Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Забезпечення політехнічної та технологічної освіти, створення умов для професійного самовизначення вихованців в умовах позашкільного навчального закладу (майстер-клас)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Сосновчик Тетяна Олександрівна,
директор Рівненського міського
центру творчості учнівської молоді
 
Забезпечення політехнічної та технологічної освіти, створення умов для професійного самовизначення вихованців в умовах позашкільного навчального закладу (майстер-клас)
 
Рівненський міський центр творчості учнівської молоді є складовою освіти міста Рівного, а саме – профільним позашкільним навчальним закладом науково-технічного спрямування.
Заклад функціонує 35 років. У 1976 р. була заснована Міська станція юних техніків, яка започаткувала рух під гаслом „Через технічну творчість – до майбутньої професії! ”. У 1998 р. МСЮТ реорганізована у Міський центр творчості учнівської молоді.
З вересня 2007 року заклад очолює Сосновчик Тетяна Олександрівна.
Головною метою діяльності Центру творчості є створення освітньо-виховного простору для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дитини, підлітка, молодої людини, здатної до самовдосконалення та самореалізації у сучасних соціальних умовах.
Основними завданнями МЦТУМ як позашкільного закладу науково-технічного спрямування є забезпечення політехнічної та технологічної освіти, створення умов для професійного самовизначення вихованців, розвитку творчої особистості дитини в умовах науково-технічної діяльності, формування у дитини комплексу морально-етичних якостей та життєвих ціннісних ставлень, збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців, сприяння соціальній адаптації вихованця.
У навчально-виховному процесі керівники гуртків МЦТУМ керуються Програмами з позашкільної освіти (науково-технічний напрям), рекомендовані МОНМС України. Враховуючи принцип багатоукладності та варіативності позашкільної освіти, педагоги розробляють та апробовують власні робочі навчальні програми за різними напрямами.
На заняттях керівники гуртків прагнуть до активної взаємодії з вихованцями і впроваджують у практику роботи сучасні інтерактивні технології, де вчитель виступає в ролі помічника вихованця, «диригента» навчального процесу.
Активно впроваджується метод проектів: вихованці індивідуально або колективно вирішують поставлене педагогом творче завдання і шукають шляхи його вирішення (опрацьовують інформацію, вибирають оптимальні варіанти вирішення та необхідні технології).
Використання ділових ігор дає можливість в ігровій ситуації змоделювати відносини, що виникають у реальному житті, активізують творчу ініціативу, сприяють соціальній адаптації дитини. На заняттях практикується створення виховних ситуацій, в яких організовується таке стимулююче середовище, що учень вчиться розрізняти добро і зло, красиве і потворне, корисне і шкідливе; прагне наслідувати хороші вчинки.
Найпоширенішими прийомами та методами навчання та виховання на заняттях гуртків також є робота в парах, робота в малих групах: «навчаючи, учусь», «павучки», «мікрофон», «коло ідей», «мозковий штурм» та інші, завдяки яким дитина розкриває потенційні можливості, співпрацює, спілкується, взаємодіє з іншими гуртківцями.
З метою збереження фізичного здоров’я дитини на заняттях проводяться фізкультхвилинки, релаксаційні вправи, рухливі ігри. Це знімає втому, психічне навантаження, дає можливість емоційно налаштуватися на творчий процес.
На заняттях гуртків вагоме місце займає практична робота вихованців, що зумовлено специфікою роботи закладу, під час якої формуються та вдосконалюються практичні компетенції, вміння оптимально організовувати свою діяльність, виховується відповідальність, охайність, терплячість.
Велике значення у вихованні мають екскурсії. Це прогулянки з дітьми на природу для збору робочого матеріалу, екскурсії на різноманітні виставки та експозиції у музеї, театри та інші установи міста. Окрім того, Центром організовується дуже багато виставок, виставок-презентацій дитячих робіт наших гуртківців, які відвідують колективи шкіл міста. Такі заходи дуже допомагають педагогам реалізувати розумовий, національний, моральний, фізичний, екологічний, естетичний напрями виховання.
З метою виховання у підростаючого покоління інтересу до протипожежної охорони народної власності, поваги до професії пожежників, оволодіння дітьми правил пожежної безпеки функціонує дитячий пожежний клас-музей „Промінець”. Учні та дошкільнята всіх навчальних закладів міста відвідують музей, в якому проводить екскурсії керівник протипожежного гуртка. У січні 2010 року класу-музею „Промінець” присвоєно почесне звання -„Народний”.
Майже на кожному занятті проводяться виховні бесіди, метою яких є формування ціннісних ставлень особистості дитини. Наприклад: «Калина так хизується красою... «, «Голодомору в Україні присвячується... «, «Наш біль – Чорнобіль», «Волі народної дзвін», рубрика «Великі українці», рубрика «Українські народні традиції», «Здоров’я всьому голова», «Така багатогранна творчість... « та інші.
Якість та результативність педагогічного процесу в позашкільному закладі залежить від професійної майстерності керівника гуртка, умілого використання різноманітних форм і методів навчально-виховної діяльності, творчого підходу до організації занять та його особистісного зросту. На вдосконалення професійної майстерності педагогів, розвиток та підвищення їх творчого потенціалу направлена вся методична робота Центру.
Основні форми методичної роботи закладу:
масові: педагогічні ради, методичні ради, інструктивно-методичні наради;
групові: методичні об’єднання за напрямами; школа молодого педагога; навчальні, проблемні, виїзні семінари; семінари-практикуми; майстер-класи; тренінги; естафети педагогічних знахідок (обмін досвідом) ; зустрічі з майстрами народної творчості; конференції;
індивідуальні: підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (атестація, курсова перепідготовка), самоосвіта, наставництво і консультації, творчі звіти керівників гуртків, вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, розробка методичних рекомендацій та навчальних програм за напрямками.
Педагоги МЦТУМ активно працюють над поповненням та систематизацією матеріалів із власного досвіду роботи. Протягом чотирьох років було підготовлено для участі у різноманітних конкурсах 33 методичні розробки. Щороку керівники гуртків стають переможцями в обласних конкурсах на кращу методичну розробку серед педагогів позашкільних навчальних закладів.
Педагогічний колектив Центру бере активну участь у методичній роботі міста, а саме: проводить міські та обласні семінари-практикуми, майстер-класи за напрямами діяльності; педагоги Центру працюють у міських методичних об’єднаннях та творчих групах.
Окрім того, в закладі реалізуються Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., схвалена розпорядженням голови Рівненської ОДА 09. 02. 2008 №42 і затверджена рішенням Рівненської обласної ради 29. 02. 2008 №695 та Програма розвитку позашкільної освіти і виховання Рівненщини на 2009-2015рр., затверджена на засіданні колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 17. 06. 2009 року.
Високим результатом методичної роботи є перемога методиста Хилько Любові Степанівни в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” в номінації „Методист -2008”.
За високі досягнення стипендіатами міського голови стали вихованці МЦТУМ: Фролова Світлана (керівник: Л. М. Гулюк), Войтович Вікторія (керівник: Г. П. Мельничук), Приймачек Марія (керівник: Т. О. Приймачек). Гуртківці Центру – призери Всеукраїнських масових заходів та їх педагоги включені у Всеукраїнську збірку «Обдарована молодь України – 2008», в альманах «До вершин досконалості» (2009р., 2010р.) управлінням освіти і науки Рівненської ОДА.
Важливою приємною подією у житті колективу стала перемога директора Сосновчик Тетяни Олександрівни у міському конкурсі «Жінка року – 2009» у номінації «Працівник освіти».
Практичний психолог Центру творчості разом із педагогічними працівниками бере участь у здійсненні навчально-виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я, і реалізує такі завдання: забезпечення можливості вільного і гармонійного розвитку дитини в умовах закладу; формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння в оволодінні ними психологічних знань, умінь, навичок; допомога адміністрації та педагогічному колективу у створенні оптимальних умов для розвитку особистості вихованців, враховуючи їхні інтереси, здібності, нахили, обдарування; сприяння адаптації дітей та учнівської молоді до нових умов навчання; виявлення рівня творчої обдарованості вихованців закладу, надання допомоги керівникам гуртків у роботі з обдарованими дітьми; здійснення професійної орієнтації підлітків.
До основних напрямів діяльності МЦТУМ відноситься участь наших гуртківців у різноманітних масових заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів. Змагання, конкурси, виставки, учнівські конференції, презентації дають можливість пропагувати та популяризувати досягнення дитячих колективів, дітям – реалізувати здібності і таланти, показати свої творчі здобутки. Дух боротьби сприяє розвитку у дітей впевненості у собі, вмінню протистояти суперникам, вчить гідно сприймати перемоги та поразки, стимулює до творчого зростання та самовдосконалення.
Щорічно з метою залучення дітей до технічної творчості та її популяризації для гуртківців Центру та їх батьків проводяться такі масові заходи закладу: «День відкритих дверей», підсумкові учнівські конференції «Світ твоїх захоплень», виставки-презентації дитячих робіт у навчальних закладах міста, бібліотеках, музеях, театрі.
Для згуртованості дитячого колективу та реалізації всіх напрямів виховання педагоги закладу проводять тематичні вечори, традиційні родинні свята, дні іменинників, години вільного спілкування, вечори відпочинку тощо. На такі заходи запрошуються батьки, родичі, друзі, педагоги, ЗМІ.
З метою виховання людяності, доброти, милосердя діти залучалися до участі у благодійних акціях: «Різдво без самотності», «Великодні дзвони», «Люби ближнього як самого себе», під час яких вихованці відвідують з вітаннями та подарунками, виготовленими своїми руками, одиноких та хворих бабусь та дідусів, ветеранів війни, дітей-сиріт Рівненського будинку дитини.
Діяльність МЦТУМ охоплює різні напрями технічної творчості учнівської молоді: початково-технічний, науково-технічний, спортивно-технічний, художньо-технічний, по яких, відповідно, щорічно проводяться профільні масові заходи.
МЦТУМ активно співпрацює з різними соціальними інституціями:
загальноосвітні навчальні заклади міста Рівного;
Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти;
Національний університет водного господарства та природокористування;
Рівненський державний гуманітарний університет;
Рівненський державний обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді;
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту;
Рівненський обласний центр естетичного виховання;
Рівненська обласна станція юних натуралістів;
Рівненський обласний ляльковий театр;
міські бібліотеки;
громадська організація «Червоний хрест»;
Рівненський обласний краєзнавчий музей.
 
Список використаних джерел
 
Бех І. Д. Виховання особистості: наук. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух; пер. з рос. – К. : Віпол, 1993. – 75 с.
Михальська О. Я., Остапчук О. О. Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми в ПНЗ / О. Я. Михальська, О. О. Остапчук. – Костопіль: БШЮ, 2011. – 53 с.
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми / укл. О. Я. Михальська. – Костопіль, 2010. – 34 с.
Онісковець П. І. Вимірювальні прилади та генератори: методична розробка / П. І. Онісковець. – Володимирець, 2008. – 35 с.
Онісковець П. І. Інтегральні мікросхеми: методична розробка / П. І. Онісковець. – Володимирець, 2008. – 52 с.
Короткий словник термінів позашкільної педагогіки / за ред. Дем'янюк Т. Д. – Рівне: РДГУ, 2000. – 26 с.
Фото Капча