Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Задачі з дисципліни "Економіка підприємства"

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Завдання 1
 
Виконання плану по виробництву продукції підприємством характеризується наступними даними: об’єм виробництва по продукції А при плані 340 млн. грн. фактично склав 345 млн. грн., по продукції Б – відповідно 270 і 234 млн. грн., по продукції В – 520 і 525 млн. грн., по продукції Г – 3030 і 3120 млн. грн.. На підставі цих даних треба визначити:
-загальний об’єм виробництва по підприємству по продукції за планом і фактично;
-встановити абсолютне відхилення від плану;
-визначити виконання плану у відсотках.
Всі розрахунки по виконанню плану виробництва продукції оформити у вигляді таблиці.
Рішення
Визначені загальний об’єм виробництва по підприємству по продукції за планом і фактично, абсолютне відхилення від плану та виконання плану у відсотках занесені у таблицю 1.1.
 
Таблиця 1.1
Виконання плану по виробництву продукції
 
Завдання 2
 
Необхідно встановити план на майбутній рік. Для цього фактичні дані в середньому за 4 роки необхідно порівняти з даними плану поточного року. Так, на підприємстві випущено продукції А в 1-ий рік на 300 млн. грн., в другий на 320 млн. грн., в третій на 320 млн. грн. і в четвертий на 332 млн. грн.. За минулі роки проведено продукції Б в 1-ий рік на 220 млн. грн., в другий на 209 млн. грн., в третій на 226 млн. грн. і в четвертий на 232 млн. грн.. Продукції Г проведено в 1-ий рік на 3390 млн. грн., в другий на 3416 млн. грн., в третій на 3516 млн. грн. і в четвертий на 3614 млн. грн..
На підставі цих даних треба:
-визначити об’єм продукції по роках розрахункового періоду;
-визначити об’єм виробництва продукції в середньому за 4 роки;
-на підставі фактичних даних про виробництво продукції встановити план на майбутній рік.
Дані по виробництву продукції оформити у вигляді таблиці.
Рішення
 
Таблиця 2.1
Дані по виробництву продукції
 
Показники об’єма продукції по роках розрахункового періоду та об’єма виробництва продукції в середньому за 4 роки визначені та занесені у таблицю 2.1.. Крім того, у таблиці наявний показник плану на майбутній рік, встановлений на підставі фактичних даних про виробництво продукції та виведення середніх показників по продукції за чотири роки.
 
Завдання 3
 
Впровадження нової техніки при плані 170 млн. грн. фактично склало 132 млн. грн.. Модернізація діючого устаткування при плані 340 виконане на 290 млн. грн.. Покупка нової техніки за планом склала 512 млн. грн., фактично – 565 млн. грн.. 
На підставі даних необхідно провести порівняння планових і фактичних показників оргтехплану і виявити резерви виробництва. Для цих цілей треба:
-встановити абсолютне відхилення від плану у всіх видах заходів;
-визначити рівень виконання плану;
-на підставі проведеного аналізу встановити рівень виконання плану по всіх заходах і запропонувати резерв збільшення виробництва продукції.
Виконання плану оргтехзаходів оформити у таблицю.
Рішення
 
Таблиця 3.1
Виконання плану оргтехзаходів
 
Необхідні показники (абсолютне відхилення від плану та рівень виконання плану) встановлені та занесені у таблицю. Резервом виробництва у даному випадку буде десятипроцентне позитивне відхилення від плану при купівлі нової техніки (53 млн грн.).
 
Завдання 4
 
Використання сировини і матеріалів характеризується наступними даними: витрата нафтопродуктів по нормі на фактичний об’єм продукції склала 620 т., фактично 607 т.; витрата сировини 1240 і 1130 т відповідно; матеріалів – 4630 і 4800 т.; палива – 2540 і 2730 т.
На підставі цих даних треба визначити рівень використання сировини та матеріалів, оформивши дані у вигляді таблиці. Для цього необхідно встановити абсолютне та відносне відхилення від нормативу. 
Рішення
На підставі встановлені показники абсолютного та відносного відхилень, які занесені у таблицю 4.1, можно сказати, що рівень використання сировини недостатній, з негативними відхиленнями від нормативу. Але матеріали використовуються достатньо, навіть з позитивним відхиленням від норми.
 
Таблиця 4.1
Використання сировини і матеріалів
 
Завдання 5
 
На підставі даних, приведених у таблиці 5.1 необхідно порівняти результати роботи підприємства за 5 років, оцінити темп показників, що вивчаються, і визначити тенденції і закономірності розвитку економічних показників. Для цих цілей необхідно:
-розрахувати відсоток валової продукції до базисного року;
-визначити відсоток кількості працівників до базисного року;
-розрахувати продуктивність праці у відсотках до базисного року;
-оцінити темпи розвитку показників роботи підприємства;
-визначити тенденції і закономірності розвитку показників за 5 років;
-оформити динаміку основних показників у формі таблиці.
 
Таблиця 5.1
Об’єм валової продукції та кількість працівників у 1994-1998 рр.
 
Рішення
Показники відсотку валової продукції до базисного року, відсотку кількості працівників до базисного року, продуктивності праці у відсотках до базисного року розраховані та занесені у таблицю 5.2. Базисним роком у даному випадку є 1994-ий рік.
 
Таблиця 5.2
Динаміка основних показників
 
Оцінюючи темпи розвитку показників роботи підприємства за 5 років не можна визначити якихось чітких тенденції і закономірностей.
 
Завдання 6
 
На підставі даних, приведених у таблиці 6.1, визначити :
-питому вагу кожного показника роботи підприємств 1-6 від підприємства-еталона;
-встановити ступінь близькості (дальності) показника роботи до підприємства-еталона.
 
Таблиця 6.1
Матриця початкових даних
 
Рішення
У таблиці 6.1 у кожній графі визначаємо максимальний елемент, який беремо за одиницю. Потім всі елементи цієї графи ділимо на максимальний елемент еталонного підприємства та створюємо матрицю стандартизованих коефіцієнтів (таблиця 6.2).
 
Таблиця 6.2
Матриця стандартизованих коефіцієнтів
 
У результаті, дивлячись на таблицю 6.2, ми можемо вказати питому вагу та ступінь близькості або дальності кожного показника роботи підприємств 1-6 від підприємства-еталона.
 
Завдання 7
 
Підприємство проводить продукцію А, Б, В та Г. Ціна по підприємству та об’єм виробництва не спів ставні. Для нейтралізації впливу вартісного чинника необхідно визначити умовний показник валової продукції. Зіставлення умовного показника з плановими показниками забезпечить повну об’єктивну оцінку. 
На підставі початкових даних (планові та фактичні кількості та ціни), приведених у таблиці 7.1, нам необхідно:
-визначити планову та фактичні суми валової продукції;
-визначити фактичний об’єм випуску продукції за плановими цінами;
-розрахувати загальну суму фактичного об’єму за плановими цінами;
-розрахувати дійсний приріст об’єму валової продукції;
-визначити завищений показник приросту валової продукції;
-встановити перевищення завищеного об’єму валової продукції над дійсним.
Рішення
Показники планової та фактичної суми валової продукції, фактичного об’єму випуску продукції за плановими цінами, загальної суми фактичного об’єму за плановими цінами розраховані та занесені у таблицю 7.1.
 
Таблиця 7.1
Нейтралізація впливу вартісного чинника на об’єм виробництва продукції
 
Розрахуємо дійсний приріст об’єму валової продукції по формулі
 
ВПдп = ((ВПфпц – ВПпл)/ВПпл)*100,
 
де ВПфпц – фактичний об’єм продукції в планових цінах,
ВПпл – плановий об’єм валової продукції.
 
ВПдп = ((2319600 – 1230600)/ 1230600) * 100 = 88,5 %
 
Визначимо завищений приріст об’єму валової продукції за формулою
 
ВПзп = ((ВПф – ВПпл)/ВПпл) * 100,
 
де ВПф – фактичний об’єм валової продукції.
 
ВПзп = ((2516000 – 1230600)/ 1230600) * 100 = 104,5 %
 
Тепер знайдемо величину перевищення завищеного приросту об’єму валової продукції на дійсним:
 
ВПп = ВПзп – ВПдп = 104,5 – 88,5 = 16 %
 
Величину перевищення завищеного приросту об’єму валової продукції на дійсним становить 16 %.
Фото Капча