Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Заїкання. Методика подолання заїкання

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття заїкання та його класифікація за етіологією
 2. Сучасні методики подолання заїкання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Заїкання – один з найпоширеніших розладів мовлення, що зазвичай виникає в ранньому дитинстві і за відсутності необхідної допомоги може зберігатися довгі роки. Не дивлячись на численні праці, в яких дослідники різних часів намагалися знайти шляхи для його подолання, ця проблема й досі залишається маловивченою. Мета даної статті з’ясувати історію вивчення та пошуку нових методів подолання заїкання.

З давніх часів заїкання вважали захворюванням, пов’язаним з накопиченням вологості в головному мозку (Гіпократ) або неправильним співвідношенням частин артикуляційного апарату (Аристотель) .

На межі XVII-XVIII ст.ст. заїкання намагалися пояснити як наслідок недосконалості периферійного апарату мовлення. Так, наприклад, Санторіні вважав, що заїкання виникає при наявності отвору в твердому піднебінні, через яке начебто слиз потрапляє на язик і ускладнює мовлення. Вутцер пояснював це ненормальним заглибленням у нижній щелепі, в якій ховається кінчик язика під час руху; Ерве-де-Шегуан – неправильним співвідношенням між довжиною язика та ротовою порожниною.

Частина дослідників пов’язувала заїкання з порушеннями в протіканні психічних процесів. Наприклад, Блюме вважав, що заїкання виникає від того, що людина мислить занадто швидко так, що органи мовлення не встигають і тому спотикаються. Або ж, навпаки, мовленнєві рухи „випереджають процес мислення”. І тоді через прагнення вирівняти цю невідповідність у м’язах мовного апарату виникає „судомоподібний стан”.

На початку ХІХ ст. лікар Дело (1829) пояснював заїкання як наслідок спотворення звуковимови (ротацизм, ломбацизм, сигматизм), органічного ураження голосового апарату або неповноцінної роботи головного мозку. Він першим звернув увагу на те, що люди, які заїкаються, зосереджують акустичну увагу на своєму мовленні.

 

Список використаних джерел: 
 1. Арутюнян Л. 3. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации речи / Л. З. Арутюнян. – М.: Эребус, 1993. – 160 с. 
 2. Белякова, Л. И. Логопедия. Заикание: учеб пособие для студ-в пед. вузов / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 320 с. 
 3. Волкова Г. А. Заикание и дизонтогенез / Г.А. Волкова // Методы изучения и преодоления речевых расстройств: межвуз. сб. науч. тр.; под ред. Г. А. Волковой. – СПб.: Образование, 1994. – 184 с. 
 4. Левина Р.Е. К проблеме заикания у детей. Институт дефектологии АПН СССР // Дефектология. – №3. – 1969. – С. 9-17.
 5. Логопедія: підручник / за ред. М. К. Шеремет. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.
 6. Селиверстов В. И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия: учеб. пособие длястуд. высш. и средн. пед. учеб. заведений / В. И. Селиверстов. – 4-е изд., доп. – М.: Владос, 2000. – 208 с. 
 7. Сикорский И. А. Заикание / И. А. Сикорский – М. Астрель, 2008. – 191 c.
 8. Шкловский В.М. и др. Классификация заикания // Журнал неврологии и психиатрии. – 2002. – № 8. – С.67-69.
 9. Шкловский В.М. и др. Патогенетические механизмы заикания // Журнал неврологии и психиатрии. – 2000. – №4. – С. 50-53.
 10. Ястребова А. В. Коррекция заикания у учащихся начальных классов обще-образовательных учреждений / А. В. Ястребова. – М.: АРКТИ, 1999. – 96 с.
6958
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).