Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Застосування комп'ютерних технологій у швейному виробницві

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Використання комп’ютерних технологій в процесі проектування одягу
2. Застосування автоматизації швейного виробництва з допомогою баз даних
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Необхідність ознайомлення учнів з використанням інформаційних технологій у сучасному швейному виробництві зумовлена його потребами в грамотних кадрах. Різноманітність галузевих підприємств з характерними формами організації праці передбачає високий рівень професійної компетентності та мобільності майбутніх фахівців, що відповідають потребам і вимогам ринку праці та формують готовність до професійної творчості й здатності до саморозвитку. У зв’язку з цим постає важлива проблема оновлення змісту освіти та пошуку ефективних шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Одним із можливих шляхів задоволення високих вимог, що висуває сучасне швейне виробництво до особистісних і професійно значущих якостей майбутніх робітників, є формування цілісної системи професійних знань на з використанням комп’ютерних технологій. Останні забезпечують своєрідну стабільність тієї основи знань, на яку не впливає будь-яка зміна сфер економічного життя, мобільність та адаптивність в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. 

Нинішні випускники шкіл мають слабкі уявлення про роль та функції інформаційних технологій у складі виробництва, зокрема швейного, можливості комп'ютерної графіки у складі відповідного виробництва. Тому курс шкільної трудової підготовки повинен ознайомлювати учнів з використанням автоматизованого процесу розробки моделі одягу, з принципами основних систем автоматизованого проектування та їх використанням у масовому й індивідуальному швейному виробництві, формувати навички роботи в основних пакетах проектування одягу та навички оформлення креслень моделей за допомогою комп'ютерної графіки, а також інформувати їх про професії, пов'язані з інформаційним забезпеченням у виробництві проектування одягу. Ці питання слід починати вирішувати уже сьогодні, тому що проблема реального здійснення навчання праці за допомогою комп'ютерних технологій дуже актуальна та значуща.

Список використаних джерел: 
  1. Баранова Е., Кынчев М. Автоматизация швейного производства: выбор пути // "Директор". - 2004. - № 6.
  2. Бойчук О.В. Комп’ютерні технології як засіб реалізації інтеграції знань учнів з матеріалознавства в ПТНЗ швейного профілю // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: Зб. наук. пр. - Черкаси: ЧНУ, 2004.
  3. Голубев М., Мишенин О., Чихалов М. САПР технологических потоков швейного предприятия // "В мире оборудования". - 2004. - № 12-01.
  4. Марущак О.В. Підготовка сучасного фахівця швейного виробництва в професійно-технічних навчальних закладах: Методичні рекомендації. - Вінниця, 2004.
  5. Основи швейного виробництва/ упоряд. А.Т. Труханова, В.В. Ісаєв, О.В.Рейнова. - К.: Освіта, 1992.
1345
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).