Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Взаємодія служби зайнятості з підприємствами, установами, організаціями щодо інформації про нові робочі місця

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Основним у роботі з підприємствами, установами і організаціями для державної служби зайнятості є адресний підхід у наданні соціальних послуг, виходячи з індивідуальних потреб, вимог і можливостей шукачів роботи і роботодавців. Отже, зважаючи на те, що клієнтами служб зайнятості є як роботодавці, так і безробітні, спектр видів, форм і методів взаємодії підприємствами, установами і організаціями має свою специфіку.
Роботодавцям служби зайнятості надають наиступні соціальні послуги:
інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;
інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані у центрі зайнятості;
інформування роботодавців про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності;
інформування про витрати центрами зайнятості коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту по статтям бюджету;
вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом;
здійснення на замовлення роботодавця підбору необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: проведення тестування, оцінка та інтерпретація результатів;
сприяння укомплектуванню кадрами підприємств, організацій, установ шляхом дотацій для фінансування частини витрат на оплату праці при прийомі на роботу певної категорії безробітних;
задоволення потреб у робочій силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників;
допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників у ході проведення ярмарок вакансій;
професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;
надання комплексу спеціальних послуг у розв’язанні проблеми роботи із трудовим колективом ситуації запланованого вивільнення працівників. З цією метою здійснення превентивних та адаптаційних мір, спрямованих на підбір роботи, профнавчання, залучення до самозайнятості, консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, психологічну адаптацію працівників до початку їх фактичного звільнення;
консультування щодо впровадження певних форм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, у тому числі при вивільнені робітників;
забезпечення підприємств, установ та організацій повною інформацією щодо виконання ним обов’язків перед Фондом та його прав, як страхувальника, здійснення автоматизованого обліку надходження коштів до Фонду;
допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у ЄІАС, засобах масової інформації;
сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця – розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями по техніці їх проведення, надання приміщень для зустрічі з кандидатами;
проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб;
розміщення у центрах зайнятості у паспортах підприємств, установ та організацій відомостей про підприємства, їх історію, продукцію, що вони випускають, соціально-економічне становище, інформацію про вакансії тощо;
реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання;
консультування з використання праці іноземців;
консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
консультування щодо надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Передбачаючи пріоритетність інтересів і потреб роботодавців, служба зайнятості ставить за мету не зменшувати штучно рівень безробіття, а реально піднімати рівень зайнятості населення, забезпечуючи підприємства, установи та організації висококваліфікованими, відповідальними спеціалістами.
З громадянами, які зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, проводиться надається широкий спектр робіт, зокрема:
надаються інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;
є можливість отримати послуги з професійної орієнтації;
можна пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищити кваліфікацію, в тому числі під конкретне замовлення роботодавця і навіть безпосередньо на робочому місці;
отримавши виплату допомоги по безробіттю одноразово – започаткувати «власну справу»;
взяти участь у громадських роботах;
одержати допомогу з безробіття.
 
Список використаних джерел:
 
Закон України “Про зайнятість населення” вiд 01. 03. 1991 № 803-XII зі змінами і доповненнями від 28. 12. 2007 // ВВР. – 2008. – № 5-6.
Фото Капча