Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення індивідуальних засобів захисту. Вивчення на тренажері проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця потерпілого

Предмет: 
Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
з дисципліни „Основи охорони праці”
 
Вивчення індивідуальних засобів захисту. Вивчення на тренажері проведення
штучного дихання та зовнішнього масажу серця потерпілого
 
Зміст
 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
2.1 Загальні відомості щодо застосування та використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
4. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
7. ВІДПОВІДІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ
 
Вивчити засоби захисту органів дихання, слуху, зору, рук і голови. Вивчити, як правильно надавати необхідну допомогу потерпілому від дії електричного струму.
 
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
 
2.1. Загальні відомості щодо застосування та використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)
 
Атмосфера промислових підприємств при проведенні деяких технологічних процесів забруднюється отруйними та задушливими газами, токсичним пилом.
Згідно санітарним нормам СН 245-71 та ДСН 3. 3. 6. 042-99,, Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” вміст домішок не повинен перевищувати границю допустимих концентрацій (ГДК). При перевищенні цих норм працюючий персонал повинен бути забезпечений засобами захисту органів дихання.
При роботі в отруюючій та задушливій атмосфері для захисту органів дихання від газів використовують апарати: фільтруючі, ізолюючі, шлангові.
Кожна марка промислового протигаза використовується для захисту органів дихання від відповідних шкідливих газів і парів. Фільтруючі протигази використовуються при концентрації шкідливих газів в середовищі не більше 2%.
Для захисту органів дихання від пилу використовують респіратори. Респіратори бувають: клапанні (У-2К; РП-К; Ф-62Ш) та безклапанні (,, Снежок”,,, Лепесток”,,, Росток”).
Ізолюючі апарати є двох типів. Перший тип є апарат ІДА (ізолюючий дихальний апарат). Дихання людини проходить за рахунок повітря, яке знаходиться в балонах. Видих повітря відбувається в навколишнє середовище. Другий тип (регенеративні апарати), в якому повітря, яке видихається людиною, очищається від вуглекислоти, від вологості та збагатившись киснем із балонів, знову попадає в легені людини. Ізолюючі апарати призначені для роботи в атмосфері, що містить менше 18% кисню.
Шлангові протигази складаються із лицевої частини і приєднаного до неї довгого та міцного шланга. Шлангові протигази діляться на два типи: самовтягуючі з шлангом довжиною 10 м (ПШ-1) і з примусовою подачею повітря, довжина шланга – 20 м (ПШ-2).
До засобів індивідуального захисту очей і лиця на виробництві відносяться окуляри відкритого і закритого типу, півмаски, рамки, ручні та наголовні щитки спеціального призначення, а також шлеми і комбіновані засоби, які захищають не тільки очі та обличчя, а також голову, шию, вуха.
Захисні окуляри випускаються у відповідності з вимогами ГОСТ 12. 4. 013-86,, Окуляри захисні”.
Для захисних окулярів з кольоровим склом-світлофільтром існує маркування в залежності від сили струму та методу зварювання у відповідності з ОСТ 21-6-87,, Светлофильтры стеклянные для защита глаз от вредных излучений на производстве”.
Наприклад:
Світлофільтри для щитків електрозварників позначаються:
- С-1... С-13 у відповідності з силою струму 15... 900 і більше А.
Світлофільтри для допоміжних робочих при електрозварюванні (марка скла ТС-1) :
- В-1 при зварюванні на відкритих площадках;
- В-2 при зварюванні в цехах.
Світлофільтри для газозварників (марка скла ТС-2) :
- Г-1 для газозварників та допоміжних робітників при електрозварюванні на відкритих площадках;
- Г-2 при газовому зварюванні і різанні середньої потужності;
- Г-3 при потужному газовому зварюванні.
Примітка: на кожному світлофільтрі на відстані 2-3 мм від його краю (на світлофільтрах прямокутної форми в правому верхньому куті) завод-виготовлювач наносить його позначення (наприклад, С-1, С-2).
Вибір захисних окулярів залежить від конкретних умов виробничого процесу.
Для захисту голови в залежності від виду роботи використовують шоломи, капюшони або інші головні убори, які захищають волосся від захвату рухомими частинами машин і для захисту від пилу.
Руки захищають рукавицями: від механічних, хімічних пошкоджень- брезентовими, комбінованими; від ураження електричним струмом- з діелектричної гуми; від лаків, фарби- з шкіри-сирцю. Для захисту рук людини від вібрацій використовують віброзахисні рукавиці, які мають на долонях кишені з пружними вкладками з полімерних матеріалів.
Для захисту органів слуху використовують внутрішні та зовнішні протишуми.
Внутрішні протишуми або вставки виготовляються з ультратонкого волокна, м'якої гуми, вати, яка просочена воском, маслом чи парафіном. Такі м'які протишуми вставляють в зовнішній слуховий прохід вуха.
Зовнішніми протишумами є навушники. Для захисту слухового апарату людини, що працює, від середньо- і високочастотного виробничого шуму розроблені ефективні протишумні навушники ВЦНИИОТ-1... -7.
Для підбирання засобів захисту від шуму (протишуми) необхідно знати частоту та інтенсивність шуму на робочому місці. Потім, порівнюючи отримані дані з захисними можливостями протишумних навушників і нормою інтенсивності шуму згідно ГОСТ 12. 1. 003-83 вибирають їх у відповідності з табл. 1 (враховуючи частоту та силу шуму в дБ).
Таблиця 1. Індивідуальні захисні засоби від шуму (їх ефективність) 
НавушникиГранична інтенсивність шуму, дБ, при частоті шуму,
Гц
 
Фото Капча