Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальнодержавні податки

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

прокуратури, військові формування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості;
- релігійні організації України, а також благодійні організації, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів;
- заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
- платники фіксованого сільськогосподарського податку;
- новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах- протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.
Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Податок сплачується рівними частками щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
 
11.4. ПДВ
 
Платниками ПДВ є:
- будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку;
- будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку (якщо загальна сума від здійснення операцій протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування ПДВ)) ;
Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
- постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
- ввезення та вивезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України
Датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок або в касу;
- дата відвантаження товарів (послуг), а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України.
Ставки оподаткування:
- 20% (звичайна ставка), з 2014 року – 17%;
- нульова ставка (пільгова).
Нульова ставка застосовується при експорті товарів та при міжнародних перевезеннях пасажирів, багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
Звільняються від оподаткування операції з:
- постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят;
- послуги всіх категорій освітніх закладів, що мають відповідну ліцензію; послуги з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію; постачання товарів спеціального призначення та послуг для інвалідів;
- постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів;
- постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку;
- постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення;
- послуг з безоплатної приватизації житлового фонду;
- постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
- постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва.
Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну
Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, в окремих випадках–квартал. Податкова декларація подається за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.
 
11.5. Акцизний податок
 
Акцизний податок–непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари.
- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
- нафтопродукти, скраплений газ;
- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
Платниками акцизного податку є виробники або імпортери підакцизних товарів.
Об’єкт оподаткування–обороти з реалізації вироблених або ввезених на митну територію України товарів.
Ставки акцизного збору:
- адвалорні,
- специфічні,
- адвалорні та специфічні одночасно;
У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є вартість реалізованого товару (продукції), виробленого або ввезеного на митну територію України, за встановленими максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;
При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення.
Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.
У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок базою оподаткування є вага, об'єм, кількість товару (продукції), об'єм циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.
Не сплачується акцизний збір з:
- реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;
- реалізації підакцизних товарів, що використовуються для виробництва інших підакцизних товарів;
- реалізації автомобілів спеціального призначення (автомобілі для інвалідів, швидка допомога).
Датою виникнення податкових зобов'язань щодо товарів, вироблених на митній території України, є дата їх реалізації. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом.
Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації за місячний податковий період (не пізніше 20 числа наступного періоду).
Суми податку з алкогольних напоїв, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.
Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.
 
Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте механізм оподаткування прибутку підприємства.
2. Які ставки податку на прибуток та ПДВ діють в Україні?
3. Назвіть зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб у зв”язку з прийняттям Податкового кодексу.
4. Механізм справляння земельного податку.
5. З виробництва яких товарів стягується акцизний податок?
6. В які строки сплачується акцизний податок?
7. Які пільги по земельному податку мають фізичні особи?
8. Що таке податкова соціальна пільга?
 
Фото Капча