Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Закони виключення третього та несуперечності

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

1. Несуперечність думки. Закон виключення третього та його практичне значення для юриспруденції.
2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів.
3. Задачі
3.1. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні – то яке правило порушено): Логіка – наука про закони правильного мислення складене із порушення правил відповіді до якого не може визначити належне через межі поняття суджень, які невірні тому вже самі потребують визначення. 
3.2. Дати аналіз поділу (визначте, чи є він правильним, коли ні то яке правило порушено): «Складні судження поділяються на судження кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення».
3.3. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): «Церковні шлюби укладаються в церкві за релігійними обрядами».
3.4. Формалізувати судження М. і П. обидва брали участь у вчиненні злочину, або обидва непричетні до нього.
3.5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: "Якщо суддя – потерпілий, то він не має права вести справу. Суддя Ф. – потерпілий. Суддя Ф. не має права вести справу".
3.6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А v В = (А v В)  (А v В).
3.7. Наведіть приклад II фігури простого категоричного силогізму. Вкажіть його терміни і модус.
3.8. Чи випливає з необхідністю висновок А з таких підстав? 1) В v (С Λ D); 2) С → Е; 3) А → В; 4) Е v D
3.9. Побудуйте пряме доведення тези Т, виходячи з таких аргументів: 1) А v (В v С); 2) А → С; 3) В → Т; 4) СT→C.
3.10. Побудуйте спростування тези Т, користуючись аргументами: 1) B → T; 2) A v B; T → A.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М.: «ВЛАДОС», 1995. - 303 с.
  2. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 255 с.
  3. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. - М.: Юристъ, 1995. - 256 с.
  4. Свинцов В.И. Логика. - М.: Просвещение, 1987. - 353 с.
  5. Хоменко В.І. Логіка для юристів. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.
10856
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.