Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Взаємозв’язок мислення суб’єкта з його несвідомою сферою

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття несвідомого у глибинній психології
 2. Проблема зв’язку свідомого та несвідомого з мисленням
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства гостро постає проблема розробки концептуального підґрунтя практичної психології як самостійної галузі знань зі своїм чітко окресленим предметом і теоретико-методологічним і методичним інструментарієм практичної роботи. Практична психологія передбачає психокорекційне спрямування діяльності психолога, у центрі якої перебуває суб’єкт зі своїми індивідуально-психологічними особливостями. Якщо для роботи академічного психолога характерна інваріативність наукової картини світу, то для практичного психолога – закономірності динамічної сутності психіки суб’єкта в умовах спонтанних взаємин “тут і зараз”. Це потребує від психолога-практика вміння вирішувати різноманітні завдання, нестандартність та проблемність яких визначається неповторністю індивідуаль-ного досвіду особи. Точність та правильність їх розв’язання суттєво визначає ефективність психологічної допомоги фахівця й значною мірою залежить від рівня розвитку його рефлексивного мислення.

Рефлексивне мислення як і будь-який процес мислення є  процесом  опосеред-кованого  й  узагальненого  відображення суб’єктом  предметів  та  явищ  дійсності.  Але,  як  відомо, феномен  мислення  представлений  в  психології  численністю  його  видів,  яка  обумовлена  різноманітністю  засад  їх класифікації. Спираючись на дану класифікацію, рефлексивне мислення розглядається як професійне мислення практичного психолога і як інтегрований результат тих змін, що відбуваються на когнітивному рівні особи в ході глибинної психокорекції за методом АСПН, розробленим академіком АПН України Т.С. Яценко.

Рефлексивне мислення характеризується зверненістю суб’єкта до аналізу психічної реальності особи і розумінням обумовленості її психічних станів дією захисних механізмів для гармонізації психіки на засадах соціально-перцептивних викривлень. Воно спрямоване на з’ясування каузальності особистісної проблематики суб’єкта, розуміння її глибиннопсихологічних витоків. За наявності рефлексивного мислення особистісна проблематика суб’єкта розглядається в інтрапсихічній динаміці свідомої та несвідомої сфер.

 

Список використаних джерел: 
 1. Брушлинский А.В. Мышление и общение / Брушлинский А.В., Поликарпов В.А.. – Мн.: Университетское, 1990. – 214 с.
 2. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа / Гринсон Р. / пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2003. – 478 с.
 3. Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу / Лейбин В.М. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
 4. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 558 с.
 5. Роль бессознательного в активности мышления и речи / Бессознательное: природа, функции, методы исследования. – Тбилиси: Мецниереба, 1978. –   Т. 3. – С. 27-46.
 6. Тайсон Р. Психоаналитические теории развития / Тайсон Р., Тайсон Ф. / под общ. ред. М. В. Ромашкевича. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998 – 528 с.
 7. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоров’я, 1991. – 382 с.
 8. Шерозия А.Е. Психоанализ и теория неосознаваемой психологической установки: итоги и перспективы // Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Под общ. ред. А.С. Прагнишвили, А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассина. В 4-х т. – Тбилиси: Мецниереба, 1978. – Т. I. – С. 37-63.
 9. Юнг К.-Г. Психологические типы / Юнг К.-Г. / Под общ. ред. В. Зеленского. – М.: Университетская книга, 1996. – 716 с.
 10. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції / Яценко Т. С. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.
3653
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).