Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заснування рекламної агенції "АРТ-промоушн"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
140
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Рекламні агентства в Україні
1.2. Поняття рекламного агентства, його задача і функції
1.3. Види рекламних агентств
1.3.1. Рекламні агентства з повним циклом послуг
1.3.2. Спеціалізовані агентства
1.3.3. Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних меншостей
1.3.4. Творчі майстерні
1.3.5. Агентства усередині фірм і віртуальні агентства
1.4. Структура рекламного агентства
1.4.1. Основні принципи структури рекламних агентств
1.4.2. Люди і їх функції в структурі рекламних агентств
1.5. Шляхи розвитку рекламних агентств на Україні і їхні види діяльності
1.6. Прибутки й оплата послуг рекламного агентства
1.7. Політика рекламного агентства
2.  Аналіз роботи рекламного агентства
2.1. Аналіз організації роботи рекламного агентства
2.2. Аналіз упорядкування рекламних програм і висновок договорів між учасниками рекламного процесу
2.3. Аналіз вибору рекламного агентства рекламодавцем
2.4. Аналіз роботи рекламодавця з рекламним агентством
2.5. Аналіз взаємовідносин між рекламним агентством і клієнтом
2.6. Аналіз послуг наданих рекламними агентствами в Internet
2.7. Аналіз сплати податків рекламного агентства
2.8. Аналіз роботи рекламного агентства яке займається метрорекламою
2.9. Аналіз бюджету рекламних агентств на Україні
3. Удосконалення розвитку рекламних агентств на Україні
3.1. Проблеми удосконалення рекламних агентств на Україні
3.2. Рекомендации по усовершенствованию развития рекламных агентств на Украине
4. Охорона праці на робочому місці рекламіста
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок. Де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, що споживачі можуть купити по певній ціні ) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, що виробники продають по певній ціні ) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів.

 „Made in Ukraine” – гордістю для кожного вітчизняного товаровиробника є усвідомлення того факту, що його продукція має попит як на внутрішньому так і на світовому ринках. Не секрет, що український товаровиробник переживає зараз не найкращі часи. І хоча за десять років незалежності деякі поліпшення відбулися та в силу різного роду економічних і соціально-політичних явищ, що відбуваються в Україні, їх становище залишається важким. Багато підприємств згорнуло свою діяльність, а тим що продовжують виробляти свою продукцію дуже важко вести боротьбу з конкурентами. Нажаль податкове законодавство нашої Держави ще не може досконало врегульовувати деякі питання що до чесної конкуренції між українським та іноземним товаровиробником. 

Тепер виникає питання як можна покращити становище тих підприємств які вже працюють на ринку. На це питання може дати відповідь, як не дивно, сам споживач (consumer). З’ясувати що саме хоче купувати споживач можна лише з допомогою правильного ведення маркетингової політики. Адже інформація яку можна отримати через маркетингові дослідження суттєво допоможе у виборі вірної стратегії розвитку свого бізнесу. 

Тому я вважаю що бізнесмен який зможе засвоїти і вірно застосувати всі прийоми маркетингу обов’язково, якщо не переможе, то гідно конкуруватиме із своїми найближчими опонентами. А вдала конкурентна боротьба є підґрунтям для отримання більших прибутків від здійснення будь-якої підприємницької діяльності. 

Сьогодні для багатьох компаній – виробників очевидно: для того щоб успішно конкурувати, необхідно знати своїх покупців, їхньої потреби, звички і, що найбільше важливо, зробити свій товар максимально доступним для них. Для ефективного просування товару не завжди досить розробити чудову кампанію по просуванню товару (above the line). Останній шанс розповісти покупцеві про продукт і надати йому можливість купити цей продукт – тільки в точках продажу (мерчендайзинг, дегустації, рекламні акції в торгівельних залах –below the line). І цей шанс не можна упускати.

Розвиток рекламних агентств я вважаю дуже перспективною справою, і тому в якості теми свого дипломного проекту я взяв: «Заснування рекламної агенції АРТ-промоушн», де докладно розкривається вся технологія роботи, розвиток ідеї рекламного агентства і пов'язані з цим проблеми.

У першій «теоретичній» частині дипломного проекту я розглянув рекламне агентство як об'єкт рекламного ринку, поняття рекламного агентства, його види, задачі і функції, проблеми і шляхи розвитку рекламних агентств на Україні.

В другій, «аналітичній» частині дипломного проекту, я проаналізував все викладене в «теоретичній» частині. Провів аналіз роботи і взаємовідношень між агентством і рекламодавцем. Так само я аналізував множину питань, що стосуються рекламних агентств, але самі основні - це питання пов'язані з організацією рекламних агентств і аналізом деяких видів діяльності.

У третій, «практичній» частині, я втілив у життя усе те, що аналізував у другому розділі. У третьому розділі я розробив бізнес-план заснування рекламного агентсва і роботи його на рекламному ринку України. Також я привів приклади того, яке значення має маркетинг і яку роль він грає в розвитку і роботі рекламодавців.

Таким чином, усі три розділи мого дипломного проекту тісно пов'язані між собою. По черзі я роздивився всю технологію розвитку агентств і всі етапи, що передують цьому. 

Четверта частина мого дипломного проекту називається «охорона праці і техніка безпеки на робочому місці рекламіста». У ній я розробив свою охорону праці для робітників рекламних агентств і міри техніки безпеки, що вони повинні виконувати. У ній розкриті методичні рекомендації по охороні праці.

При виконанні дипломної роботи я використовував літературу вітчизняних і закордонних авторів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон про рекламу – закон України від 03.07.96р. №270/96- ВР, “Про рекламу”, із змінами і доповненнями.
 2. Закон України від 21.12.1993р. №3759-12 „Про телебачення та радіовіщання” із змінами і доповненнями.
 3. Декрет №56-93 Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. „Про місцеві налоги та збори” із змінами і доповненнями.
 4. „Типові правила розміщення зовнішньої реклами” затверджені постановою КМУ від 23.09.1998р. № 1511 із змінами і доповненнями.
 5. Азарян Є.Н. „Міжнародний маркетинг” навчальний посібник НФВ „Студцентр” 1998р. – 1999р.
 6. Рекламний менеджмент. Видавничий дім „Вільямс” 1999р.
 7. Гаркавенко С.С. „Маркетинг”. Видавництво „Лібра” 1998р.
 8. Герасимчук В.Г. „Маркетинг: Теорія і практика”. Навчальний посібник: „Вища школа” 1994р.
 9. Герчикова І.Н. „Маркетинг та міжнародна комерційна справа”. Видавництво „Зовнішторгіздат” 1991р. 
 10. Голубков Е.П. „Маркетинг”. Навчальний посібник „Економіка” 1993р.
 11. Дайновський Ю.А. „505 прийомів бізнесу”. Видавництво „АСК” 1998р.
 12. Дейян А.М. „Маркетинг”. Навчальний посібник „Економіка” 1993р.
 13. Завгородня А.В., Кадзевич М.С. Маркетинг – ЛФЕІ 1990р. 
 14. Зав’ялов П.С., Демидов В.Є. „Формула успіху”. Видавництво „Міжнародні відносини” 2001р.
 15. Кушина Є.В. „Сплата податків рекламними агентсвами”. Баланс 2000р.
 16. Кредисова А.І. „Маркетинг”. „Економіка” 1993р.
 17. Крижановський Р.А., Прдіус І.П. „Основи маркетингу”. Видавництво УМК ВО 1992р.
 18. Лєбєдєва О.Г., Філіпова Т.Ю. „Основи маркетингу”. Видавництво „МІМ” 1997р.
 19. Літл Д.Ф. „Основи маркетингу”. Видавництво „Фенікс” 1997р.
 20. Лук’янець Т.І. „Рекламний менеджмент”. Навчальний посібник КНЕУ 1998р.
 21. Маджаро С.”Міжнародний маркетинг”. Видавництво „Прогрес” 2000р.
 22. Мачадо Р.”Маркетинг для малих підприємств”. Видавництво „Пітер” 1998р.
 23. Моріс Р. „Маркетинг”. Видавництво „ЮНІТІ” 1999р.
 24. Рабинович І.А. „Маркетинг комерційної діяльності”. Видавництво „Інтмар”1999р.
 25. Саркісян О. „Рекламні агентства і методи реклами”. Реклама №4 (6) 2002р.
 26. Сендидж Ч.Г.,Фрейнбургер В., Ротцолл К. „Реклама: теорія і практика”. Видавництво „Прогрес” 1989р.
 27. Старобинський Е.Є. Посібник по рекламі. Видавництво „Бізнес школа Інтел-Синтез” 2000р.
 28. Уєлс У., Бернед Дж., Моріарті С. „Реклама; принцип та практика”. Видавництво „Пітер” 2001р.
 29. Уткін Є.А. „Маркетинг”. Видавництво „Гондем” 2000р. 
 30. Хруцький В.Є. „Сучасний маркетинг”. Видавництво „Фінанси і статистика” 2000р. 
3214
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).