Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Захист прав авторів інтелектуальних продуктів

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття автора і права інтелектуальної власності
 2. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності, юрисдикційний спосіб захисту
 3. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності
 4. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності
 5. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Термін «власність» щодо результатів творчої діяльності у законодавстві і спеціальній літературі використовується уже давно. Наведені вище приклади із патентного закону Франції (1791 р.) і закону штату Масачусетс США (1789 p.) свідчать про те, що результати творчої діяльності уже в ті часи визнавалися об'єктами власності і, отже, права власності.

Термін і поняття «інтелектуальна власність» виникли порівняно недавно. Проте у спеціальній літературі поняття «власність» і «інтелектуальна власність» використовуються як однозначні. Можна вважати, що походження терміна «інтелектуальна власність пов'язано з французьким законодавством кінця XVIII ст. Це поняття склалося під впливом французьких філософів-просвітителів. Про-прієтарна теорія права на творчі результати найбільшого поширення набула в XIX ст. Ця теорія уже спочатку її появи піддавалася і піддається зараз гострій критиці. Суть цієї критики зводиться в основному до того, що результати творчої діяльності не можуть бути об'єктами права власності. Проте термін «інтелектуальна власність» широко використовується й зараз. Найчастіше його розуміють як збірне поняття.

Поняття «інтелектуальна власність» має принаймні два основних значення: як цивільно-правовий інститут і як сукупність суб'єктивних прав творця на результат його творчої діяльності.

Проте сьогодні відносини у сфері прав інтелектуальної власності набувають все складнішого і складнішого забарвлення, оскільки ціна цього питання – дуже велика. Ідеї і винаходи на ринку користуються попитом ледве чи не більшим від цінних паперів, а тому існує ціла система захисту прав авторів інтелектуальної власності, яка має велике значення у всьому світі.

В Україні відносини у сфері захисту прав інтелектуальної власності регулюються рядом законодавчих актів, однак всі вони потребують перегляду і вдосконалення, оскільки допускають значну кількість двояких визначень і положень.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року N 3792-XІІ. З наступними змінами і доповненнями.
 2. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. з наступними змінами і доповненнями.
 3. Про рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосу-вання»: Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1243-V
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-ІV з наступними змінами і доповненнями.
 5. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
 6. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
 7. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук. практ. вид./ За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.2: Авторське право і суміжні права /С.О.Довгий, В.С. Дроб’язка. - К. – Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 640 с.
 8. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К.: Ліра, 2005. - 232 с.
4862
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).