Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Життєвий цикл товару та маркетингова стратегія

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
На мій погляд тема: «Життєвий цикл товару та маркетингова стратегія» є досить актуальна в наш час, оскільки вивчення життєвого циклу товару є обов'язковим завданням підприємства у цілях ефективної роботи і просування товару на ринку. По-перше, він орієнтує керівників для проведення аналізу діяльності підприємства з погляду як справжніх, так і майбутніх позицій. По-друге, життєвий цикл товару націлює для проведення систематичної праці із планування та розробки нової продукції. По-третє, дана тема допомагає формувати комплекс завдань і обґрунтовувати стратегії і природні заходи маркетингу на кожному етапі життєвого циклу, і навіть визначити рівень конкурентоспроможності свого товару проти товару конкурентної фірми.
Товар, потрапивши на ринок, живе своїм особливим товарним життям, так званим в маркетингу життєвим циклом товару. У різних товарів різний життєвий цикл. Він може тривати від кількох основних днів до десятиліть.
Життєвий цикл товару має різні етапи, кожен із яких вимагає від підприємства відповідних стратегій і тактики ринкової поведінки.
Завдання маркетингу: подовжити тривалість життєвого циклу товару на ринку.
Життєвий цикл товару полягає, зазвичай, з кількох етапів чи стадій:
1) дослідження й розробка;
2) впровадження;
3) зростання;
4) зрілість;
5) спад.
Залежно від етапу життєвого циклу товару змінюються обсяг прибутків і витрати підприємства виробництва, маркетинг; стали іншими ступінь конкуренції, та ціна товару, поведінка покупців і диференціація випущених товарів.
Метою курсової роботи є підстава вивчення сутності життєвого циклу товару та її практичне застосування.
В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть стратегічного маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів. Актуальність обраної теми полягає в тому, що грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення та правильно сформована маркетингова стратегія допоможуть підприємству вижити за несприятливих умов зовнішнього середовища.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Гайсинський молокозавод». Предметом курсової роботи є маркетингова стратегія досягнення мети підприємства, а також життєвий цикл товару. Досягнення даної мети допоможуть такі завдання:
– вивчення сутності теорії життєвого циклу товару;
- виявлення етапів життєвого циклу товару;
- виявлення аспектів життєвого циклу товару;
- аналіз маркетингової стратегії.
 
1. Поняття та значення життєвого циклу товару та маркетингової стратегії
 
Обсяги і тривалість виробництва того чи іншого товару змінюються в часі циклічно. Це явище називається життєвим циклом товару. Життєвий цикл товару (англ. Lіfe cycle product) – це час існування товару на ринку, проміжок часу від задуму виробу до зняття його з виробництва і продажі.
Організації та підприємства все більше усвідомлюють необхідність розробки нових товарів і послуг та пов'язані з цим вигоди. Термін життя нині існуючих товарів скорочується, і їх доводиться замінювати новинками.
Процес створення нового товару містить у собі вісім етапів: формування ідей, відбір ідей, розробка задуму і його перевірка, розробка стратегії маркетингу, аналіз можливостей виробництва і збуту, розробка товару, випробування в ринкових умовах і розгортання комерційного виробництва.
Мета кожного етапу полягає у прийнятті рішення про доцільність чи недоцільність продовження роботи над ідеєю. Фірма прагне звести до мінімуму шанси розробки слабких ідей і відсіву добротних. Кожному товару, запущеному в комерційне виробництво, властивий свій життєвий цикл.
 
Рис. 1. Життєвий цикл товару
 
Поняття життєвого циклу товару застосовується як до класів товарів, так і до підкласів і навіть до певної моделі або торгової марки. (Хоча багато економістів говорять переважно про життєвий цикл тільки товару, майже заперечуючи наявність життєвого циклу в класів і підкласів товарів.) Конкретна модель товару більш чітко випливає традиційному життєвому циклу товару.
Коли ми говоримо про життєвий цикл товару (ЖЦТ), то маємо на увазі наступне:
- Термін життя товару обмежений;
- Обсяг продажів продукту включає кілька етапів, для кожного з яких характерні специфічні завдання, можливості і проблеми;
- На різних стадіях ЖЦТ прибуток, який приносить товар;
- Кожна стадія ЖЦТ вимагає особливого підходу до стратегії в області маркетингу, фінансів, виробництва, збуту та управління персоналом.
За своєю суттю, стратегія є набором правил для прийняття рішень, якими організація керується в своїй діяльності.
Стратегія – це визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, затвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей.
Отже, стратегія – це координуючий, об’єднуючий фактор між цілями і ресурсами фірми.
Стратегії мають кілька відмінних рис:
1. Процес розробки стратегії не завершується якоюсь миттєвою дією.
Зазвичай він закінчується встановленням загальних напрямків, просування по яким забезпечить ріст і покращення позицій фірми.
2. Сформульована стратегія повинна бути використана для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в тому, щоб по-перше, допомогти зосередити увагу на певних ділянках і можливостях; по-друге, відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.
3. Необхідність в стратегії
Фото Капча