Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Задача Ейнштейна

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота:
 
"Задача Ейнштейна"
 
Зміст
 
Реферат
Вступ
1. Постановка завдання
1.1. Актуальність теми
1.2. Обґрунтування вибору середовища програмування
1.3. Теоретичні відомості
2. Побудова програми
2.1. Структура алгоритму
2.2. Опис програми
2.3. Специфікації функції програми
2.4. Створення програми в середовищі Turbo Pascal 7.1
2.5. Результати роботи програми
Висновки
Список використаної літератури
 
Реферат
 
Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (9 найменування) та 1 додатку. Робота містить 3 рисунки та 5 таблиць. Загальний обсяг роботи становить 32 сторінка, основний текст роботи викладено на 19 сторінках. Ключові слова: Задача Ейнштейна, логічні задачі, програма, Pascal.
В курсові роботі розглянуте створення програми, яка реалізує рішення задачі Ейнштейна.
 
Вступ
 
Впровадження електронно-обчислювальних машин, сучасних засобів переробки і передачі інформації послужило початком нового процесу, званим інформатизацією суспільства. Широке поширення набув науково-технічний прогрес. В даний час одним з напрямків науково-технічного прогресу є комп'ютеризація практично всіх сфер людської діяльності.
Зараз комп'ютер є невід'ємною частиною роботи людей. Комп'ютери використовуються в школах і університетах. Вони допомагають систематизації отримані даних, як в робочих цілях, так і в навчальних. Але, жоден комп'ютер не обходиться без програм і програмних забезпечень.
Метою даної курсової роботи є отримання навичок з розробки програмного забезпечення. Практичне застосування теоретичних навичок було випробувано в процесі написання програмного, яка реалізовує задачу Ейнштейна.
 
1. Постановка завдання
 
1.1. Актуальність теми
 
Однією з першочергових задач інформатизації є розвиток методів створення інтелектуальних систем різного призначення, за допомогою яких здійснюється автоматизація наукових досліджень і процесів виробництва. Тому питання розробки нових технологій, підкріплених якісно виконаним програмним забезпеченням персональних комп'ютерів, що дозволяють користувачам задовольняти свої інформаційні запити і вирішувати поставлені задачі будь-якого ступеня складності, є одним з найважливіших в області перспективних напрямів розвитку комп’ютерних наук.
Людині у своїй практичній діяльності часто доводиться вирішувати так звані завдання вибору.
Для задач вибору характерні наступні властивості:
- скінчена множина варіантів вибору (ходи у грі, маршрути руху, визначений набір цілих чисел і т.п.);
- Кожному варіанту зіставляється кількісна характеристика;
- Потрібно вибрати варіант, який володів би такою властивістю, що його числова характеристика задовольняє деякій заздалегідь сформульованому умові, або відповісти на питання про існування такого варіанту.
Проблема, що класифікується як головоломка (або логічна задача), має бути охарактеризована не тільки тим, що вона має гарантоване розв’язання. Повинні існувати також правила, що обмежують як природу прийнятних рішень, так і ті заходи, якими досягаються ці рішення. 
Найбільш очевидний метод вирішення таких задач - по черзі розглянути всі варіанти і вибрати необхідний. Тут застосування комп'ютера найбільш природнє і має сенс. З його допомогою можна обробити таку кількість варіантів, яке вручну розрахувати неможливо. 
Такі завдання вирішуються за допомогою логічних міркувань, і при цьому варіанти, як правило, не мають кількісних характеристик, хоча їх число може бути досить величезним. Для вирішення таких завдань потрібно перекласти логічні міркування на програмну мову, що дозволяє комп'ютеру відсівати непотрібні варіанти. 
Такого плану задачі виступають дослідницьким полігоном для розвитку методів штучного інтелекту. Вибір таких завдань обумовлюється простотою і ясністю проблемного середовища (середовища, у якому розвертається рішення задачі), їх відносно невеликим розміром, можливістю досить легкого підбору і навіть штучного конструювання "під метод". 
В дані роботі розглядається логічна задача Ейнштейна. Все вище сказане обмовляє актуальність розробки програми рішення даної задачі.
Зупинимось на характеристиці даної задачі.
Загадка Ейнштейна – відома логічна задача, за легендою створена Альбертом Ейнштейном в роки його дитинства [1]. Також існує думка, що вона використовувалася Ейнштейном для перевірки кандидатів в асистенти на здатність до логічного мислення. Іноді автором головоломки називають Льюїса Керролла [2]. Тим не менше, немає ніяких доказів того, що завдання придумав Ейнштейн чи Керролл. Більш того, в наведених нижче умовах задачі згадуються марки сигарет, наприклад Kool (англ.), які не існували за життя Керролла і за часів дитинства Ейнштейна.
Наведемо класичний варіант формулювання даної задачі, який був опублікований в журналі Life International в номері від 17 грудня 1962 [4]. Випуск від 25 березня 1963 містив відповідь і список з декількох сотень прізвищ читачів, які правильно розв'язали задачу.
Формулювання задачі Ейнштейна.
Є п’ять будинків: 
–кожен з них має свій власний колір – червоний, синій, бежевий, жовтий, зелений;
–в кожному будинку мешкає людина певної національності (англієць, іспанець, японець, норвежець та українець;
–всі мешканці п’ють різні напої – чай, каву, молоко, воду, апельсиновий сік;
–всі мешканці курять різні марки сигарет – Chesterfield, Old Gold, Kool, Lucky Strike, Parliament.
–всі мешканці володіють різними тваринами – конем, лисою, собакою, зеброю, равликом.
Задані такі умови.
Англієць живе в червоному будинку.
У іспанця є собака.
У зеленому будинку п'ють каву.
Українець п'є чай.
Зелений будинок стоїть відразу праворуч від білого дому.
Той, хто курить
Фото Капча