Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Забруднення атмосферного повітря

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Джерела забруднення атмосферного повітря
 2. Основні інгредієнти забруднення атмосферного повітря
 3. Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Проблема забруднення повітря не нова. Більше двох століть серйозні побоювання викликає забруднення повітря у великих промислових центрах багатьох європейських країн. Однак тривалий час ці забруднення мали локальний характер. Дим і кіптява забруднювали порівняно невеликі ділянки атмосфери й легко розбавлялися масою чистого повітря в той час, коли заводів і фабрик було небагато. Швидке зростання розвитку промисловості й транспорту в XX в. привів до того, що кількість речовин, викинутих у повітря, не може більше розсіюватися. Їхня концентрація збільшується, що спричиняє небезпечні й навіть фатальні наслідки для біосфери у ХХІ ст.

До складу атмосфери входять речовини, кількість яких регулюють природні й антропогенні фактори.

Небезпечні антропогенні випари в атмосферу, які з випадкових перетворилися на постійні  до того ж тенденцією до зростання. Антропогенні викиди можна  об'єднати у такі групи:

 • забруднювачі, що утворюються під час згоряння палива у промис-ловому виробництві, при опаленні житлових будинків та роботі усіх видів транспорту;
 • забруднювачі, що утворюються в результаті промислових викидів;
 • забруднювачі, що утворюються при згоранні та перероблені побуто-вих і промислових відходів.

Походження цих забруднювачів різне: димові гази, що виділяються під час згорання палива, гази двигунів внутрішнього згорання, хвостові гази та гази технологічних процесів, вентиляційні викиди, неорганізовані виділення з каналізацій, стічних вод, відвалів та інших видів викидів до атмосфери.

Актуальність даної теми полягає у тому, що забруднення повітря є одним з найважливіших екологічних досліджень, оскільки для людства важливо дихати екологічно чистим повітрям, знати, які території забруднені та, при більш детальному дослідженні цієї теми, знайти шляхи вирішення проблем забруднення повітря.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адам В. Забруднення атмосфери та його вплив на здоров'я людини / В. Адам // Екологія. Право. Людина: спрямований на відображення всіх аспектів громадського екологічного руху та стану довкілля в Україні. - 2010. - N 6/7. - С. 59-63.
 2. Білявський Г.О. Практикум із загальної екології: Навч. посібник / Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. – К.: Либідь, 1997. – 160 с.
 3. Бойчук Ю.Д., Екологія і охорона навколишнього середовища / Бойчук Ю.Д., Солошенко Е. М. - К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 302 с.
 4. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / Джигирей В. С. -К.: Знання, 2004. – 309 с.
 5. Яценко І. В. Загальний стан повітряного середовища в Україні / І. В. Яценко, О. М. Лазебна // Екологія та екологічна освіта : Збірник наук. праць студ. наук. конференції, 31 березня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - С. 52-54.
12166
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).