Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальний об’єм виробництва по підприємству

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Завдання 1
 
Виконання плану по виробництву продукції підприємством характеризується наступними даними: об’єм виробництва по продукції А при плані 340 млн. грн. фактично склав 345 млн. грн., по продукції Б – відповідно 270 і 234 млн. грн., по продукції В – 520 і 525 млн. грн., по продукції Г – 3030 і 3120 млн. грн.. На підставі цих даних треба визначити:
- загальний об’єм виробництва по підприємству по продукції за планом і фактично;
- встановити абсолютне відхилення від плану;
- визначити виконання плану у відсотках.
Всі розрахунки по виконанню плану виробництва продукції оформити у вигляді таблиці.
Рішення
Визначені загальний об’єм виробництва по підприємству по продукції за планом і фактично, абсолютне відхилення від плану та виконання плану у відсотках занесені у таблицю 1.1.
 
Таблиця 1.1
Виконання плану по виробництву продукції
Вид продукції Об єм виробництва, млн. грн. Абсолютне відхилення від плану Виконання плану, %
плановий фактичний
А 340 345 5 101
Б 270 234 -36 87
В 520 525 5 101
Г 3030 3120 90 103
Всього 4160 4224 64 102
 
Завдання 2
 
Необхідно встановити план на майбутній рік. Для цього фактичні дані в середньому за 4 роки необхідно порівняти з даними плану поточного року. Так, на підприємстві випущено продукції А в 1-ий рік на 300 млн. грн., в другий на 320 млн. грн., в третій на 320 млн. грн. і в четвертий на 332 млн. грн.. За минулі роки проведено продукції Б в 1-ий рік на 220 млн. грн., в другий на 209 млн. грн., в третій на 226 млн. грн. і в четвертий на 232 млн. грн.. Продукції Г проведено в 1-ий рік на 3390 млн. грн., в другий на 3416 млн. грн., в третій на 3516 млн. грн. і в четвертий на 3614 млн. грн..
На підставі цих даних треба:
- визначити об’єм продукції по роках розрахункового періоду;
- визначити об’єм виробництва продукції в середньому за 4 роки;
- на підставі фактичних даних про виробництво продукції встановити план на майбутній рік.
Дані по виробництву продукції оформити у вигляді таблиці.
Рішення
 
Таблиця 2.1
Дані по виробництву продукції
Вид продукції Минулі роки В серед-ньому за 4 роки План на майбутній рік
1-й 2-й 3-й 4-й
А 300 320 320 332 318 318
Б 220 209 226 232 222 222
В 3390 3416 3516 3614 3484 3484
Разом 3910 3945 4062 4178 4024 4024
 
Показники об’єма продукції по роках розрахункового періоду та об’єма виробництва продукції в середньому за 4 роки визначені та занесені у таблицю 2.1.. Крім того, у таблиці наявний показник плану на майбутній рік, встановлений на підставі фактичних даних про виробництво продукції та виведення середніх показників по продукції за чотири роки.
 
Завдання 3
 
Впровадження нової техніки при плані 170 млн. грн. фактично склало 132 млн. грн.. Модернізація діючого устаткування при плані 340 виконане на 290 млн. грн.. Покупка нової техніки за планом склала 512 млн. грн., фактично – 565 млн. грн.. 
На підставі даних необхідно провести порівняння планових і фактичних показників оргтехплану і виявити резерви виробництва. Для цих цілей треба:
- встановити абсолютне відхилення від плану у всіх видах заходів;
- визначити рівень виконання плану;
- на підставі проведеного аналізу встановити рівень виконання плану по всіх заходах і запропонувати резерв збільшення виробництва продукції.
Виконання плану оргтехзаходів оформити у таблицю.
Рішення
 
Таблиця 3.1
Виконання плану оргтехзаходів
Заходи За планом Фактично Абсолютне відхилення від плану Виконання плану, %
Впровадження нової технології 170 132 -38 78
Модернізація діючого устаткування 340 290 -50 85
Покупка нової техніки 512 565 53 110
 
Необхідні показники (абсолютне відхилення від плану та рівень виконання плану) встановлені та занесені у таблицю. Резервом виробництва у даному випадку буде десятипроцентне позитивне відхилення від плану при купівлі нової техніки (53 млн грн.).
 
Завдання 4
 
Використання сировини і матеріалів характеризується наступними даними: витрата нафтопродуктів по нормі на фактичний об’єм продукції склала 620 т., фактично 607 т.; витрата сировини 1240 і 1130 т відповідно; матеріалів – 4630 і 4800 т.; палива – 2540 і 2730 т.
На підставі цих даних треба визначити рівень використання сировини та матеріалів, оформивши дані у вигляді таблиці. Для цього необхідно встановити абсолютне та відносне відхилення від нормативу. 
Рішення
На підставі встановлені показники абсолютного та відносного відхилень, які занесені у таблицю 4.1, можно сказати, що рівень використання сировини недостатній, з негативними відхиленнями від нормативу. Але матеріали використовуються достатньо, навіть з позитивним відхиленням від норми.
 
Таблиця 4.1
Використання сировини і матеріалів
Вид матеріальних ресурсів Витрата ресурсів Відхилення від
Фото Капча