Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Живлення рослин в умовах осушувальних меліорацій

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Елементи живлення і їх роль у житті рослин 
2. Вплив осушення на засолення грунтів і фізіологічні особливості живлення культур
3. Особливості живлення сільськогосподарських культур в умовах осушувальних меліорацій грунтів в гумідних регіонах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Потреба поєднаня інтенсифікації землеробства з охороною навколишнього середовища за масштабних розмірів меліорованих територiй потребує переосмислення сучасного спрямування гідромелiорацій і підходів до обгрунтування їх складу. Це зумовило розробку й прийняття для реалізації на практицi сучасної концепції розвитку меліорацій у зоні достатнього й нестійкого зволоження України, що полягає в оптимізації загального природно-меліоративного режиму осушуваних земель.

За визначенням деяких авторів, мелiоративний режим – це сукупність показників, які можна виразити у виглядi вимог до регульованих факторів грунтоутворення і розвитку рослин. Завдання оптимiзації меліоративного режиму зумовлене необхідністю узгодження таких двох діаметрально протилежних завдань, як посилення біологiчного та уповiльнення всiма можливими засобами геологічного круговороту на меліорованих землях (за В. Р. Вільямсом і О. М. Костяковим). Мелiоративний режим може бути сприятливим, коли при реалiзації агротехнічних і мелiоративних заходів спостерігається зростання врожайностi й родючості грунту, підтримується екологічно безпечна обстановка на меліорованих і прилеглих до них територіях, і несприятливим – при посиленому розкладанні і втрачанні органічної речовини грунту, погіршенні гідрологiчної й гiдрогеологiчної обстановки тощо.
Однак при застосуванні осушувальних меліорацій більшість сільськогосподарських культур виявляється неадаптованою до процесів, які відбуваються у грунтовому розчині. Говорячи про вивчення процесів живлення культур при осушенні у Поліському регіоні, не можна не зазаначити, що ця проблема є досить актуальною, оскільки сьогодні багато територій починають меліорувати знову, зважаючи на те, що у період розпаду Радянського Союзу більшість із них замулилися і прийшли в занепад.
Незважаючи на те, що при осушенні відбувається багато негативних процесів, одний режим осушуваних земель є найбільш керованим за допомогою інженерних та агромелiоративних прийомiв показником родючості грунтів і значною мірою найважливішим фактором продуктивностi мелiорованих сiльськогосподарських угідь. Отже, він є визначальною складовою загального природно-меліоративного режиму осушуваних земель. Звiдси оптимізація водного режиму на водорегулювання осушуваних земель виступає як необхідна умова оптимiзації їх загального природно-меліоративного режиму.

 

Список використаних джерел: 
 1. Біологія / навч. пос. за ред. Мотузного В. О. - К.: Вища школа, 1995.
 2. Вознюк С. Т. Ефективність і екологічна обгрунтованість осушувальних меліорацій//Водне господарство України. – 1997, спецвипуск.
 3. Довідник з біології/за ред. Ситника К. М. - К.: Наукова думка, 1998
 4. Коротун І. М., Коротун Л. К., Коротун С. І. Природні ресурси України. – Рівне, 1997 р.
 5. Лапіна В. А., Черемник В. В. Осушувальні меліорації в гумідних регіонах. – К.: Власта, 2000.
 6. Мазур В. Т. Грунти України: Їх сучасне і майбутнє // Урядовий кур’єр-1994-26 листопада.
 7. Медведєв В. В. Актуальні питання контролю стану земельних ресурсів України // Вісник аграрної науки. - 1997. - № 5.
 8. Мороз А. І., Новосад І. В. Шляхи раціонального використання осушуваних земель// Вісник аграрної науки. – 2000 - № 2.
 9. Природа Украинской ССР: Почвы. Н. Б. Вернандер и др. - К., Наукова думка, 1986, 214 с.
 10. Природа Украинской ССР: Растительный мир. Т. Л. Андриенко и др. - К., Наукова думка, 1985, 208 с..
 11. Природні лучні угіддя Українського Полісся. За ред. Д. Я. Афанасьєва. - К., Наукова думка, 1985, 308 с.
 12. Про стан земельних ресурсів України //Рідна природа. - 1995. - №2.
 13. Рокочинський А. М. Критерії оцінки ефективності водорегулювання осушуваних земель//Вісник аграрної науки. – 1998. - № 3.
 14. Рокочинський А. М. Оптимізація водорегулювання осушуваних земель//Водне господарство України. – 1997. - № 2.
 15. Сосонюк П. А., Гаркавий А. С. та ін. Фізіологія рослин. – К.: Вища школа, 1990 р.
 16. Сучасний стан земель України і заходи для його поліпшення/В. В.Медведєв,С. Ю.Булигін та інші // Вісник аграрної науки.-1996. - №12.
 17. Трускавецький Р. С., Шматок В. І. Зміна ресурсо- і екологовідтворних функцій гідроморфних грунтів під впливом осушення та використання// Вісник аграрної науки. –1999. - № 3.
 18. Хлапук М., Яцик А. Фізичні та математичні моделювання деформацій грунту в навколодренній зоні//Водне господарство України. – 1999. - № 1.
103
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.