Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимоги до організації робочих місць вчителів та учнів

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Загальні принципи організації робочого місця вчителя і учня
2. Аналіз вимог до організації праці вчителів і учнів при роботі з комп’ютером
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 №9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code= v0009588-98
  2. Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С.Я. Батышев. – 2 изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1975. – 448 с.
  3. Бойко Я. Організація робочого місця студента вищого педагогічного навчального закладу / Я. Бойко // Гуманізація навчально–виховного процесу. - Випуск L. - Слов’янськ. – 2010. – С. 21-27.
  4. Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки: навчальний посібник / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – К.: Академвидав, 2012. – 194 с.
  5. Карапузова Н. Ергономічний аспект у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. Карапузова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика»] (Полтава, 21–22 трав. 2008 р.) / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 6–9.
  6. Лаврентьєва Г. П. Методичні рекомендації щодо добору і використання електронних засобів навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах / Г. П. Лаврентьєва // Інформаційні технології і засоби навчання. ― Вип. 4 (24), 2011. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_4/11lgponz.pdf
  7. Раченко И.П. НОТ учителя: кн. для учителя / И.П. Раченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 238 с.
  8. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В.В. Федотов. – М.: Экономика, 1987. – 109 с.
10987
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).