Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення індивідуальних засобів захисту. Вивчення на тренажері проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця потерпілого

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
з дисципліни „Основи охорони праці”
 
Вивчення індивідуальних засобів захисту. Вивчення на тренажері проведення
штучного дихання та зовнішнього масажу серця потерпілого
 
Зміст
 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
2.1 Загальні відомості щодо застосування та використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
4. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
7. ВІДПОВІДІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ
 
Вивчити засоби захисту органів дихання, слуху, зору, рук і голови. Вивчити, як правильно надавати необхідну допомогу потерпілому від дії електричного струму.
 
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
 
2.1. Загальні відомості щодо застосування та використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)
 
Атмосфера промислових підприємств при проведенні деяких технологічних процесів забруднюється отруйними та задушливими газами, токсичним пилом.
Згідно санітарним нормам СН 245-71 та ДСН 3. 3. 6. 042-99,, Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” вміст домішок не повинен перевищувати границю допустимих концентрацій (ГДК). При перевищенні цих норм працюючий персонал повинен бути забезпечений засобами захисту органів дихання.
При роботі в отруюючій та задушливій атмосфері для захисту органів дихання від газів використовують апарати: фільтруючі, ізолюючі, шлангові.
Кожна марка промислового протигаза використовується для захисту органів дихання від відповідних шкідливих газів і парів. Фільтруючі протигази використовуються при концентрації шкідливих газів в середовищі не більше 2%.
Для захисту органів дихання від пилу використовують респіратори. Респіратори бувають: клапанні (У-2К; РП-К; Ф-62Ш) та безклапанні (,, Снежок”,,, Лепесток”,,, Росток”).
Ізолюючі апарати є двох типів. Перший тип є апарат ІДА (ізолюючий дихальний апарат). Дихання людини проходить за рахунок повітря, яке знаходиться в балонах. Видих повітря відбувається в навколишнє середовище. Другий тип (регенеративні апарати), в якому повітря, яке видихається людиною, очищається від вуглекислоти, від вологості та збагатившись киснем із балонів, знову попадає в легені людини. Ізолюючі апарати призначені для роботи в атмосфері, що містить менше 18% кисню.
Шлангові протигази складаються із лицевої частини і приєднаного до неї довгого та міцного шланга. Шлангові протигази діляться на два типи: самовтягуючі з шлангом довжиною 10 м (ПШ-1) і з примусовою подачею повітря, довжина шланга – 20 м (ПШ-2).
До засобів індивідуального захисту очей і лиця на виробництві відносяться окуляри відкритого і закритого типу, півмаски, рамки, ручні та наголовні щитки спеціального призначення, а також шлеми і комбіновані засоби, які захищають не тільки очі та обличчя, а також голову, шию, вуха.
Захисні окуляри випускаються у відповідності з вимогами ГОСТ 12. 4. 013-86,, Окуляри захисні”.
Для захисних окулярів з кольоровим склом-світлофільтром існує маркування в залежності від сили струму та методу зварювання у відповідності з ОСТ 21-6-87,, Светлофильтры стеклянные для защита глаз от вредных излучений на производстве”.
Наприклад:
Світлофільтри для щитків електрозварників позначаються:
- С-1... С-13 у відповідності з силою струму 15... 900 і більше А.
Світлофільтри для допоміжних робочих при електрозварюванні (марка скла ТС-1) :
- В-1 при зварюванні на відкритих площадках;
- В-2 при зварюванні в цехах.
Світлофільтри для газозварників (марка скла ТС-2) :
- Г-1 для газозварників та допоміжних робітників при електрозварюванні на відкритих площадках;
- Г-2 при газовому зварюванні і різанні середньої потужності;
- Г-3 при потужному газовому зварюванні.
Примітка: на кожному світлофільтрі на відстані 2-3 мм від його краю (на світлофільтрах прямокутної форми в правому верхньому куті) завод-виготовлювач наносить його позначення (наприклад, С-1, С-2).
Вибір захисних окулярів залежить від конкретних умов виробничого процесу.
Для захисту голови в залежності від виду роботи використовують шоломи, капюшони або інші головні убори, які захищають волосся від захвату рухомими частинами машин і для захисту від пилу.
Руки захищають рукавицями: від механічних, хімічних пошкоджень- брезентовими, комбінованими; від ураження електричним струмом- з діелектричної гуми; від лаків, фарби- з шкіри-сирцю. Для захисту рук людини від вібрацій використовують віброзахисні рукавиці, які мають на долонях кишені з пружними вкладками з полімерних матеріалів.
Для захисту органів слуху використовують внутрішні та зовнішні протишуми.
Внутрішні протишуми або вставки виготовляються з ультратонкого волокна, м'якої гуми, вати, яка просочена воском, маслом чи парафіном. Такі м'які протишуми вставляють в зовнішній слуховий прохід вуха.
Зовнішніми протишумами є навушники. Для захисту слухового апарату людини, що працює, від середньо- і високочастотного виробничого шуму розроблені ефективні протишумні навушники ВЦНИИОТ-1... -7.
Для підбирання засобів захисту від шуму (протишуми) необхідно знати частоту та інтенсивність шуму на робочому місці. Потім, порівнюючи отримані дані з захисними можливостями протишумних навушників і нормою інтенсивності шуму згідно ГОСТ 12. 1. 003-83 вибирають їх у відповідності з табл. 1 (враховуючи частоту та силу шуму в дБ).
Таблиця 1. Індивідуальні захисні засоби від шуму (їх ефективність) 
НавушникиГранична інтенсивність шуму, дБ, при частоті шуму,
Гц
 
2505001000200040008000
ВЦНИИОТ-1909598102111108
ВЦНИИОТ-2100102107114120113
ВЦНИИОТ-7И969899108118109
ВЦНИИОТ-1А919297104118107
Примітка:
1. Вставки використовуються при інтенсивності шуму до 100 дБ при різних частотах шуму.
2. Навушники використовують при інтенсивності шуму від 100 до 120 дБ при різних частотах.
3. Шолом з навушниками використовують при інтенсивності шуму більше 120 дБ.
Максимальний ефект від застосування 313 досягається при правильному їх використанні. Для цього працюючі на виробництві повинні враховувати ЗІЗ, сферу та особливості їх застосування. У відповідності з ГОСТ 12. 4. 011-89 „Средства защиты работающих. Общие требования и классификация” ЗІЗ в залежності від призначення ділять на такі види:
ізолюючі костюми;
засоби захисту органів дихання;
одяг спеціальний захисний;
засоби захисту ніг;
засоби захисту рук;
засоби захисту голови;
засоби захисту очей;
засоби захисту обличчя;
засоби захисту від падіння з висоти і інші запобіжні засоби;
засоби захисту органів слуху;
засоби захисту дерматологічні.
В залежності від стану виробничого середовища та вимогою технологічного процесу 313 застосовують постійно або періодично, коли параметри небезпечного або шкідливого виробничого чинника перевищують значення граничнодопустимого рівня (ГДР), встановлені в нормативних актах з охорони праці.
3. 2 Порядок при наданні до лікарняної допомоги потерпілому від електричного струму.
3. 2. 1 Звільнення потерпілого від дії електричного струму в електрообладнаннях (до 1000 В).
3. 2. 2 Перевірка стану, в якому знаходиться потерпілий після звільнення його від електричного струму.
В усіх випадках при ураженні електричним струмом необхідно обов'язково викликати лікаря незалежно від стану потерпілого.
При ураженні людини блискавкою, потерпілому надається така ж допомога, як і при ураженні електричним струмом.
3. 3 Способи проведення штучного дихання.
Спосіб „з рота в рот” або „з рота в ніс” оснований на використанні видихаючого людиною повітря. Вдування повітря можна проводити через марлю, хустинку і т. п. Цей метод дозволяє також контролювати поступання повітря за розширенням грудної клітки після вдування і подальшому спаданні грудної клітки людини внаслідок пасивного виходу повітря.
Для проведення штучного дихання потерпілого необхідно положити на спину, розстібнути одяг, який стискає органи дихання.
Перш, ніж почати штучне дихання, необхідно в першу чергу забезпечити прохідність дихальних шляхів, які можуть бути закриті язиком, який запав (рис. 6) або другорядними речовинами. Голову потерпілого максимально закидають, підставляючи одну руку під шию і натискають другою на чоло (рис. 7), від чого корінь язика зміщується від задньої стінки горла і відновлюється прохідність дихальних шляхів. При цьому положенні рот розкривається. Якщо потерпілий знаходиться в лежачому положенні, то для збереження досягнутого положення голови під лопатки підкладають згорток із звернутого одягу.
При наявності в роті другорядних речовин необхідно голову та плечі потерпілого повернути набік, почистити порожнину рота (рис. 8).
Почистивши порожнину рота та максимально закинувши голову потерпілого назад, той хто надає допомогу робить глибокий вдих і потім, щільно притиснувши свій рот до рота потерпілого, проводить в нього видих (рис. 9). При цьому ніс потерпілого потрібно закрити щокою або пальцями руки.
Якщо щелепи потерпілого стиснуті настільки щільно, що розкрити рот не вдається, потрібно проводити штучне дихання методом,, з рота в ніс”.
Після кожного вдування рот і ніс потерпілого звільняють для вільного (пасивного) виходу повітря з легень.
При появі перших вдихів потрібно, щоб штучний вдих співпав з початком самостійного вдиху потерпілого. Штучне дихання проводиться до відновлення ритмічного дихання потерпілого.
3. 4 Способи проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця.
Для. підтримки кровообігу в потерпілого у випадку зупинки серця (визначається за відсутністю пульсу і за розширенням зіниць)  (рис. 10б) необхідно одночасно з штучним диханням проводити зовнішній масаж серця.
Зовнішній масаж здійснюється методом ритмічних стиснень серця через грудну клітку шляхом натискування на відносно рухому нижню частину грудей, за якою розміщене серце.
Той хто надає допомогу, повинен знайти положення, при якому можливий нахил над потерпілим тільки на витягнутих руках (рис. 4). Місце надавлювання знаходиться приблизно на два пальці вище м'якого кінця грудей (рис. 11, рис. 12), той хто надає допомогу повинен положити на потерпілого руку долонею донизу. Долоня другої руки накладається на першу під прямим кутом. Передпліччя та плечові кістки рук повинні бути розігнуті до відказу. Пальці обох рук повинні бути зведені разом і не доторкатися грудної клітки потерпілого (рис. 13).
Надавлювання потрібно проводити швидким поштовхом, так щоб змістити нижню частину грудей вниз на 3-4см, а у повних людей – на 5-6см, і зафіксувати їх в цьому положенні протягом 0, 5с, після чого швидко відпустити їх, розслабити руки, але не віднімати від грудей.
Слід також уникати натискування на закінчення нижніх ребер, так як це може привести до їх перелому.
Якщо той, хто надає допомогу, не має помічника і проводить штучне дихання та масаж серця один, необхідно чергувати вказані операції в такому порядку: після двох глибоких вдувань у потерпілого, той, хто надає допомогу, робить 15 надавлювань на грудну клітку.
Якщо допомогу надають дві людини, один з них повинен проводити штучне дихання, а другий – масаж серця. Відношення штучного дихання і масажу серця повинно складати 1: 5.
Для визначення пульсу на сонній артерії той, хто надає допомогу, накладає пальці на шию і обережно прощупує її до визначення сонної артерії (рис. 14). Поява пульсу свідчить про відновлення дії серця.
Іншими признаками ефективності масажу серця є звуження зіниць (рис. 10а).
Для підвищення ефективності масажу рекомендується при цьому підняти (на 0, 5м) ноги потерпілого, що забезпечує кращий прилив крові до серця з вен нижньої частини тіла.
Штучне дихання та масаж серця необхідно проводити до відновлення стійкого самостійного дихання і діяльності серця у потерпілого або до передачі його медичному працівнику.
 
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 
Ознайомитися з характеристиками та будовою індивідуальних засобів захисту з розділу 2 та на стенді в лабораторії.
Підібрати з таблиці 2 у відповідності з останніми двома цифрами свого учбового шифру залікової книжки варіант завдання та записати це в таблиці 5 і 6.
Таблиця 2. Дані для виконання лабораторної роботи
Шифр залікової книжкиНа постійних робочих місцях виробничих приміщеньЗапиленість виробничих приміщеньЗасоби захисту від
Дві останні цифриДві останні цифриШум
(дБ) Частота (Гц) Кількість
мг/м3Назва пилуВібраціїЕлектричного струму в електричних мережах до 1000 В
12345678
136310025021ВанадійМісцеваДодаткові
Підібрати засоби індивідуального захисту:
а) від шуму – протишуми (з табл. 1 в методичних вказівках, попередньо звіривши норму шуму з ГОСТ 12. 1. 003-83, с. 305, п. 5 – враховуючи частоту шуму) ;
б) від запиленості – респіратор,, Лепесток” (з літ. [3], табл. 1, попередньо звіривши норму пилу (ГДК) з СН 245-71, табл. 4 і табл. 4а) ;
в) від вібрації – (див. стенд; плакати на лабораторній роботі; літ. [1], [2]) ;
г) від електричного струму – (див. стенд; плакати на лабораторній роботі; літ. [1]) ;
Відповіді дати в таблиці 5 і 6.
Знайти у себе на руці, на сонній артерії, на виску пульс і підрахувати кількість ударів в хвилину. Дані записати в таблицю 7.
3.5 Підібрати для себе:
а) розмір шлем-маски протигазу.
Для цього необхідно зробити два заміри голови (рис. 1) матерчатим метром, визначивши довжину кругової лінії, яка проходить:
через підборідок, щоки, через найвищу точку голови;
довжину півкола, яке проходить від точки отвору одного вуха до отвору другого через чоло та через надбровні дуги.
Обидва значення вимірювань сумувати та визначити необхідний розмір шлем-маски, керуючись при цьому даними таблиці 3.
Таблиця 3. Дані для визначення розміру шлем-маски
Сума вимірів, смРозмір шлем-маски
До 920
Від 92, 5 до 94, 51
Від 95 до 992
Від 99, 5 до 102, 53
Від 103 і вище4
б) маску протигазу. Метод підбирання згідно рисунку 2 і таблиці 4.
Таблиця 4. Визначення розміру протигазу ГП-4у
Висота обличчя в ммРозмір маски протигазу
99-109Перший
109-119Другий
119 і вищеТретій
Розміри шлем-маски та маски протигазу записати у таблицю 7.
3. 6 На тренажері (рис. 3) повести непрямий масаж серця, для цього:
а) розстелити килимок на підлозі біля стола лабораторної роботи;
б) зняти тренажер зі столу та поставити на килимок;
в) студенту стати на коліна збоку тренажера, як показано на рис. 4;
г) поштовхами провести трійне надавлювання на грудину 1 (рис. 3). При цьому стрілка на манометрі 2 повинна працювати в межах червоного сектора. (Перед надавлюванням на грудину, грушею 3 підкачуючи повітря, підвести стрілку до краю червоного сектора манометра 2). Положення рук на грудях макету потерпілого – див. рис. 5 і рис. 13;
д) штучне дихання способом,, з рота в рот”. Вдихаючи повітря через дихальну трубку 4 (прикривши її марлею) в макет легень 5, стрілка на манометрі 6 повинна працювати в границях синього сектора. Вдувати повітря потрібно різко з проміжком в 5 секунд.
(п. 3. 6 Студенти виконують за вказівкою керівника лабораторної роботи.)
Таблиця 5. Результати визначення ЗІЗ
№ варіантуЗадана величина шумуНорма шуму згідно ГОСТ
12. 1. 003-83Вибрана назва і тип ЗІЗ від
шумуЗадана величина пилуВибрана назва і тип ЗІЗ від пилу
дБГц
мг/м3Назва
пилуГДК
згідно СН 245-71
123456789
1310025085ВЦНИИОТ-221Вапняк1 мг/м  
,, Лепесток-40”
Таблиця 6. Результати визначення ЗІЗ
№ варіантуНазва вибраних засобів індивідуального захисту згідно завдання
Від вібраціїВід електричного струму (до 1000В) 
123
08Для захисту рук людини від вібрацій (місцева вібрація) використовують віброзахисні рукавиці, які мають на долонях кишені з пружними вкладками з полімерних матеріалів чи спеціальні пластини, які кріпляться до рук. Додатковими ізолюючими засобами є: діелектричні калоші, килимки, ізолюючі підставки. 
Таблиця 7. Результати визначення ЗІЗ
Пульс (кількість ударів в хвилину) Сума вимірів (см) Розмір шлем-маскиВисота
лиця (мм) Розмір маски
На руціНа сонній артеріїНа виску
1234567
606161952114другий
 
4. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
 
Секундомір годинникового типу.
Матерчатий метр.
Лінійки 2 штуки, довжиною по 30см.
Стенд з засобами індивідуального захисту.
Макет-тренажер для надання допомоги потерпілому.
Макет голови людини.
Килимок.
 
5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
 
3 стенду, без дозволу керівника роботи, засоби індивідуального захисту НЕ ЗНІМАТИ!
Під час виконання роботи бути уважним і обережним при переміщенні тренажера.
Використовуйте марлеву салфетку для дихальної трубки.
При неполадках манометрів і повітревідводів забороняється студенту самому ліквідовувати неполадки.
Про несправність тренажера повідомити керівника роботи.
 
7. ВІДПОВІДІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
 
6. 8 Як користуватися респіратором,, Лепесток”, як його підібрати?
Правила користування респіратором,, Лепесток”.
Надінь респіратор на обличчя так, щоб підборіддя і ніс були всередині.
Тасьми натягни на тім'я голови і на потилицю.
Відрегулюй їх довжину за допомогою протяжок.
Кінці носового затискача притисни до носа.
Щоб підігнати респіратор Р-2Д до свого обличчя, треба перевірити його справність, надіти напівмаску на обличчя так, щоб підборіддя і ніс були всередині, одна тасьма наголовника, що не розтягується, була б на тім'ї голови, а друга – на потилиці; за допомогою пряжок, що є на тасьмах, відрегулювати й довжину (для чого треба зняти напівмаску) таким чином, щоб надіта напівмаска щільно прилягала до обличчя; кінці носового затискача притиснути до носа.
6. 13 Як поділяються ЗІЗ в залежності від призначення?
ЗІЗ в залежності від призначення ділять на такі види:
ізолюючі костюми;
засоби захисту органів дихання;
одяг спеціальний захисний;
засоби захисту ніг;
засоби захисту рук;
засоби захисту голови;
засоби захисту очей;
засоби захисту обличчя;
засоби захисту від падіння з висоти і інші запобіжні засоби;
засоби захисту органів слуху;
засоби захисту дерматологічні.
 
ВИСНОВОК
 
На даній лабораторній роботі я вивчив засоби захисту органів дихання, слуху, зору, рук і голови. Вивчив, як правильно надавати необхідну допомогу потерпілому від дії електричного струму. Згідно даних варіанту вибрав засіб індивідуального захисту від шуму навушники ВЦНИИОТ-1, виготовлені з пластмасового корпусу з протекторами з ПВХ плівки, які мають звукопоглиначі з ультратонкого скловолокна з покриттям з поролону. Гранична інтенсивність шуму для таких навушників 100 дБ. Для захисту органів дихання вибрав респіратор,, Лепесток” – одноразовий респіратор, ефективний проти пилу і аерозолів. Також вибрав засоби індивідуального захисту від вібрації (рукавиці, спеціальне взуття, килими і т. д.) і від електричного струму (галоші, килимки, ізолюючі підставки і т. д.). Провівши заміри, підібрав для себе 1 розмір шлем маски протигазу, і перший розмір маски протигазу.
 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 1. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці. – К. : Каравела, 2008. – 384 с.
 2. Москальова В. М. Основи охорони праці. – К: ВД „Професіонал”, 2005. - 672 с.
 3. Охорона праці. / За ред. В. П. Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.
 4. Противопылевые респираторы. Методические рекомендации по выбору и применению. – Ленинград, 1973. – 28 с.
 5. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71. – М. : Стройиздат, 1972. – 96 с.
 6. ДСН 3. 3. 6. 042 – 99,, Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”
 7. ГОСТ 12. 1. 003-83,, Шум. Общие требования безопасности”.
 8. ГОСТ 12. 4. 011-89,, Средства защиты работающих. Общие требования и класификация”.
 9. ГОСТ 12. 4. 051-78,, Средства индивидуальной защиты органов слуха”.
 10. Борьба с шумом на производстве. Справочник. / Под ред. Е. Я. Юдина. – М: Машиностроение, 1985. – 399 с.
 11. Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е. Я. Юдина. – М. : Машиностроение, 1983. – 431с.
Фото Капча