Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Життя і діяльність Володимира Великого

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Сходження Володимира на престол
2. Реформаторська діяльність Володимира Великого у адміністративній, економічній та військовій сферах
3. Християнізація Русі Володимиром Великим та її значення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Роль історичного досвіду у процесі національного відродження нашого наро-ду, в розбудові незалежної Української держави є надзвичайно великою Звернення до історії пробуджує національні та громадянські почуття, посилює історичну відповідальність дослідників. Питання про те, який внесок зробив Володимир Великий у розбудову Київської Русі, яке значення мали його реформи в усіх сферах діяльності має сьогодні не лише науково-пізнавальне, але й практичне значення.

Актуальність вивчення проблеми сьогодні зумовлюється також тим, що, по-перше, в наш час значно підвищується інтерес в пошуках шляхів і способів виходу суспільства з кризи, побудови демократичної правової держави; по-друге, формування і розвиток національної самосвідомості громадян України посилюють інтерес до історії країни та видатних осіб, які визначили хід історичних процесів.

Володимир Великий став однм з найяскравіших політичних діячів європейського масштабу. Він завершив тривалий процес формування території Київської держави: остаточно підкорив в’ятичів, радимичів, повернув Перемишль і Червенські міста, підпорядкував Закарпатську Русь і Тмутаракань. В 988р. Володимир провів адміністративну реформу, знищивши сепаратизм племінної верхівки; зміцніла система державної влади не лише в центрі, але і на місцях. Київська Русь перетворилася в централізовану феодально-монархічну, найбільшу європейську державу. Володимир утвердив династичну ідею, за якою тільки його нащадки могли володіти Руською державою, яка на той час мала консолідуючу роль. Поділ держави на уділи сприяв зміцненню Русі. Сини Володимира були не князями, а лише намісниками князя.

Отже, актуальність дослідження даної проблеми зумовлюється не лише необхідністю її методологічного переосмислення, а й потребою історіософського підходу до питань участі Володимира Великого в історичному процесі, впливу на розвиток Київської Русі, нормативно-ціннісні критерії оцінки діяльності князя в цей історичний період.

 

Список використаних джерел: 
  1. Букета О. Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запрова-дження християнства як державної релігії / О. Букета // Педагогічна думка. - 2011. - № 3. - С. 40-43.
  2. Володимир Великий: сборник / Крип’якевич І. П. // Хроніка 2000: Україн-ський культурологічний альманах / редкол. Ю. Буряк та ін. - К.: Фонд спри-яння розвитку мистецтв, 2007. - Вип. 69 - 70: Хрестителі землі руської. - 
  3. С. 203-227.
  4. Лахно О. П. Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-х років на східнослов'янських землях / О. П. Лахно // Історична пам'ять: Науковий збірник / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2012. - Вип. 28. - 2012. - С. 127-132.
  5. Назарко І. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність / Назарко І. // Нар.творчість та етнографія. - 1998. - №1. - С.28-31.
  6. Настюк А. А. Функції князівської влади при князюванні Володимира Великого / А. А. Настюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ: Сталь, 2011. - № 3 (3)'2011. - С. 22-27.
  7. Нікорич А. В. Історія України з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.: Навч.-метод. посіб.: Для студ. вищ. навч. закл. природн. спец. / А. В. Нікорич. - Х.: НТУ «ХПІ», 2003. - 218 c.
  8. Стельникович С. Князь Володимир Великий / С. Стельникович // Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни. Шкільний світ. - 2014. - № 18. - С. 26-28.
  9. Стефанюк Р. М. Як хрестилась Україна / Р. М. Стефанюк. - Т.: Посіб. і підруч., 2008. - 48 c.
11420
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).