Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Започаткування та реєстрація підприємницької діяльності з експертної оцінки майна

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Започаткування та реєстрація підприємницької діяльності з експертної оцінки майна
 
Загальний порядок створення та реєстрації підприємства з експертної оцінки майна або інших юридичних осіб розпочинається з прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:
1) Найменування юридичної особи;
2) Місцезнаходження
3) Розмір статутного фонду (капіталу), та як він буде розподілений між засновниками
4) Хто буде керівником юридичної особи.
Найчастіше рішення про створення оформляється Протоколом Загальних зборів Учасників ЮО або Рішенням засновника (ів).
Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи. Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
- два примірники установчих документів, індивідуальний статут, або вказати в реєстраційній карті, що підприємство діє на підставі модельного статуту (з 28. 08. 2011р.), при цьому підписи фізичних осіб на установчих документах не обов’язково завіряти нотаріально) ;
- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб.
З дня надходження документів реєстратор має 3 дні для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.
Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.
Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств, – з 28. 08. 2011р.
Наступною стадією є, так звані, післяреєтраційні процедури. До них відносяться:
• реєстрація в органах статистики, отримання довідки з ЄДРПОУ;
• реєстрація у Державній податковій службі;
• реєстрація платником єдиного соціального внеску;
• виготовлення печатки.
При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.
Паперові документи про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих органах потрібно отримувати безпосередньо у цих органах, або в «єдиному реєстраційному вікні» (якщо таке функціонує при місцевому органі державної реєстрації). Хоч в законодавстві і передбачений обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на практиці це рідко коли працює. В різних регіонах державні органи при взяті на облік юридичних осіб можуть вимагати додаткові документи крім тих, що передбачені в законодавстві.
Для отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) потрібно звернутися до органу статистики за місцем реєстрації юридичної особи, та надати наступні документи: запит, вуиписка з єдиного державного реєстру та її ксерокопія (для уточнення даних про юридичну особу), документ про оплату з відміткою банку, документ, що підтверджує повноваження особи (довіреність, тощо).
Довідки з ЄДРПОУ видається лише після надходження до органів статистики даних від Державного реєстратора.
Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.
Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, чи заяви від платника податків.
Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.
Для взяття на облік платник податків – юридична особа, подає до органу державної податкової служби: заяву за ф. № 1-ОПП; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ. З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.
Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.
У день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють відомості про юридичних осіб до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Від класу професійного ризику виробництва залежить розмір єдиного внеску, що буде сплачуватися юридичної особою. Повідомлення про взяття на облік юридичної особи як платника єдиного внеску безоплатно надсилається платнику поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду.
Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).
 
2. Відповідальність підприємця при діяльності з експертної оцінки майна
 
Відповідно до ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», IV розділу «Державне регулювання оціночної діяльності», статті 25 «Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність»: органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону в частині майна, майнових прав, що є у комунальній власності, в тому числі забезпечити єдність нормативно-правових вимог проведення оцінки зазначеного майна, передбачених цим Законом, сприяти створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання.
Посадові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, винні в порушенні законодавства про оціночну діяльність, несуть відповідальність згідно з цим та іншими законами.
Відповідно до ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», VI розділу «Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльностіІ», статті 32 «Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності»: оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку, встановленому законами. Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і оцінювачі, які працюють у їх складі, несуть відповідальність відповідно до законів у межах положень та посадових інструкцій, що регламентують їх діяльність.
Посадова інструкція регламентує, що оцінювач несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, – у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
3. За причинені матеріальні втрати – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
Відповідно до договору про проведення незалежної оцінки майна відповідальність сторін визначається:
1. У разі невиконання оцінки у термін, передбачений цим Договором, з Оцінювача стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ від суми договору за кожний день прострочення.
2. Оцінювач не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань, передбачених п. 3. 2 Договору.
3. Суперечки, що виникатимуть між Сторонами у зв’язку з виконанням або тлумаченням Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.
4. У разі невиконання оплати у повному обсязі або частково, передбачений Договором, з Замовника стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ від суми Договору за кожний день прострочення.
 
Список використаної літератури:
 
1. Конституція України. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 47, ст. 251 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001,) Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. N 2658-III
6. Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та правил [... ] Фонд державного майна; Наказ, Вимоги від 23. 04. 2012 № 556 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0659-12
Фото Капча