Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зміцнення бетону за допомогою фібри

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміцнення бетону за допомогою фібри
 
Упрочнение бетона с помощью фибр
 
Hardening of concrete with fibr
 
Барашиков А. Я., д. т. н., проф. (Київський Національний університет будівництва і архітектури, м. Київ), Малик М. М., інж. (ТОВ «МС БУД», м. Київ), Мельник В. К., к. т. н (ТОВ «МС БУД», м. Київ), Рябенко Т. А. інж., (ЗАТ «Форум – ДС», м. Київ)
Барашиков А. Я., д. т. н, проф. (Киевский Национальный університет строительства и архитектуры, г. Киев), Малик М. М., инж. (ООО «МС БУД», г. Киев), Мельник В. К., к. т. н. (ООО «МС БУД», г. Киев), Рябенко Т. А., инж. (ЗАО «Форум – ДС, г. Киев)
Barashikov A. J., doctor of technical sciences, professor (Kiev National unіversitet Engineering and architecture, Kiev), Malik M. M., engineer (OOO MS BUD», Kiev), Melnik V. K., candidate of technical sciences («MS BUD», Kiev), Ryabenko T. A., engineer ('Forum – DS”, Kiev)
 
Проаналізовані та узагальнені результати широких досліджень багатьох організацій основних фізико-механічних характеристик різних фібро-бетонів, у яких використовували п’ять видів фібр (базальтову, металеву, полімерну, полімерно-армувальну, сополімерну). Встановлений най-більш ефективний вид фібри, використаний для зміцнення бетонної матриці.
Проанализированы и обобщены результаты широких исследований многих организаций физико-механических характеристик различных фибробетонов, у которых использовали пять видов фибр (базальтовая, металлическая, полимерная, полимерно-армированная, сополимерная). Определен наиболее эффективный вид фибры, использованной для упрочнения бетонной матрицы.
The extensive studies, done by various organizations of the physical and mechanical characteristics of various fiber-reinforced concrete, were analyzed and summarized. The study used five types of fibers (basalt, metal, plastic, fiber reinforced polymer, copolymer). As a result, the most effective type of fiber used for reinforcement of concrete matrix was determined.
Ключові слова:
Фібра, підсилення, фібробетон, міцність, ефективність підсилення.
Фибра, усиление, фибробетон, прочность, эффективность усиления.
Fiber, enforcement, fiberconcrete, strength, efficiency of enforcement
Передмова. Технічний прогрес у галузі будівництва відноситься до важливих аспектів загального технічного прогресу, оскільки у цьому секторі економіки концентрується дуже великі матеріальні ресурси.
На жаль, на сьогоднішній день намітилося очевидне відставання з одного досить перспективних напрямків у сучасному будівництві – у галузі фібробетонів.
Відомо, що з середини ХІХ століття у галузі матеріалознавства виникає новий напрямок створення ефективних композиційних матеріалів. Теоретичні і експериментальні дослідження показали, що міцність таких матеріалів суттєво (інколи, на порядок) перевищує показники міцності їх складових.
Галузі використання композитних матеріалів досить поширені та різноманітні – від ракетно-космічної до медицини (створення штучних кісток). Основою композитних матеріалів є матриці (металеві, полімерні, керамічні, грунтові, бетоні тощо), а як дисперсні армувальні компоненти використовують високоміцні волокна – фібри.
Будівельна галузь здається найбільш перспективною для застосування композитних матеріалів, оскільки за матрицю у них править бетон – гетерогенний матеріал з неоднорідною структурою. Вкрай низька розтягуваність бетону визначила необхідність пошуку оптимальних умов поєднання бетонної матриці з різними видами армувальних волокон. Важливо також, щоб отриманий композитний матеріал зберігав свої властивості при транспортуванні та у процесі подачі до місця укладання.
В основу пропонованої роботи покладені такі матеріали:
- аналіз проведених авторами різнопланових досліджень фібробетонів: спосіб виготовлення; метод, період часу від початку замішування та місце внесення фібри; розподіл фібри у мережі під час транспортування і в об’ємі в залежності від пластичності фібробетонів, умов транспортування, температури навколишнього середовища тощо;
- результати досліджень вмісту і розподілу фібри у матриці за методом «промивання» або магнітним, міцності та стійкості фібробетонів, властивостей фібробетонів в залежності від умов експлуатації агресивності середовищ, установлених на більшості будівельних майданчиків України;
- результати окремих досліджень властивостей фібр та фібробетонів, отриманих спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, НДІБК; КНУБА; МСБУД та багатьох інших організаціях;
- узагальнення досліджень впливу п’яти основних видів фібр (базальтової, металевої, полімерної, полімерної армувальної, сополімерної) за міцністю фібробетонів на стиск і на розтяг при згині, стираємості поверхні фібробетонів, водопоглинання фіброю з фібробетонних сумішей у процесі тужавіння;
- критичний аналіз результатів досліджень фібробетонів, проведених вітчизняними та іноземними науковцями за останній період [2, 3].
Досліджували вплив типу, виду, розмірів, вмісту конструктивних особливостей та комбінації різних видів фібр, які випускають в Бельгії, Ізраїлі, Італії, Німеччині, Польщі, Росії та Україні на основі фізико-механічних характеристик фібробетонів.
Основні дослідження проведені для фібробетонів з матрицями бетонів класів В20…В35, які використовують для будівництва підлог, автодоріг і майданчиків. При цьому для різних об’єктів низки регіонів України досліджували натурні зразки фібробетонів з матрицями В7, 5…В40 різного призначення – від мостобудування до житлового будівництва.
Експериментальні дослідження зразків. Нижче наведені результати досліджень фібробетонних зразків, які були виконані різними організаціями.
Велику серію досліджень міцності бетонів на стиск і розтяг при згині згідно з технічним завданням виконали у випробувальних лабораторіях. Метою цих досліджень було визначення ефективності фібробетонів з п’ятьма типами фібр: металевою, поліпропіленовою, базальтовою, сополімерною та полімерною армувальною (рис. 1).
Матеріали для фібробетонних сумішей, які використовували при виготовленні дослідних зразків:
- портландцемент ПЦ 1-500Р виробництва ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»із середньою активністю у 28 діб 50, 8МПа у кількості 390 кг/м3;
- щебінь гранітний фракцій від 5 до 20 мм виробництва ВАТ «Пенізевицький кар’єр» – 1150…1170 кг/м3;
- пісок річковий дніпровський з модулем крупності 1, 55 – 650…700 кг/м3;
- хімічна добавка Sika Plast 520 – 0, 5…1, 4%;
- водо-цементне відношення В/Ц≤ 0, 5;
- осадка конуса – 10±2 см;
- металева фібра вмістом від 25 до 45 кг/м3;
- поліпропіленова фібра – 0, 9 кг/м3;
- базальтова фібра – від 2 до 6 кг/м3;
- сополімерна фібра – від 2 до 6 кг/м3;
- полімерна армувальна фібра – від 2 до 6 кг/м3;
Усього було виготовлено 20 серій фібробетонних зразків з такою кількістю: у кожній серії по 3 зразки розмірами 100х100х100 мм і 100х100х400 мм відповідно для випробувань міцності на стиск і розтяг при згині. Вибіркові партії зразків розмірами 70, 7х70, 7х70, 7 мм випробувані на стираність.
Виготовлення дослідних зразків проводили у чотири етапи:
1) перемішували суху суміш цементу, піску і щебеню;
2) у процесі перемішування вводили відповідну фібру, після досягнення однорідності суміші додавали воду і хімічну добавку;
3) визначали осадку конуса та щільність отриманої суміші;
4) виготовляли дослідні зразки на лабораторному вібростенді.
5) при відхиленні від нормативних величин вносили корективи у відповідні величини: (вміст води, добавки Sika Plast 520, щебінь, пісок), для отримання необхідних результатів.
Для перемішування суміші використовували бетонозмішувачі примусової дії моделі IPEРBET (Італія). Ущільнювали зразки на лабораторному вібростолі CONTROLS (Італія).
Зберігання та тверднення зразків відбувалося у камері нормального тверднення з середньою температурою +220С і вологістю 95% згідно з вимогами чинних норм [1]. Розпалублення зразків, призначених для випробування на стиск і стиранність проводили через 24 години, а зразки для визначення міцності на розтяг при згині – через 96 год.
Випробування міцності бетону на стиск проводили відповідно до вимог чинних норм [1] на випробувальному пресі 50-С46F/S виробництва фірми CONTROLS (Італія).
Збільшення міцності, отримане за результатами дослідження фібробетонних зразків представлено у табл. 1.
 
Таблиця 1
Збільшення максимальної міцності фібробетонів у порівнянні з неармованим бетоном
Примітки: 1. За даними КНУБА міцність фібробетону з базальтовою фіброю на розтяг при згині при матриці В30 зростає на 29%, а при матриці – розчині М100, для міцності на стиск – на 58%. 2. Для фібробетону з базальтовою фіброю і матрицею В7, 5 – В30 наведені середні дані. 3. Зростання міцності в залежності від довжини фібри наведено на рис. 2
Окрім міцності виконані дослідження розподілення у тілі фібробетону різних видів фібри. Так, при використанні фібробетону підвищеної рухомості пластичності П4, П5 за умови подавання фібробетону бетононасосом при укладанні, перевезенні і перекачуванні фібробетону відбувається суттєве розшарування сталефібробетону. Встановлено, що концентрація металевої фібри у верхніх шарах покриття, які найбільш динамічно напружені, зменшується у 10…12, 5 разів. Це суттєво погіршує протидію тріщиноутворенню. При використанні базальтової фібри такого не спостерігається. 
 
На рис. 3 наведені результати досліджень розподілення металевої фібри на поверхні підлоги. Сліди розташування фібри визначали після фрезерування на глибину 5…7 мм поверхні підлоги. З наведених рисунків можна переконатися у край нерівномірному розподіленню фібри на поверхні сталефібробетонної підлоги.
Якщо розглянути рис. 3, а, то можна засвідчити, що кількість наявної фібри у різних місцях підлоги може відрізнятися більш ніж у 3 рази. Іще разючіша різниця у щільності розташування фібри наведена на рис. 3, в. Тут різниця у кількості фібри у різних місцях підлоги сягає 6 разів.
Великий власний досвід виготовлення підлог та узагальнення і аналіз роботи багатьох організацій дозволили авторам визначити економічний ефект використання різних видів фібр. За результатами цих досліджень встановлено, що найбільш ефективною з точки зору вартості є базальтова фібра. Так, вартість на 1 м3 бетону фібри ТОВ «Технобазальтінвест» (Україна) виявився майже у 2 рази дешевшою за полімерну армувальну (ТОВ «Пульсар», Польща), у 3 рази – за металеву (ТОВ «Стальканат», Україна) та більш, ніж у 4 рази – за сополімерну (ТОВ «Альпі-Львів», США).
 
Висновки. 1. Найбільш ефективними слід вважати базальтову, полімерну армувальну та сополімерну фібри. При найбільш ефективному вмісті такої фібри у бетонну матрицю класу В30, П3, F150, W2 міцність на розтяг при згині збільшується на 30…50% у порівнянні з бетонними зразками.
2. Фібробетон на базі металевої фібри показує приріст міцності на розтяг при згині при аналогічній матриці до 20%.
3. Базальтова – єдина фібра у класі неметалевих фібр, яка не дає зменшення міцності на розтяг при згині при ефективному вмісті фібри. У той же час використання полімерної армувальної фібри може знизити міцність на 6%, а сополімерної – на 7, 6%.
4. Водопоглинання у базальтобетонній суміші майже на порядок менше, ніж у поліпропіленової.
5. При низьких класах бетонної матриці (наприклад, для В7, 5) введення базальтової фібри може підвищити міцність на стиск більше, ніж на 50-60%.
6. Дослідження засвідчили суттєве розшарування сталефібробетону при підвищеній рухомості. Так, концентрація металевої фібри у верхніх шарах бетонного покриття зменшується у 10…12, 5 разів при максимально допустимому  15%.
7. При проектуванні складу фібробетону необхідний комплексний підхід до урахування різних його властивостей таких, як довговічність, трищіностійкість, морозостійкість, ударна міцність, опір стиранності, водонепроникності, міцності на розтяг при згині і на стиск.
Вкрай бажано оптимізувати вміст фібри, що підвищить ефективність комплексного матеріалу та знизить його вартість.
8. Результати проведених досліджень, а також критичний аналіз досліджень інших авторів і організацій, дозволяє дійти висновку про переваги базальтової фібри виробництва ТОВ «Технобазальт – Інвест» для виробництва базальтофібробетону з матриць класів В7, 5…В40 без обмежень, за критеріями стійкості, довговічності та експлуатаційної надійності..
 
1. ДСТУ БВ. 2. 7-214: 2009. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками.
2. Войлоков И. А., Кожаєв С. Ф. Базальтофібробетон. Исторический экскурс. //Инженерно-строительный журнал, №4, 2009 – С. 26-31.
3. Рабинович Ф. Н. Композиты на основе дисперсно – армированных бетонов. -М. -2004 – 550с.
4. Малик М. М., Мельник В. К., Барашиков А. Я. Шляхи удосконалення методів контролю якості при влаштуванні промислових фібробетонних підлог //Вісник ДонНАБА. -Вип. 2005-8 (5) – С. 165-171.
Фото Капча