Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Винекнення глобальних проблем людства, їх суть і зміст

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

то через 15 років (у березні 1976) кількість населення земної кулі досягла 4 млрд. осіб, а на початку 1989 p., тобто менше ніж через 13 років, на Землі проживало 5 млрд. осіб. Нині на планеті налічується понад 6 млрд. осіб, що, на думку науковців, у три рази перевищує кількість населення, яка б відповідала можливостям природних ресурсів і енергетичних резервів забезпечити нормальне існування людей уже у 2100 році.

Низький рівень впровадження ресурсо- та енергозаощаджуючих, екологічно чистих технологій. Внаслідок цього із загального обсягу природної речовини, що залучається до процесу виробництва, форми кінцевого продукту набуває лише 1,5%. З надр планети щороку видобувають майже 100 млрд. т руди, корисних копалин і будівельних матеріалів (по 25 т на кожного жителя). В Україні річний обсяг видобутку мінеральної сировини становить 1 млрд. т, а гірської маси — до 3 млрд. т. Із них тільки 5—8% компонентів мінеральної сировини використовуються для виробництва продукції, а решта йде у відходи.
Швидка урбанізація, зростання гігантських мегаполісів, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією. У великих промислових центрах 60% викидів припадає на автомобільний транспорт.Варварське ставлення людини до природи. Це найбільше виявляється у хижацькому вирубуванні лісів, знищенні річок, створенні штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами прісної води. Щороку у світі гине 15 млн. га лісів, на одне посаджене дерево припадає 10 вирубаних, кожної секунди вирубують ліси площею з футбольне поле. За одну хвилину на планеті знищують 20 га лісу.За даними Всесвітньої організації здоров'я, до 80% всіх випадків захворювань пов'язано зі споживанням неякісної води. Надмірна загазованість, отруєння хімікатами тощо призвели до того, що у кістках сучасної людини вміст свинцю у 50 разів вищий, ніж у наших далеких предків. Поширюється отруєння ртуттю, кадмієм, внаслідок чого катастрофічно зростає кількість серцево-судинних та онкологічних захворювань.
Загальновідомо, що людство протягом своєї історії розвивалося в напрямку «розширення», освоюючи нові простори, землі, зростало населення, кількість освоєних земель, населених пунктів і країн. Концепція його розвитку будувалася на можливості «безперервної експансії», якій не буде кінця. Однак до кінця минулого століття стало ясно, що основні показники світового розвитку починають підбиратися до бар’єру, подолання якого може стати катастрофічним для світової цивілізації. Важливою причиною зростання глобальних проблем, на думку багатьох вчених, став інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу, наслідки якого проявилися буквально у всіх сферах життя. Неймовірно зросли наукові, технічні і технологічні можливості людини, які дозволили їй розщепити атомне ядро, створити ядерну, хімічну і бактеріологічну зброю, що призвело до порушення у світі геополітичної рівноваги та стабільності.
Інші види виникнення глобальних проблем розкриваються через сутність такого поняття, як “глобалізація”.Глобалізація торкається всіх областей громадського життя, включаючи економіку, політику, міжнародні відносини, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку й ін., вносить значні корективи в подальші перспективи розвитку усього світового співтовариства. Це означає, по-перше, вихід діяльності національних економічних суб'єктів за рамки національно-державних об'єднань. По-друге, на глобальний рівень підіймаються економічні проблеми конкретних країн – розвиток економічної ситуації і процесів в окремих країнах впливає на інші держави. По-третє, стає актуальною загальносвітова координація національної економічної політики різних держав як умови стабільності світової економічної системи.  
 
3. Суть і зміст глобальних проблем людства
 
Суть глобальних проблем людства полягає в декількох положеннях. Одним з найголовніших є те, що ці проблеми, зачіпають життєві інтереси всього й кожної людини окремо. Вони є об'єктивним чинником подальшого світового розвитку та існування сучасної цивілізації. На вирішення (подолання) глобальних проблем потрібні зусилля всіх народів чи, по крайній мірі, більшості населення планети. І як наслідок цього, невирішеність глобальних проблем може призвести у майбутньому до непоправних наслідків життєдіяльності для людства і кожної окремої людини.
Саме такими є всі проблеми екології та виснаження природних ресурсів, а також проблема миру на Землі, оптимізація демографічних процесів, подолання малорозвиненості багатьох країн та регіонів, гармонійний розвиток світової економіки задля задоволення розумних потреб суспільства.
Усім глобальним проблемам у суспільному розвитку властива мобільність, оскільки жодна з них не є в статичному стані, вони постійно змінюються, набувають різної інтенсивності, отже й змінюють значимість у тій чи іншій історичній епосі. Деякі глобальні проблеми можуть втрачати свою актуальність у світовому масштабі, переходячи в інший, наприклад, локальний рівень чи взагалі зникнути - показовий приклад із захворюванням віспою, яка ще у недалекому минулому справді була глобальною проблемою, а в наш час вона  практично зникла.
Усі глобальні проблеми перебувають у складному взаємозв'язку і взаємозалежності. Це означає, що вирішення однієї якоїсь проблеми, передбачає врахування впливу на комплекс інших проблеми.
Отже, глобальні проблеми досить різноманітні за своїм змістом, їх розвиток має суперечливий та багатовимірний характер. Водночас вони мають цілий ряд загальних специфічних рис, що виділяє їх на фоні інших проблем світової економіки. Специфіка глобальних проблем полягає в наявності ряду притаманних їм спільних рис:
  • кожна з цих проблем і всі разом відіграють важливу роль для майбутнього людства. Тому затримка з їх вирішенням призведе до деградації умов життя і виробничої діяльності на планеті, що несе в собі смертельну небезпеку для існування людської цивілізації;
  • у процесах і явищах глобальних проблем проявляється поглиблення та ускладнення світогосподарських зв'язків, інтернаціоналізація інших суспільних процесів на Землі;
  • розв'язання
Фото Капча