Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Задачі лінійного програмування. Геометричний метод розв’язування ЗЛП

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 
Ю.В. Мартинюк
 
Задачі лінійного програмування. Геометричний метод розв’язування ЗЛП  
 
Методична розробка для вивчення розділу
 
Рівне-2013 
 
Затверджено на засіданні предметної (циклової) комісії загальноосвітніх дисциплін 
Протокол № ____ від «___» ___________ 2013р.
Мартинюк Ю.В. Задачі лінійного програмування. Геометричний метод розв’зування ЗЛП. Методична розробка для вивчення розділу «Лінійне пограмування». – Рівне, 2013. – 42 с.
В методичній розробці подані матеріали, які допоможуть студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, в яких вивчається розділ «Лінійне програмування», самостійно ознайомитися із базовими поняттями, навчитися розв’язувати системи лінійних нерівностей та найпростіші задачі лінійного програмування, які передбачають використання двох змінних. Крім того наведено детальне розв’язання прикладів, задач. 
Робота стане корисною і тим студентам, які хочуть розширити свої знання з теми.
Для студентів та викладачів математики вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ I. Теоретичні основи вивчення теми «Задачі лінійного програмування
1.1. Історія зародження і створення лінійного програмування»
1.2. Лінійні нерівності і півплощини
1.3. Системи лінійних нерівностей та графічний спосіб їх розв'язання
1.4. Лінійна функція двох змінних
1.5. Найбільше та найменше значення лінійної функції на опуклому многокутнику
РОЗДІЛ II. Задачі лінійного програмування
2.1. Задача лінійного програмування та різні способи її задання
2.2. Геометрична інтерпретація задачі лінійного прогрпмування
2.3. Приклади складання економіко-математичних моделей задач лінійного програмування та розв'язування їх графічним методом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК
Фото Капча