Філіппова Л. Питання змісту бібліотечних Web-сайтів в Інтернеті // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 12-15.
Фото Капча