Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна характеристика управління проектами

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
1 ЗАВДАННЯ
2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ
2.1 Цілі проекту
2.2 Основні задачі та опис проекту
2.3 Основні ознаки проекту
2.4 Оточення проекту
2.5 Стадії життєвого циклу проекту
2.6 Процеси проекту
2.7 Учасники та команда проекту
2.8 Концепція проекту
2.9 Система управління проектом
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1 ЗАВДАННЯ
 
Тема: Загальна характеристика управління проектами 
Завдання: Запропонуйте довільний енергозберігаючий проект. На підставі власних обмежень і можливих передбачень щодо даного проекту визначте і напишіть:
•цілі проекту;
•основні задачі;
•основні ознаки;
•оточення проекту;
•стадії життєвого циклу проекту;
•процеси проекту;
•учасників та команду проекту;
• концепцію проекту;  
•систему управлінням проекту.
За результатами практичного завдання оформити звіт.
 
2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ
 
На сьогодні на машинобудівному заводі, що спеціалізується на виробництві насосного устаткування, для термічної обробки деталей використовується  шахтна піч Ш-90. В зв’язку з моральним та фізичним старінням устаткування, зношенням теплоізоляції та великим споживанням електричної енергії пропонується заміна на нову сучасну шахтну електричну піч.
 
2.1 Цілі проекту
 
Пропонується запровадити проект заміни шахтної електричної печі Ш-90 на електричну піч Термо-Мастер ШО – 6.40/1100 з метою:
- поліпшення якості термообробки деталей;
- зменшення споживання електричної енергії.
 
2.2 Основні задачі та опис проекту
 
В зв’язку з моральним та фізичним старінням устаткування, зношенням теплоізоляції та великим споживанням електричної енергії пропонується заміна на нову сучасну шахтну електричну піч. Метою цього заходу є поліпшення якості термообробки деталей та зменшення споживання електричної енергії.
За для реалізації цього проекту необхідно придбати сучасну електричну піч Термо-Мастер ШО–6.40/1100, яка призначена для термічної обробки довгомірних металевих виробів в підвішеному стані, або невеликих виробів в спеціальних корзинах. Блоково-модульна конструкція, компактна теплоізоляція дозволяють транспортувати елементи печей в зібраному 
вигляді на будь-які відстані і забезпечує оперативність монтажу. Піч розраховані на робочу температуру до 1100°С. Піч комплектуються волокнистою теплоізоляцією, сучасною системою нагріву, тиристорною системою управління.
Таблиця 1 – Параметри нової електричної печі
НайменуванняРозміри робочого простору печі, ммМаксимальна температура, СВстановлена потужність, кВт
діаметрвисота
Термо-Мастер ШО–6.40/11000,64,01100180
 
2.3 Основні ознаки проекту
 
-спрямованість на досягнення певної мети -  на підвищення якості термообробки; скорочення матеріальних витрат на електричну енергію, ремонти та технічне обслуговування; 
-базування на координованому виконанні пов’язаних між собою дій -  розробка проекту, виділення засобів, закупівля обладнання, його установка, подальша експлуатація, координується керівництвом та інженерно-технічним персоналом підприємства;
-обмеженість у часі виконання, визначеність певної дати початку і закінчення - тривалість часу проектування, закупівлі та установлення устаткування становитиме близько шести місяців. Пропонується почати роботи щодо впровадження проекту з вересня 2014 року
-обмеженість ресурсів, наявність певного бюджету.
Капітальні вкладення на придбання, доставка та монтаж печі становлять 1102 тис.грн..
 
2.4 Оточення проекту
 
Оточення проекту – сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, які сприяють чи заважають досягненню цілей проекту. 
Зовнішнє оточення складають як внутрішньодержавні, так і міждержавні відносини.
Ситуація в нашій державі не найкращим способом сприятиме реалізації проекту, так як існує ряд проблем:
-політичні (нестабільна політична ситуація в країні – як внутрішні конфлікти, так і  неузгоджена зовнішня політика);
- економічні (високий рівень інфляції, дефіцит державних фінансів поряд із впливами глобальних кризових процесів, тіньова економіка, корупція, небажання підтримки з боку держави приватного підприємництва);
- суспільні (низький рівень життя населення, соціальна та демографічна криза); 
-правові (постійна зміна законодавчої бази, що негативно впливає на діяльність підприємств, нечесні суди);
- науково-технічні (значне відставання держави від передових держав у розвитку техніки та технологій, застосування обладнання як фізично, так і морально зношеного).
Що стосується міждержавних відносин, то завод має чітку позицію на ринку насосного устаткування і ретельну розроблену стратегію. Додатковою можливістю збільшення обсягу продажів є розширення контактного ряду споживачів в країнах СНД, Європи.
До внутрішніх чинників відносять стиль керування, відносини між учасниками проектної команди, професіоналізм команди, засоби комунікацій. Координує впровадження проекту служба головного енергетика СГЕ. Учасники команди є однодумцями. Всі члени команди мають вищу освіти за інженерним фахом. 
 
2.5 Стадії життєвого циклу проекту
 
Запропонований інвестиційний проект поділяється на такі основні стадії:
1)Передінвестиційна стадія – розробка ідеї та концепції проекту. 
 
 
Здійснення прогнозування та визначення напрямків розвитку інноваційної діяльності, розробка заходів інвестиційної діяльності.
Результатом даної стадії є розробка бізнес-плану проекту.
2)Інвестиційна стадія - розробка проектно-кошторисної документації, підготовка до будівельно-монтажних робіт, укладання контрактів, організація закупівель  обладнання, реалізація проекту.
3)Експлуатаційна стадія – весь період експлуатації проекту. За цей період проект має окупитися.
4)Стадія ліквідації – проводиться завершення проекту як одноразового заходу.
 
2.6 Процеси проекту
 
Процеси управління даним проектом розіб’ємо на шість основних груп, що реалізують різні функції управління:
1) Процеси ініціації - ухвалення рішення про початок виконання проекту по заміні шахтної електричної печі Ш-90 на електричну піч Термо-Мастер ШО – 6.40/1100 ;
2) Процеси планування - визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їх досягнення (значне скорочення споживання електричної енергії, підвищення якості термообробки деталей);
3) Процеси виконання - координація людей і інших ресурсів для 
 
виконання плану (координує проект служба головного енергетика);
4) Процеси аналізу - визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху і прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних дій (порівняльний аналіз споживання електроенергії до і після впровадження заходу по заміні шахтної електричної печі Ш-90 на електричну піч Термо-Мастер  ШО – 6.40/1100);
5) Процеси управління - визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, затвердження і застосування;
6) Процеси завершення - формалізація виконання проекту і підведення його до упорядкованого фіналу (звіт про скорочення матеріальних витрат на електроенергію, підвищення якості термообробки деталей для насосного устаткування).
 
2.7 Учасники та команда проекту
 
1)Замовник проекту –  ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
2)Менеджер (керівник) проекту – головний енергетик                          АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
3)Спонсор (куратор проекту) – акціонери АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
4)Користувач продукту проекту – партнери підприємства             АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
5)Виконувач  робіт -  служба головного енергетика АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», будівельно-монтажна група;
6) Впливові особи – голова правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
7)Зацікавлені сторони – акціонери, банки або допоміжні організації, що надають кредити для впровадження проекту.
Аналізуючи важливість процесу, його масштабність, тип і обсяг робіт, 
 
які необхідно виконати команда проекту буде складатися з 14 чоловік. Таким чином за формулою: 
 
 ;
 
де      Р – кількість робіт у команді.
С –кількість комунікаційних каналів;
Кількість комунікаційних каналів буде складати 91 шт.
 
2.8 Концепція проекту 
 
Концепція проекту включає в себе формування інвестиційного задуму проекту та проектний аналіз. Проектний аналіз включає в себе:
-технічний аналіз;
-фінансовий аналіз;
-організаційний аналіз;
-екологічний аналіз;
-соціальний аналіз;
-аналіз бюджетної ефективності;
-економічний аналіз.
Формування інвестиційного задуму:
Метою запропонованого проекту є поліпшення якості термообробки деталей та зменшення споживання електричної енергії.
Наведемо економічний аналіз проекту.
Існуюча система:
Встановлена потужність шахтної електричної печі Ш-90 –  , при середньому завантаженні – 60%. Режим роботи печі – три зміни по 8 годин. Щорічне споживання електричної енергії: 
 
Нова система:
Встановлена потужність електричної печі Термо-Мастер ШО – 6.40/1100 -   , при 100%-ому завантаженні. Щорічне споживання електричної енергії:
 
Простий термін окупності:
Тариф за спожитий електроенергію становить –   
Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у  
табл. 2.1.
Таблиця 2.1 - Результати розрахунку простого терміну окупності
Капітальні витрати1102000 грн.
Потенціал енергозбереження   
 
Простий термін окупності4,9 роки
 
2.9 Система управління проектом
 
Для виконання проекту застосовується матрична систему управління проектом (див. рис. 2.9).
 
Рисунок 2.1 – Матрична система управління проектом
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1. АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»– 2014. – Режим доступу до ресурсу: nempump.com
3. Управління проектами: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. — К. : Каравела, 2004. — 344 с.
4. Управління проектами: підручник Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. — К. : ЦУЛ, 2010. — 432 с.
Фото Капча