Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення методики проектування гнучкого виробничого модуля обробки

Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 8
“ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ГНУЧКОГО ВИРОБНИЧОГО МОДУЛЯ ОБРОБКИ”
 
з курсу “Гнучкі автоматизовані виробництва та 
робототехнічні комплекси” для студентів спеціальності 
6.092501, 6.092502
 
Тернопіль – 2000 р.
 
Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 “Вивчення методики проектування гнучкого виробничого модуля обробки” з курсу “Гнучкі автоматизовані виробництва та роботехнічні комплекси” для студентів спеціальності 6.092501, 6.092502 / Укл. В.Б.Савків. – Тернопіль: ТДТУ, 2000. – 8 с.
Рецензент: к.т.н., доцент Проць Я.І.
Відповідальний за випуск: к.т.н. Савків В.Б.
 
Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри автоматизації технологічних  процесів  і  виробництв (протокол № 10 від 28 грудня 1999 р.) та методичною комісією факультету комп’ютерних технологій (протокол № 3 від 3 лютого 2000 р.).
Фото Капча