Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Західно-Українська народна республіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Загальний історичний огляд
2. Державний лад Західно-Української Народної Республіки
3. Злука ЗУНР І УНР
4. Судова система та правоохоронні органи
5. Правова система Західно-Української Народної Республіки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Утворення незалежної Української держави та розбудова її державно-правових інститутів дало новий поштовх в об’єктивному дослідженні колись заборонених тем з історії українського народу та його державності. Важливе місце у цьому дослідженні займає історико-правова наука, яка на думку багатьох вчених, отримує якісно нові можливості для свого розвитку.

Однією зі сфер історико-правового дослідження є вивчення державних утворень українського народу та діяльність їх законодавчих і виконавчих органів влади. Історичний досвід державотворення дає можливість критично оцінити сучасний процес розбудови Української держави та уникнути помилок, які були допущені у попередній період. Такою, ще не повністю дослідженою сторінкою українського державотворення, є відновлення на початку XXст. українських держав після лютневої революції в Росії та розпаду Австро-Угорської монархії. 

Особливість державного будівництва на західноукраїнських землях була обумовлена їх майже 150-річним перебуванням в іншій державно-правовій системі, ніж українські землі, що знаходились у складі Російської імперії. Незважаючи на своє пригноблене становище, українці Австро-Угорщини використали, хоч і в неповному обсязі, переваги європейської конституційної монархії.

На західноукраїнських землях легально діяли українські політичні, громадські та культурно-освітні організації. Ці структури проводили роботу з організації українського культурного та політичного життя. З 1848р. українці брали участь у діяльності австрійського парламенту, галицького та буковинського крайових сеймів. Наприкінці XIXст. у Східній Галичині вперше на українських землях було створено легальні українські політичні партії, які у своїх програмних документах ставили за мету утворення незалежної Української держави.

 

Список використаних джерел: 
 1. Гошуляк І. Л. До питання соборності української держави у період визвольних змагань 1917-1920 рр. // Український історичний журнал. – 2005. – № 4-6.
 2. Грушевський М. Історія України-Руси. – Репринтне видання. – К.: Генеза. – 1992.
 3. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993.
 4. Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки / В.І. Пилипів; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003.
 5. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва / В.С. Великочий; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Л., 1999.
 6. Кобилецький М.М. Військове судочинство у ЗУНР // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К., 1998. – Випуск 9.
 7. Кобилецький М.М. Суд і судочинство у ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали наукової конференції (лютий 1997 року). – Львів, 1997
 8. Кобилецький М.М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР. – Львів: Світ, 1998.
 9. Мазепа І. П. Україна в огні і бурі революції 1917-1921 років. – Дніпропетровськ: Січ, 2001.
 10. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900-1923 років. – К.: МП Пам'ятки України, 1992.
 11. Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р.-квітень 1918 р.): дис. канд. іст. наук / І.М. Лебедєва; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003.
 12. Субтельний О. Історія України. – К.: Вища школа. – 1996.
11422
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).