Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Які галузі державного сектору економіки в Україні за останні 10 років є найбільш привабливими для приватного інвестування

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Експертна оцінка на тему:
 
«Які галузі державного сектору економіки в Україні за останні 10 років є найбільш привабливими для приватного інвестування?»
 
Соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від створення сприятливого інвестиційного клімату, оскільки саме інвестиції є одним з найважливіших елементів, на чому ґрунтується економіка і добробут держави, розвиток виробництва, підприємництва і бізнесу.
Неоднорідність інвестиційного простору України є однією з особливостей її економіки. Висока інвестиційна привабливість є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності країни, забезпечення високих і стійких темпів економічного зростання. Проблема формування стабільного інвестиційного клімату, розширення функцій держави у забезпеченні припливу інвестицій в українську економіку та їх раціонального використання надзвичайно актуальна і важлива. Одним з ключових завдань, що стоять зараз перед українською владою, є підвищення інвестиційної привабливості держави. У сучасних умовах залучення інвестицій сприяє розвитку економіки, впровадження нових технологій, оновленню зношених основних виробничих фондів, створенню нових робочих місць та інших важливих складових сприяють розвитку країн, їх регіонів і галузей.
За даними Держстату у січні – червні 2015 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1042, 4 млн. дол. США та вилучено 351, 3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 01. 07. 2015 року становив 42851, 3 млн. дол. США та в розрахунку на одну особу населення складає 1000, 5 дол. США. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
На підприємствах промисловості зосереджено 31, 5% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 25, 9%.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12274, 1 млн. дол. США, Німеччина – 5489, 0 млн. дол. США, Нідерланди – 5108, 0 млн. дол. США, Російська Федерація – 2685, 6 млн. дол. США, Австрія – 2354, 3 млн. дол. США, Велика Британія – 1953, 9 млн. дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) – 1872, 6 млн. дол. США, Франція – 1539, 2 млн. дол. США, Швейцарія – 1371, 2 млн. дол. США та Італія – 966, 6 млн. дол. США.
До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 93, 7 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій.
Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.
Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України у січні-червні  2015 року складають 98, 7 млрд. грн., що становить 90, 8 відсотка до відповідного періоду 2014 року.
Приросту капітальних інвестицій у січні – червні 2015 року досягнуто у 5 регіонах України. Найбільш активно у січні – червні 2015 року освоювались капіталовкладення у Волинській області (175, 1 відсотка у порівнянні з відповідним періодом попереднього року), м. Києві (128, 3 відсотка), Хмельницькій області (123, 1 відсотка). Найбільший спад інвестиційної активності відбувався в Донецькій (33, 5 відсотка до січня-червня 2014 року) та Луганській (13, 2 відсотка) областях.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій, у січні – червні 2015 року залишаються: промисловість – 33, 7 млрд. грн., будівництво – 15, 0 млрд. грн., інформація та телекомунікації – 14, 5 млрд. грн., сільське, лісове та рибне господарство – 9, 4 млрд. грн., оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7, 6 млрд. грн., транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6, 0 млрд. грн., операції з нерухомим майном – 3, 8 млрд. грн.
У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass за 2015 рік, опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій. Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і входить до переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році наша країна займала 109 місце. Зазначені індекси формуються компанією BDO спільно з Гамбургським інститутом світової економіки, і характеризують економічну і фінансову привабливість різних країн світу на підставі трьох основних показників: економічних, політичних і соціокультурних умов.
У цьогорічному рейтингу легкості ведення бізнесу, що його укладає Світовий банк, Україна посіла 96 місце і покращила свої позиції відразу на 16 пунктів порівняно з минулим роком. У доповіді Doing Business 2015 відзначається, що минулого року в Україні було досягнуто важливого прогресу у сферах реєстрації прав власності та оподаткування – за цими двома показниками Україна поліпшила своє місце на 25 позицій. У 2013 році з загальним значенням 0, 116 Україна посідає місце вище середнього серед країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку за індексом ступеню обмежування прямих іноземних інвестицій в Україні (індекс ПІІ), який був підготовлений Організацією економічного співробітництва та розвитку.
 
Висновок
 
Отже, для підвищення інвестиційної привабливості держави перш за все необхідно зменшити ризики, що стримують вкладення коштів. Також доцільним є посилення контролю за доходами та видатками бюджету, розв'язання проблеми боргового тягара, ведення раціональної податкової політики, надання пільг малому та середньому бізнесу. Підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки повинно стати стратегічним завданням.
Пріоритетними зонами для іноземних інвестицій в Україні є:
1. Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська області), де ефективним може бути створення виробництва з використанням місцевих природних ресурсів – сірки, калійної та кухонної солі, вугілля, нафти та газу, а також розвиток мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів.
2. Донецько-Придніпровський регіон (Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області), де необхідно здійснити реконструкцію та технічне переобладнання шахт, металургійних, хімічних виробництв на базі безвідходних, маловідходних та екологічно чистих технологій; дати потужний імпульс розвитку малоенергомістких виробництв середнього та точного машинобудування, авто та літакобудування.
3. Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), де найбільш вигідним є проведення реконструкції та технічного переоснащення портового господарства, розвиток виробництва обладнання для харчової та консервної промисловості, розширення мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів
Таким чином потенційно Україна може бути однією з провідних країн застосування прямих та портфельних іноземних інвестицій. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована й водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої. На мою думку без цього практично неможливі перехід до повноцінного ринку та широкий розвиток міжнародної інвестиційної діяльності. Розвиток цієї сфери не тільки актуальний, але й досить привабливий для зарубіжних інвесторів, оскільки в ній, у відносно короткі строки окупаються початкові затрати й одночасно створюється сприятлива матеріальна основа для подальшої ділової активності іноземного капіталу.
Деякі галузі все ж залишаються привабливими для інвестування. Найбільшою популярністю користуються галузі, які переживають піднесення і зорієнтовані на внутрішнє споживання. До найбільш привабливих галузей як об'єкта для інвестицій іноземного капіталу в Україні відносяться банківська сфера і страхування, зв'язок. Іноземна присутність у вітчизняних фінансових установах з кожним роком зростає: за 2006-2007 роки на український банківський ринок вийшло 12 нових серйозних іноземних контрагентів, серед яких «UniCredit» (Італія), «Reiffeisen» (Австрія), «BNP Paribas» (Франція), «Erste» (Австрія).
Слід також запровадити просту і зрозумілу систему оподаткування, яка б передбачала формалізований, а не індивідуальний характер стягнення податків, ввести передбачити державну фінансову підтримку, цільові субсидії та податкові пільги для іноземного капіталу. Для стимулювання внутрішніх інвестицій, які є також невід'ємною складовою інвестиційної привабливості України, є виправданим надання пільг малому та середньому бізнесу, запропонування до реалізації вже розроблених інвестиційних проектів, що потребує створення спеціальних інформаційно-економічних підрозділів на рівні регіонів.
Фото Капча